Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 419

  • help
  • marked list
  • export
    A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your query. You can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
More than fear induction : toward an understanding of people's motivation to be well-prepared for emergencies in flood prone areas \ Risk analysis [Scientific article]
Boer, J. de \ Botzen, W.J.W. \ Terpstra, T. \ 2015
This article examines the extent and manner to which evaluations of flood-related precautions are affected by an individual's motivation and perception of context. It argues that the relationship between risk perception and flood risk preparedness ca ...
help
You have been framed! : how antecedents of information need mediate the effects of risk communication messages \ Risk analysis [Scientific article]
Terpstra, T. \ Zaalberg, R. \ Boer, J. de \ Botzen, W.J.W. \ 2014
This study investigates the processes that mediate the effects of framing flood risks on people's information needs. Insight into the effects of risk frames is important for developing balanced risk communication that explains both risks and benefits ...
help
Improving flood risk communication by focusing on prevention-focused motivation \ Risk analysis [Scientific article]
Boer, J. de \ Botzen, W.J.W. \ Terpstra, T. \ 2014
This article proposes an approach to flood risk communication that gives particular emphasis to the distinction between prevention and promotion motivation. The article describes how the insights worked out in practice, using a flood risk communicati ...
help
Maatschappelijke kosten-batenanalyse Klimaatadaptatiestrategie Rotterdam Casus: Kop van Feijenoord [Monograph]
Pohl, I. \ Schenk, S. \ Rodenburg, A. \ Vergroesen, T. \ Veelen, P. van \ Houwen, M. \ 2014
De stad voorbereiden op verandering van het klimaat, met een strategisch aanpak en onderbouwde maatregelen – dat is het doel van de Rotterdamse Klimaatadaptatiestrategie. De Rotterdamse strategie laat zien hoe bewoners, bedrijven en stad maximaal kun ...
help
MKBA Klimaatadaptatiestrategie : Casus: Bergpolder Zuid [Monograph]
Pohl, I. \ Schenk, S. \ Rodenburg, A. \ Vergroesen, T. \ Buijs, S. \ 2014
De stad voorbereiden op verandering van het klimaat, met een strategisch aanpak en onderbouwde maatregelen – dat is het doel van de Rotterdamse Klimaatadaptatiestrategie. De Rotterdamse strategie laat zien hoe bewoners, bedrijven en stad maximaal kun ...
help
Interactieve klimaatatlas Rotterdam [Map]
Climate Adaptation Services (CAS) \ Rotterdam Climate Proof \ [2014]
De interactieve klimaatatlas is gebaseerd op de klimaatscenario's van het KNMI (2006). De meteorologische variabelen zijn voor de klimaateffectatlas vertaald naar effecten op een gebied, waarbij zo goed mogelijk rekening is gehouden met lokale omstan ...
help
Eindrapport Clustervoorstel kleine kennisvragen [Monograph]
Oudkerk Pool, C.Y. \ [2014]
Binnen het project “Clustervoorstel kleine kennisvragen” is een aantel kleinschalige studies uitgevoerd om kennishiaten te dichten die al schrijvende aan de Adaptatiestrategie Regio Rotterdam en de Rotterdamse Adaptatiestrategie opdoemden. De literat ...
help
Regionale keringen Rotterdam : overstromingsrisico’s en strategieën [Monograph]
Barneveld, N. van \ Moel, H. de \ Weeda, A. \ 2014
Het programma Rotterdam Climate Proof en het Waterplan Rotterdam richten zich op het klimaatbestendig maken van de stad en haar omgeving. In dat kader is voor het thema waterveiligheid onderzoek verricht naar de klimaatbestendigheid van de regionale ...
help
Syntheserapport MKBA RAS Kennis voor Klimaat project HSRR 3.6 : eindrapport, aangepast naar aanleiding van externe reviews en bestuurlijke behandeling [Monograph]
Buijs, S. \ Houwen, M. \ Wal, L. van der \ 2014
In project HSRR3.6 stond de vraag centraal welke klimaatadaptieve maatregelen vanuit economisch en maatschappelijk perspectief optimaal zijn in concrete gebiedsontwikkelingen. In Bergpolder Zuid gaat naar verwachting op termijn schade ontstaan door h ...
