Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 8 / 8

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
State of the art on the legal and policy literature on adaptation to climate change: towards a research agenda [Monograph]
Gier, T. de \ Gupta, J. \ Rijswick, M. van \ 2009
Dit rapport beschrijft de juridische vragen die voortvloeien uit het internationale klimaatregime, de belangrijkste juridische concepten zoals het „no-harm-principle‟, het „ability-to-pay-principle‟ en de ontwikkeling die men waarneemt richting een m ...
help
Spatial economic research on climate change and adaptation : literature review for 'Knowledge for Climate' [Monograph]
Leeuwen, E. van \ 2009
An exact prediction of future climate changes is impossible. Firstly, because of the uncertainty related to the main causes of climate change. Secondly, because of the even larger uncertainty in feedback processes, both back - and forward-coupling. A ...
help
A state of the art of governance literature on adaptation to climate change: towards a research agenda [Monograph]
Nieuwaal, K. van \ Driessen, P. \ Spit, T. \ Termeer, C. \ 2009
Rapport uit een serie verkenningen, uitgevoerd om de stand van zaken op het gebied van klimaatverandering en adaptatie te inventariseren. Governance of Adaptation bevat een literatuuranalyse van bestuurskundige en planologische aspecten van klimaatad ...
help
Bestuurskundig onderzoek naar klimaatvraagstukken \ Bestuurskunde : orgaan van de Vereniging voor Bestuurskunde [Article]
Driessen, P.J. \ Nieuwaal, K. van \ Spit, T. \ Termeer, C.J.A.M. \ 2009
Klimaatverandering is als onderzoeksdomein van oorsprong gedreven en gedomineerd door de natuurwetenschappen. Toch zijn het allang niet meer bestuurskundigen die aangeven dat de ontwikkeling en realisatie van migratie- en adaptatiestrategieën toch oo ...
help
Kennis voor Klimaat : verkenning van sociaalwetenschappelijke onderzoekthema’s over klimaatadaptatie Expertmeeting, Utrecht, 19.11.08 [Presentation]
Goverde, H. \ 2008
Powerpoint met kanttekeningen bij 'Governance of Adaptation'.
help
A state of the art of governance literature on adaptation to climate change: towards a research agenda [Presentation]
Nieuwaal, K. van \ Driessen, P. \ Spit, T. \ Termeer, K. \ [2008]
Powerpoint-presentatie met resultaten van een analyse van literatuur over bestuurskundige en planologische aspecten van klimaatadaptatie.
help
Verkenning van onderzoeksthema' s over klimaat adaptatie : ruimtelijke-economische verkenning [Presentation]
Gupta, J. \ Gier, T. de \ Rijswick, M. van \ [2008]
Powerpoint-presentatie over de studie die tot doel had een inventarisatie van bijdragen aan de wetenschappelijke literatuur waarin klimaatadaptatie vanuit een ruimtelijk-economisch perspectief wordt geadresseerd, en het benoemen van relevante onderzo ...
help
Reflectie bestuurlijk-juridische aspecten [Presentation]
Peeters, M. \ [2008]
Powerpoint-presentatie over bestuurlijk-juridische aspecten van 'Kennis voor klimaat'.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.