Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 8 / 8

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Factsheet rapport adaptatiemaatregelen : CARE 2014 [Monograph]
Vos, C. \ Grashof, C. \ Stremke, S. \ Oudes, D. \ 2014
Dit rapport richt zich specifiek op hogere zandgronden en geeft voor de gebruiksvormen landbouw, natuur en drinkwater een overzicht van maatregelen die ter beschikking staan om negatieve effecten van klimaatverandering op te vangen.
help
Towards a proper integration of hydrology in predicting soil nitrogen mineralization rates along natural moisture gradients \ Soil biology and biochemistry [Scientific article]
Fujita, Y. \ Bodegom, P.M. van \ Olde Venterink, H. \ Runhaar, H. \ Witte, J.P.M. \ 2013
The controlling effects of soil moisture on soil nitrogen (N) supply to plants have been well established from lab experiments, and are often incorporated in soil organic matter (SOM) models, but rarely tested in the field along natural gradients of ...
help
Climate change threatens endangered plant species by stronger and interacting water-related stresses \ Journal of geophysical research. G, Biogeosciences [Scientific article]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ Aerts, R. \ 2011
Atmospheric CO2-concentration, temperature and rainfall variability are all expected to increase in the near future. The resulting increased dynamics of soil moisture contents, together with increased plant physiological demands for both oxygen and w ...
help
Climate change threatens endangered plant species by stronger and interacting water-related stresses \ Samenvattingen Bodem Breed: 23e Nationaal Symposium Bodem Breed, 29 en 30 november 2011 Congrescentum De Werelt te Lunteren [Conference proceedings]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ Aerts, R. \ 2011
Abstract of research showing that the combined effect of increased rainfall variability, temperature and atmospheric CO2 concentration will lead to an increased variability in both wet and dry extremes in stresses faced by plants. Plant stresses were ...
help
Vochtige ecosystemen kwetsbaar: klimaateffecten in Nederland \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Article]
Bodegom, P.M. van \ Verboom, J. \ Witte, J.P.M. \ Vos, C.C. \ Bartholomeus, R.P. \ Cormont, C. \ Geertsema, W. \ Veen, M. van der \ 2011
Drie onderling onafhankelijke onderzoeken, uitgevoerd door verschillende teams met eigen methoden, komen tot dezelfde conclusie: natte, voedselarme ecosystemen als vochtige graslanden, natte heide en vennen in Nederland lijken het meeste risico te lo ...
help
Climate change hampers endangered species through intensified moisture-related plant stresses \ Geophysical Research Abstracts [Conference proceedings]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ Aerts, R. \ 2010
We demonstrate that increased rainfall variability in interaction with predicted changes in temperature and CO2, affects soil moisture conditions and plant oxygen and water demands such, that both oxygen stress and water stress will intensify due to ...
help
Climate change hampers endangered species through intensified moisture-related plant stresses \ Abstracts 2010 AGU Fall Meeting [Conference proceedings]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ Aerts, R. \ 2010
Abstract H33H-06 presented at 2010 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 13-17 December 2010.
help
Nieuwe maat voor bodemvochtregime ook geschikt onder toekomstig klimaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ 2010
Huidige maten voor zuurstofstress in het wortelmilieu van planten, zoals de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand en het percentage luchtgevulde poriën, zijn niet geschikt voor klimaatprojecties. Dat komt doordat ze correlatief en indirect zijn en geen ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.