Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 11 / 11

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Speed-ontwerp dijk Streefkerk-dorp [Presentation]
Berg, F. van den \ 2009
Stakeholderparticipatie over klimaatadaptatie
help
Stakeholdersparticipatie over klimaatadaptatie [Presentation]
Rosenboom, R. \ Koole, S. \ 2009
Project Klimaatadaptatiestrategie Hof van Delfland : van gedeeld probleem naar gedeelde oplossingen
help
Verkenning ZW voorziening ZWDelta [Presentation]
Vries, A. de \ 2009
Verkenning zoet-zout watervoorziening in de Zuidwestelijke delta.
help
Projectendag Maak Kennis met Klimaat, 22 september 2009 [Presentation]
Driessen, P. \ 2009
Dat staat voor: maak kennis met ... • kennis voor klimaat • klimaatthema's • klimaatonderzoekers • kennisgebruikers
help
Stakeholder dialogue as a vehicle to challenge dominant frames on climate neutral buildings: Diamond4Ever and other cases [Presentation]
Hisschemöller, M. \ 2009
In the dialogue, experts and stakeholders with different disciplines and backgrounds are invited to jointly work out options and scenarios for drastically reducing fossil energy use. Claims to realize a climate neutral Diamond Exchange building (Diam ...
help
Klimaatscan : van effect tot adaptatie [Presentation]
Groot, M. de \ 2009
Quickscan, op basis van huidig of toekomstig landgebruik en de te verwachte klimaateffecten in 2050, die de kansen en knelpunten geeft voor de ruimtelijke ontwikkelingen.
help
Climate proofing van wijken en gebouwen [Presentation]
Rijke, J. \ 2009
Klimaat in de stad: omgaan met onzekerheid en complexiteit.
help
Workshop Climate Proofing met duurzaamheidsprofiel op lokatie en de Klimaateffect Atlas [Presentation]
Goosen, H. \ 2009
Doelstelling: • Inzicht geven in beschikbaar ondersteunend instrumentarium • Helpt dit bij het doorgeven van kennis in planprocessen? • Op nationaal, regionaal en lokaal niveau
help
Duurzaam ontwerpen instrument Rijnenburg [Presentation]
Kortman, J. \ Verhagen, S. \ Hoffmans, D. \ 2009
Motivatie voor duurzame gebiedsontwikkeling, de behoefte aan instrumenten voor duurzaam maken van een wijk. Toegespitst op de wijk Rijnenburg, gemeente Utrecht.
help
Verslag van de projectendag Kennis voor Klimaat 'Maak Kennis met Klimaat', 22 september 2009, Stadscafé de Observant, Amersfoort [Monograph]
Pijnappels, M. \ 2009
De hotspot-formule biedt een uitstekende kans om wetenschappelijk onderzoek te ontwikkelen dat toegesneden is op praktijksituaties. De hotspots fungeren als real life laboratories waar kennis toegepast kan worden. Een belangrijk aspect van al deze ho ...
help
Verslag van de projectendag Kennis voor Klimaat : 'maak kennis met kllimaat' [Monograph]
Pijnappels, M. \ 2009
Het onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat (KvK) is in 2008 van start gegaan. De hotspot-formule biedt een uitstekende kans om wetenschappelijk onderzoek te ontwikkelen dat toegesneden is op praktijksituaties. Kennisdoorwerking betekent ook: kennis d ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.