Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 33

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Waterveiligheid en klimaatverandering in Rotterdam [Presentation]
Barneveld, N. van \ 2011
Presentatie vanuit de gemeente Rotterdam voor de Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
The Adaptation Challenge Or: How to nail a pudding on the wall [Presentation]
Siebenhüner, B. \ 2011
Bijdrage vanuit Universität Oldenburg. Presentatie Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Klimaatverandering als oorzaak van veenvorming en veenafbraak [Presentation]
Brouns, K. \ 2011
Bijdrage vanuit Universiteit Utrecht. Presentatie tijdens Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Gaan veenweiden en ondiepe wateren ten onder aan klimaatverandering? [Presentation]
Janssen, R. \ 2011
Bijdrage vanuit IVM Amsterdam, in het kader van Hotspot Ondiepe meren en veenweidegebieden. Presentatie tijdens Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Klimaat en de toekomst van de veenweide: Hoe lossen we het op? [Presentation]
Eikelboom, T. \ Janssen, R. \ 2011
Presentatie Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Tools for adaptation strategies [Presentation]
Ierland, E. van \ 2011
Presentation at Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Benutting en beheer in een zilte omgeving [Presentation]
Vries, A. de \ 2011
Uitleg over het streven naar zelfvoorzienendheid op basis van hydrologie, natuur, landbouw, governance, onzekerheden en technologie. Presentatie voor de Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Rotterdam Climate Proof [Presentation]
Molenaar, A. \ 2011
Uitdagingen voor Rotterdam in een veranderd stadsklimaat. Programma Duurzaamheid mitigatie & adaptatie. Presentatie Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Multifunctioneel landgebruik als adaptatiestrategie voor klimaatverandering [Presentation]
Ellen, G.J. \ 2011
Presentatie van Deltares ten behoeve ruimtelijke ontwikkelingen in Noord-Brabant. Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Reflectie Waddenacademie en de functie ervan in de Kennishuishouding van het Waddengebied [Presentation]
Speelman, H. \ 2011
Waddenacademie, opgericht ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied en het formuleren van voor het Waddengebied relevante onderzoeksvragen. Presentatie vanuit Waddenacademie bij Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in ...
help
Transboundary climate change adaptation [Presentation]
Morales, I. \ 2011
DDWZ & grensoverschrijdende klimaatadaptatie : alle ‘governance-multi’s’ ook internationaal, juist bij klimaatadaptatie. Presentatie Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Multifunctional Robust Flood Defenses [Presentation]
Loon, J. van \ 2011
New challenges in flood protection. Highlights of PhD research. Presentation at Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Bouwstenen voor een klimaatbestendig Waddengebied [Presentation]
Nieuwaal, K. \ 2011
Nieuwaal, Kim van, Kennis voor Klimaat (2011). Bouwstenen voor een klimaatbestendig Waddengebied. Het middagprogramma op de Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Deltaprogramma Waddengebied [Presentation]
Besten, P. den \ 2011
Deltaprogramma Waddengebied. Uitleg vanuit het Ministerie I&M tijdens de Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Tussen techniek en Governance [Presentation]
Waveren, H. \ 2011
Uitleg vanuit RIZA over Hotspot Grote Rivieren : tussen techniek en governance. Presentatie van een workshop tijdens Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
KvK projectendag - HSGR06 [Presentation]
Ward, P. \ 2011
Presentatie Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort. Bijdrage vanuit de VU
help
Deltaprogramma Rivieren (2011). Deltaprogramma Rivieren, Programmaburo en regio [Presentation]
Schielen, R. \ 2011
Schielen, Ralph presenteert de organisatiestructuur van het programmaburo Deltaprogramma Rivieren en de diverse regio's . Pesentatie tijdens Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
HSGR 02: Future flood risk in the Rhine basin [Presentation]
Linde, A. te \ 2011
Presentatie van Aline te Linde (Deltares), Hans de Moel en Philip Bubeck (Vrije Universiteit) over HSGR 02, Future flood risk in the Rhine basin. Presentatie Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Ruimtelijke vertaling klimaatadaptatie : Praktijkvoorbeelden [Presentation]
Ruijgt, D. \ 2011
Gemeente Westland komt met praktijkvoorbeelden van ruimtelijke vertaling klimaatadaptatie. Presentatie Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Veenweiden en klimaatverandering [Presentation]
Kwakernaak, C. \ 2011
Klimaatverandering: A. versterkt de problemen van de veenweiden B. maar stelt ook zijn eigen eisen aan te nemen maatregelen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.