Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 12 / 12

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Climate change and water conservation effects on vegetation patterns in a stream catchment [Poster]
Knaap, Y.A.M. van der \ 2014
Poster presented at the International Conference 'Deltas in Times of Climate Change II', Rotterdam, 24-26 sep 2014.
help
Climate change and water conservation effects on water availability and vegetation patterns in a stream valley \ Geophysical Research Abstracts [Conference proceedings]
Knaap, Y.A.M. van der \ Graaf, M. de \ Ek, R. van \ Witte, J.P.M. \ Aerts, R. \ Bierkens, M. \ Bodegom, P.M. van \ 2014
Presentation at the EGU General Assembly 2014, Session General Ecohydrology, 29 April 2014 in Vienna, Austria.
help
Ontwikkeling van een gemeenschappelijke effect module voor terrestrische natuur [Monograph]
Ek, R. van \ Witte, J.P.M. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Vries, W. de \ Wamelink, G.W.W. \ Hunink, J. \ Linden, W. van der \ Bonten, L. \ Bartholomeus, R. \ Mulder, H.M. \ Fujita, Y. \ 2014
Voor het bepalen van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de terrestrische natuur zijn op dit moment verschillende modellijnen operationeel. In het Deltaprogramma is op landelijke schaal vooral het ecohydrologische model DEMNAT gebruikt ...
help
Gewasfactoren en potentiële verdamping: geen robuuste combinatie : het gebruik van gewasfactoren in klimaatprojecties nader onderzocht [Monograph]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.-P.M. \ 2013
In dit rapport beschrijven we de toepasbaarheid van gewasfactoren voor het berekenen van de potentiele verdamping, in het bijzonder in afhankelijkheid van het klimaat. Een nauwkeurige bepaling van de potentiele verdamping in hydrologische modellen is ...
help
The influence of spatiotemporal variability and adaptations to hypoxia on empirical relationships between soil acidity and vegetation \ Ecohydrology [Scientific article]
Cirkel, D.G. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Nijp, J.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2012
Soil acidity is well known to affect the species composition of natural vegetation. The physiological adaptations of plants to soil acidity and related toxicity effects and nutrient deficiencies are, however, complex, manifold and hard to measure. Th ...
help
A combination of functionally different plant traits provides a means to quantitatively predict a broad range of species assemblages in NW Europe \ Ecography : pattern and diversity in ecology / [issued by the Nordic Society Oikos] [Scientific article]
Douma, J.C. \ Aerts, R. \ Witte, J.P.M. \ Bekker, R.M. \ Kunzmann, D. \ Metselaar, K. \ Bodegom, P.M. van \ 2012
Assembly theory predicts that filtering processes will select species by their attributes to build a community. Some filters increase functional similarity among species, while others lead to dissimilarity. Assuming converging processes to be dominan ...
help
Process-based proxy of oxygen stress surpasses indirect ones in predicting vegetation characteristics \ Ecohydrology [Scientific article]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ Becker, P. de \ Aerts, R. \ 2012
Robust relationships among soil, water, atmosphere and plants are needed to reliably forecast the plant species composition. In this paper, we show the need for, and the application of, a process-based relationship between soil moisture conditions an ...
help
Towards a functional basis for predicting vegetation patterns; incorporating plant traits in habitat distribution models \ Ecography : pattern and diversity in ecology / [issued by the Nordic Society Oikos] [Scientific article]
Douma, J.C. \ Witte, J.P.M. \ Aerts, R. \ Bartholomeus, R.P. \ Ordonez, J.C. \ Olde Venterink, H. \ Wassen, M.J. \ Bodegom, P.M. van \ 2012
Reliably predicting vegetation distribution requires habitat distribution models (HDMs) that are ecologically sound. Current correlative HDMs are increasingly criticized because they lack sufficient functional basis. To include functional information ...
help
Vochtige ecosystemen kwetsbaar: klimaateffecten in Nederland \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Article]
Bodegom, P.M. van \ Verboom, J. \ Witte, J.P.M. \ Vos, C.C. \ Bartholomeus, R.P. \ Cormont, C. \ Geertsema, W. \ Veen, M. van der \ 2011
Drie onderling onafhankelijke onderzoeken, uitgevoerd door verschillende teams met eigen methoden, komen tot dezelfde conclusie: natte, voedselarme ecosystemen als vochtige graslanden, natte heide en vennen in Nederland lijken het meeste risico te lo ...
help
Is het Nationaal Hydrologische instrumentarium gereed voor het voorspellen van natuureffecten? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Article]
Witte, J.P.M. \ Pastoors, R. \ Hoek, D.J. van der \ Bartholomeus, R.P. \ Loon, A. van \ Bodegom, P.M. van \ 2011
Grondwatermodellen worden doorgaans geijkt op en gevalideerd aan stijghoogten die gemeten zijn in peilbuizen en, in het gunstige geval, ook aan gemeten balanstermen, zoals afvoeren verdampingsfluxen. Vaak liggen de peilbuizen om praktische redenen op ...
help
Leaf habit and woodiness regulate different leaf economy traits at a given nutrient supply \ Ecology : (all forms of life in relation to environment) : official publication of the Ecological society of America [Scientific article]
Ordoñez, J.C. \ Bodegom, P.M. van \ Witte, J.P.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Dobben, H.F. van \ Aerts, R. \ 2010
The large variation in the relationships between environmental factors and plant traits observed in natural communities exemplifies the alternative solutions that plants have developed in response to the same environmental limitations. Qualitative at ...
help
Geautomatiseerde waardering van vegetatieopnamen en vegetatietypen : beschrijving computerprogramma ASTER en vergelijking van waarderingsmethoden [Monograph]
Witte, J.P.M. \ Strasser, J.T. \ 2010
Een belangrijk doel van het natuurbeheer en -beleid is de instandhouding en ontwikkeling van vegetaties met een hoge natuurwaarde. Om de beleidsmakers en beheerders van natuurgebieden te helpen met het nemen van de juiste maatregelen om hun doelen te ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.