Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 124

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
De nieuwe KNMI'14-klimaatscenario's voor Nederland \ Meteorologica [Article]
Klein Tank, A.M.G. \ Beersma, J.J. \ Bessembinder, J.J.E. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Lenderink, G. \ Overbeek, B. \ 2014
De opwarming van de aarde die wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen beinvloedt ook het Nederlandse klimaat, inclusief de zeespiegel. Veel van de huidige klimaattrends zullen in de toekomst doorzetten en maken het noodzakelijk om na te ...
help
Extreme precipitation response to climate perturbations in an atmospheric mesoscale model \ Environmental research letters [Scientific article]
Attema, J.J. \ Loriaux, J.M. \ Lenderink, G. \ 2014
Observations of extreme (sub-)hourly precipitation at mid-latitudes show a large dependency on the dew point temperature often close to 14% per degree—2 times the dependency of the specific humidity on dew point temperature which is given by the Clau ...
help
De KNMI'14 klimaatscenario's : neerslag en neerslagextremen [Presentation]
Lenderink, G. \ 2014
Presentatie tijdens het Stowa/NHV symposium gevolgen klimaatverandering voor het waterbeheer, 4-5 juni 2014.
help
Methodieken van KNMInext [Presentation]
Hurk, B. van den \ 2014
Presentatie over methodieken die KNMI hanteert t.a.v. scenario's en de constructie van nieuwe tijdseries. Dertig-jaars klimaatperiode wordt opgedeeld in 5-jaars periodes. Per scenario wordt dan een top 10 gekozen die modelrange opspant.
help
Wind en regen in de toekomst - wat zeggen de KNMI'14 scenario's? [Presentation]
Sterl, A. \ 2014
Presentatie tijdens providersoverleg bij KNMI.
help
KNMI'14 klimaatscenario's? : stakeholders-meeting Visserij [Presentation]
Bessembinder, J. \ 2014
Presentatie tijdens stakeholders meeting NAS visserij.
help
Introductie KNMI’14 klimaatscenario’s [Presentation]
Klein Tank, A. \ 2014
Presentatie tijdens providersoverleg bij KNMI.
help
KNMI’14 climate scenario's for the Netherlands [Brochure]
2014
KNMI’14 climate scenarios for the Netherlands How does our climate change and what are the impacts?
help
KNMI’14 klimaatscenario’s voor Nederland [Brochure]
2014
KNMI’14-klimaatscenario’s voor Nederland Hoe verandert ons klimaat en wat zijn de gevolgen?
help
KNMI’ 14 : klimaatscenario’s voor Nederland : leidraad voor professionals [Monograph]
Klein Tank, A. \ Beersma, J. \ Bessembinder, J. \ Hurk, B. van den \ Lenderink, G. \ 2014
Als de klimaatverandering volgens de scenario’s groot is ten opzichte van de verandering door natuurlijke variaties, dan verschilt het klimaat in de toekomst duidelijk van dat in de afgelopen eeuw. Als de klimaatverandering volgens de scenario’s rela ...
help
Framing climate uncertainty: socioeconomic and climate scenarios in vulnerability and adaptation assessments \ Regional environmental change [Scientific article]
Berkhout, F. \ Hurk, B. van den \ Bessembinder, J. \ Boer, J. de \ Bregman, B. \ Drunen, M. van \ 2014
Scenarios have become a powerful tool in integrated assessment and policy analysis for climate change. Socio-economic and climate scenarios are often combined to assess climate change impacts and vulnerabilities across different sectors and to inform ...
help
Ontwikkeling van een gemeenschappelijke effect module voor terrestrische natuur [Monograph]
Ek, R. van \ Witte, J.P.M. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Vries, W. de \ Wamelink, G.W.W. \ Hunink, J. \ Linden, W. van der \ Bonten, L. \ Bartholomeus, R. \ Mulder, H.M. \ Fujita, Y. \ 2014
Voor het bepalen van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de terrestrische natuur zijn op dit moment verschillende modellijnen operationeel. In het Deltaprogramma is op landelijke schaal vooral het ecohydrologische model DEMNAT gebruikt ...
help
Climate services in the Rhine basin: with special focus on climate data for hydrological impact studies in Germany and the Netherlands [Monograph]
Dalelane, C. \ [2014]
Climate services have been set up to answer the growing requirements for information related to climate change by a variety of stakeholders ranging from government agencies, the private sector to academia, for the purpose of interpreting and applying ...
help
KNMI ’14 : climate scenarios for the Netherlands : a guide for professionals inclimate adaption [Monograph]
Klein Tank, A. \ Beersma, J. \ Bessembinder, J. \ Hurk, B. van den \ Lenderink, G. \ [2014]
KNMI presents the KNMI’14 climate scenarios: four new scenarios for future climate change in the Netherlands. Each scenario provides a consistent picture of the changes in 12 climate variables, including temperature, precipitation, sea level, and win ...
help
KNMI’14: climate change scenarios for the 21st Century – a Netherlands perspective [Monograph]
Hurk, B. van den \ Siegmund, P. \ Klein Tank, A. \ 2014
This report documents and motivates the KNMI’14 climate change scenarios. It has an intermediate status, implying that the current content of the document can be considered to be final, but that additional components on applications and spin-off issu ...
help
KNMI’14 : klimaatscenario's voor Nederland [Monograph]
Klein Tank, A. \ Beersma, J. \ Bessembinder, J. \ Hurk, B. van den \ Lenderink, G. \ 2014
Het KNMI presenteert de KNMI'14-klimaatscenario's: vier nieuwe scenario's voor toekomstige klimaatverandering in Nederland. Ieder scenario geeft een samenhangend beeld van veranderingen in twaalf klimaatvariabelen, waaronder temperatuur, neerslag, ze ...
help
Hoe vaak komt extreme neerslag zoals op 28 juli tegenwoordig voor, en is dat anders dan vroeger? \ Weer en klimaat in Nederland [Article]
Oldenborgh, G.J. van \ Lenderink, G. \ 2014
Op 28 juli vielen grote hoeveelheden neerslag in Nederland, op sommige plaatsen ontstond wateroverlast. Hoe vaak komt zoiets voor, en is dat nu vaker dan vroeger? Op basis van een eerste analyse van de meetgegevens vinden we dat de grootste hoeveelhe ...
help
Klimaatprojecties toekomstig klimaat [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Klimaatprojecties is onderzocht wat gevolgen van veranderingen in het weer zijn op lokale en regio ...
help
De invloed van het veranderend landgebruik op de hydrologie : een koppeling tussen de Ruimtescanner en het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium [Student report]
Schaeffer, M. \ 2014
In dit onderzoek is de invloed van landgebruikverandering op het gevoerde waterbeheer, de verdamping en de grondwaterstand onderzocht. Hierbij is gestart met een literatuuronderzoek waarbij de relatie tussen het landgebruik en de hydrologie is bescho ...
help
Uncertainty in the future change of extreme precipitation over the Rhine basin: the role of internal climate variability \ Climate dynamics : observational, theoretical and computational research on the climate system [Scientific article]
Pelt, S.C. van \ Beersma, J.J. \ Buishand, T.A. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Schellekens, J. \ 2014
Future changes in extreme multi-day precipitation will influence the probability of floods in the river Rhine basin. In this paper the spread of the changes projected by climate models at the end of this century (2081–2100) is studied for a 17-member ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.