Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 8 / 8

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
KKF-Model platform coupling : application of KKF-pilot system in case studies [Monograph]
Schellekens, J. \ Verseveld, W. van \ Winsemius, H. \ [2011]
FEWS-KKF is a modular modelling system, containing hydrological and hydraulic models of the Rhine, Meuse (HBV and SOBEK, based on the FEWS-GRADE system), Northern Delta area (SOBEK), North sea and Wadden sea (Delft continental shelf model, DCSM) and ...
help
KKF-Model Platform Coupling : summary report KKF01b [Monograph]
Schellekens, J. \ Veldhuizen, A.A. \ Manders, A.M.M. \ Winsemius, H.C.M. \ Verseveld, W.J. van \ Linde, A.H. te \ Ulft, L.H. van \ Meijgaard, E. van \ Schaap, M. \ Barendregt, A. \ Schot, P.P. \ Wassen, M.J. \ Ward, P.J. \ Veldkamp, T.I.E. \ Mulder, H.M. \ Verkaik, J. \ 2010
Nederland bereidt zich voor op een sneller stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat. Hiervoor is het Deltaprogramma gestart. Dit deltaprogramma voorziet een serie beslissingen die grote gevolgen zullen hebben voor het beheer van het water in N ...
help
Klimaatverandering en modellering van natuureffecten : verkenning van mogelijkheden om natuur effecten te voorspellen met hydrologische modellen als uitgangspunt [Monograph]
Barendregt, A. \ Schot, P.P. \ Wassen, M.J. \ 2010
Door koppeling van diverse bestaande modellen wordt getracht de effecten van klimaatveranderingen door te rekenen met o.a. luchtkwaliteits- en hydrologische modellen. De gesimuleerde abiotische veranderingen zouden vervolgens moeten worden doorvertaa ...
help
KKF-Model platform coupling : inventory of available and accessible data and models and design and first setup for a pilot system [Monograph]
Schellekens, J. \ Verseveld, W.J. van \ Winsemius, H.C.M. \ 2010
This research carried out an inventory of the currently available hydrological and hydrodynamic models for the Rhine/Meuse watershed including the delta of The Netherlands and the North Sea. These models are linked using existing technology (Delft-FE ...
help
Modelplatform – Coupling [Fact sheet]
Kwadijk, J. \ 2010
Er zijn diverse (regionale) modellen beschikbaar om de verschillende klimaatscenario’s door te rekenen. In de afgelopen tien jaar zijn veel scenariostudies uitgevoerd. Bij de scenariostudies ontbreekt echter een consistent inzicht in de indirecte (hy ...
help
Koppelingen in het NHI [Monograph]
Veldhuizen, A.A. \ Mulder, H.M. \ Verkaik, J. \ cop. 2010
Dit rapport doet verslag van de werkzaamheden van Alterra en Deltares aan de koppelingen binnen het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) en tussen het NHI en het agrohydrologische effectmodel AGRICOM.
help
Inventarisatie van socioeconomische modellen voor het KKF-modellenplatform [Monograph]
Ward, P.J. \ Veldkamp, T.I.E. \ [2010]
Behandeld wordt: de rol van socio-economische scenario’s bij klimaatimpact onderzoek. Met de socio-economische parameters die van belang zijn voor de sectoren landgebruik, waterveiligheid, landbouw en natuur
help
Coupling of the air quality model LOTOS-EUROS to the climate model RACMO [Monograph]
Manders, A. \ Ulft, B. van \ Meijgaard, E. van \ Schaap, M. \ [2010]
This study presents the coupling between the regional climate model RACMO and the regional chemistry transport model LOTOS-EUROS and first results for the present-day climate. The coupling consisted of a one-way coupling in which LOTOS-EUROS was able ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.