Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 12 / 12

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Open space technology [Poster]
Groot, A. \ [2008]
In een Open Space bijeenkomst bepalen deelnemers zelf de discussie-agenda. Zij schrijven zich vervolgens in om de thema’s te bespreken die hen aan het hart gaan. De thema’s worden besproken in subgroepen. Er wordt direct een digitaal discussierapport ...
help
Scenarioworkshops [Poster]
Kuijpers-Linde, M. \ [2008]
Verkennen van mogelijke toekomstscenario’s; Identificeren van sleutelthema’s (robuuste beleidsopties robuuste kennisvragen)
help
Group Decision Support en Group Model Building [Presentation]
Kouwen, F. van \ 2008
Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenschap, gehouden op 2 juli 2008 te Driebergen
help
Kennisarticulatie droge rurale zandgronden : hoe krijgen we stakeholders aan het stuur? [Presentation]
Meuleman, A. \ [2008]
Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenschap, gehouden op 2 juli 2008 te Driebergen.
help
Stakeholderparticipatie Hotspot Zuidwestelijke Delta [Presentation]
Landsman, N. \ 2008
Presentatie Kennis Netwerk Delta Water, gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenschap, gehouden op 2 juli 2008 te Driebergen.
help
Science-policy interface en stakeholder participatie [Presentation]
Leroy, P. \ 2008
Wetenschap en politiek: uiteenlopende kennisbelangen. Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenschap, gehouden op 2 juli 2008 te Driebergen.
help
Scenario workshops : stakeholder participatie in verschillende onderzoeksfasen [Presentation]
Kuijpers-Linde, M. \ [2008]
Met de scenariomethode kunnen voor beleid verschillende denkbare toekomsten worden geconstrueerd. Scenario's zijn beelden die inzicht geven in mogelijk toekomstige ontwikkelingen (complexe onzekerheid). Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst sta ...
help
De science-policy interface en de wetenschapper als grensarbeider [Presentation]
Leroy, P. \ 2008
Het concept ‘boundary work’ staat centraal in deze bijdrage. Met gekoppeld daaraan de vraag wat een boundary worker (grenswerker) als taak heeft. Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenscha ...
help
Science - policy interface : vanuit het perspectief van de rijksoverheid [Presentation]
Sedee, A. \ [2008]
Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenschap, gehouden op 2 juli 2008 te Driebergen.
help
Het KvK Kennisplatform het belang van kennisdoorwerking [Presentation]
Pater, F. de \ [2008]
Het doel van kennisdoorwerking : zorgen dat ontwikkelde kennis ook in de praktijk wordt toegepast, liefst niet op één plek, maar breed. Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenschap, gehoude ...
help
Group Decision Support (GDS) [Poster]
Kouwen, F. van \ [2008]
Kenmerken voor GDS zijn: Computerondersteund vergaderen, waarbij iedere individuele deelnemer (of in tweetallen) achter een pc zit; De verschillende pc’s zijn aan elkaar gekoppeld door middel van een netwerk. Er is een groot centraal scherm dat voor ...
help
Group Model Building [Poster]
Kouwen, F. van \ [2008]
Group Model Building bestaat uit drie fasen: 1) Probleem formuleren; 2) Probleem structureren en 3) Opties genereren (indien gewenst) GMB is vooral geschikt als onderzoeksmethode. Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie e ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.