help
Short period of oxygenation releases latch on peat decomposition \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Scientific article]
Brouns, K. \ Verhoeven, J.T.A. \ Hefting, M.M. \ 2014
Extreme summer droughts are expected to occur more often in the future in NW Europe due to climate change. These droughts might accelerate the rate of peat oxidation in drained peat areas, with impacts on soil subsidence, GHG emission and water quali ...
help
Assessment of the effects of climate and land cover changes on river discharge and sediment yield, and adaptive spatial planning in the Jakarta region \ Natural hazards : journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards [Scientific article]
Poerbandono, R. \ Julian, M. \ Ward, P.J. \ 2014
In Jakarta, climate change has been detected through rising air temperatures, increased intensity of rainfall in the wet season, and sea level rise. The coupling of such changes with local anthropogenic driven modifications in the environmental setti ...
help
Flood risk assessment for delta mega-cities : a case study of Jakarta \ Natural hazards : journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards [Scientific article]
Budiyono, B. \ Aerts, J.C.J.H. \ Brinkman, J.J. \ Marfai, M.A. \ Ward, P.J. \ 2014
Jakarta has suffered major floods in 2002, 2007, and 2013. To cope with and adapt to both the current and future flood problem, the city requires quantitative assessments of flood risk. In this study, we develop a flood risk assessment model for Jaka ...
help
Community responses and adaptation strategies toward flood hazard in Jakarta, Indonesia \ Natural hazards : journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards [Scientific article]
Marfai, M.A. \ Sekaranom, A.B. \ Ward, P.J. \ 2014
Jakarta, as the capital of the Republic of Indonesia, has long been known to be at risk from flood hazard. It is increasingly recognized that community responses and adaptation strategies are essential for planning future mitigation action. In order ...
help
GS verdedigen zoetwaterproef \ PZC [Article]
2014
Het dagelijks bestuur van Zeeland schaart zich achter een experiment waarbij water uit zandige kreekruggen wordt opgepompt.
help
Hoe bloemkool nog jaren kan groeien [zoet water] \ PZC [Article]
Kutterink, J. \ 2014
De Zeeuwse bodem wordt droger en zouter. Driftig wordt door Deltares gezocht naar manieren om zoet water op te slaan. Aandacht voor opslag van regenwater in een kreekrug (Esther van Baaren), Frershmaker en Drains2buffer (Gualbert Oude Essink)
help
Nederlands-Franse samenwerking binnen project GO-FRESH [Monograph]
[ca. 2014]
In het project GO-FRESH (Geohydrological Opportunities FRESH water supply) onderzoekt een consortium bestaande uit Deltares, Alterra, KWR, Acacia en de Hogeschool Zeeland in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor landbouw kunnen ...
help
How multiple partially penetrating wells improve the freshwater recovery of coastal aquifer storage and recovery (ASR) systems : a field and modelling study \ Journal of hydrology [Scientific article]
Zuurbier, K.G. \ Zaadnoordijk, W.J. \ Stuyfzand, P.J. \ 2014
Aquifer storage and recovery (ASR) of freshwater in brackish or saline aquifers can be an efficient technique to bridge freshwater shortages in coastal areas. However, buoyancy effects may cause salinization at the bottom of the ASR well during recov ...
help
Water opslaan in de Stippelberg : aanpak watertekort hoge zandgronden [Monograph]
Paalberg, M. \ [2014]
De Stippelberg heeft de potentie om veel water op te slaan in de bodem, maar verliest het water nog te snel om watertekorten te verminderen. Het grondwater lekt via ondiepe grindlagen al tijdens het winterseizoen weg naar het agrarisch gebied. Door l ...
help
Voorraadvorming van water door vernatten van de Stippelberg: experimentele verificatie van de effectiviteit van infiltreren [Monograph]
Loon, A.H. van \ Paalman, M. \ Jalink, M. \ 2014
De Stippelbergregio is een karakteristiek gebied van de hoge zandgronden, waar natuur en landbouw geregeld te maken hebben met een watertekort en verdroging. In dit rapport worden aan de hand van kennis over het watersysteem van de Stippelberg een aa ...
help
Jakarta Climate Adaptation Tools (JCAT) [Presentation]
Ward, P. \ 2014
DeltaAlliance to contribute to scientific knowledge and the development of methods and tools to assess flood risk in Jakarta
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.