Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 33

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Veenweiden en klimaatverandering [Presentation]
Kwakernaak, C. \ 2011
Klimaatverandering: A. versterkt de problemen van de veenweiden B. maar stelt ook zijn eigen eisen aan te nemen maatregelen.
help
Klimaat en waterkwaliteit, effecten en maatregelen [Presentation]
Kosten, S. \ 2011
Presentatie Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
WindVisions [Presentation]
Hartogensis, O.K. \ Dinther, D. van \ 2011
The operations at Mainport Schiphol are highly sensitive to a number of critical weather parameters, most notably precipitation, the local wind field and visibility. For save and efficient airport operation now and in the future, under the condition ...
help
Betere informatie, betere besluiten [Presentation]
Schuurmans, W. \ 2011
Belang van het leren kennen van watersystemen. Presentatie Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Klimaatverandering en waterkwaliteit een onopgelost probleem : hotspot ondiepe meren en veenweidegebieden [Presentation]
Claassen, T. \ 2011
Visie vanuit waterschap, presentatie Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
De impact van klimaatverandering op kritieke weersomstandigheden op luchthaven Schiphol [Presentation]
Jacobs, A. \ 2011
Uitleg over het programma IMPACT 1. Verbetering van de korte termijn weersverwachting voor Schiphol (verwachtingstermijn 24 tot 48 uur vooruit). 2. Downscaling van klimaatscenario’s naar een ruimtelijke schaal die relevant is voor Schiphol (orde 1~2 ...
help
Denk lokaal! : de zin (en onzin) van lokaal modelleren [Presentation]
Lenderink, G. \ 2011
Het gebruik van regionale klimaatmodellen tegenover mondiale modellen. Veel van de onzekerheid in de veranderingen van het regionale klimaat komt door de grotere schaal.
help
Zoetwater opgaven, groene ruggengraat, klimaatverandering : meebewegen of weerstand bieden [Presentation]
Veraart, J. \ 2011
Weerstand bieden en meebewegen uitgelegd met casestudie Schieland/Rottemeren.
help
Klimaatverandering en biodiversiteit : klimaatverandering op hoge droge zandgronden: effecten en adaptie [Presentation]
Spek, T. \ 2011
Klimaatadaptatie op hoge droge zandgronden.
help
Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma : adaptief deltamanagement [Presentation]
Bloemen, P. \ 2011
Presentatie van staf Deltacommissaris gehouden op Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort
help
Deltaplan hoge zandgronden, klimaatonderzoek in wetenschap en praktijk [Presentation]
Verkerk, M. \ 2011
Klimaatbestendige watervoorziening en ruimtelijke inrichting op hoge zandgronden Zuid‐Nederland.
help
RAS: Van ongrijpbaar concept naar tastbare praktijk [Presentation]
Nijhuis, L. \ 2011
Ambities Rotterdam: “Rotterdam is klimaatbestendig in 2025” Presentatie Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Klimaatadapatie in Haaglanden: PPS is noodzakelijk randvoorwaarde [Presentation]
Ven, B. van de \ 2011
Presentatie Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort. Bijdrage vanuit Waterkader Haaglanden
help
Haaglanden nat en droog [Presentation]
Paauwe, C. \ 2011
Presentatie vanuit Waterkader Haaglanden tijdens Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Waterveiligheid en klimaatverandering in Rotterdam [Presentation]
Barneveld, N. van \ 2011
Presentatie vanuit de gemeente Rotterdam voor de Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
The Adaptation Challenge Or: How to nail a pudding on the wall [Presentation]
Siebenhüner, B. \ 2011
Bijdrage vanuit Universität Oldenburg. Presentatie Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Klimaatverandering als oorzaak van veenvorming en veenafbraak [Presentation]
Brouns, K. \ 2011
Bijdrage vanuit Universiteit Utrecht. Presentatie tijdens Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Gaan veenweiden en ondiepe wateren ten onder aan klimaatverandering? [Presentation]
Janssen, R. \ 2011
Bijdrage vanuit IVM Amsterdam, in het kader van Hotspot Ondiepe meren en veenweidegebieden. Presentatie tijdens Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Klimaat en de toekomst van de veenweide: Hoe lossen we het op? [Presentation]
Eikelboom, T. \ Janssen, R. \ 2011
Presentatie Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Tools for adaptation strategies [Presentation]
Ierland, E. van \ 2011
Presentation at Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.