Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 7 / 7

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Zuinig omgaan met het Wad : casus natuur in het Waddengebied van het Klimaat voor Ruimte project IC12'Adaptieve capaciteit en instituties' [Monograph]
Klostermann, J.E.M. \ Bergsma, E. \ 2010
Dit werkdocument analyseert de adaptieve capaciteit in het Waddengebied om de natuurwaarden te beschermen en ontwikkelen bij klimaatverandering. De verwachting is dat de Waddenzee zou kunnen‘verdrinken’ door een stijgende zeespiegel en dat de soorten ...
help
Institutions for climate adaptation: an inventory of institutions in the Netherlands that are relevant for climate change [Monograph]
Klostermann, J. \ Gupta, J. \ Jong, P. \ Bergsma, E. \ Meijerink, S. \ Nooteboom, S. \ Brink, M. van den \ Termeer, K. \ [2010]
One of the goals of project IC12, a research project of the Climate changes Spatial Planning programme, is to assess if the formal institutions operating in the Netherlands are improving or hampering adaptive capacity. In order to answer the research ...
help
Spatial economic research on climate change and adaptation : literature review for 'Knowledge for Climate' [Monograph]
Leeuwen, E. van \ 2009
An exact prediction of future climate changes is impossible. Firstly, because of the uncertainty related to the main causes of climate change. Secondly, because of the even larger uncertainty in feedback processes, both back - and forward-coupling. A ...
help
Wateroverlast in stedelijk gebied ten gevolge van extreme neerslag : een quickscan voor de intrinsieke gevoeligheid voor wateroverlast [Student report]
Hussen, K. van \ 2009
De aanleiding van het onderzoek zijn uitkomsten beschreven in het rapport Ruimtelijke klimaatscan, Methodiek ontwikkeling, case Zuid-Holland. In het rapport kan de robuustheid m.b.t. wateroverlast in stedelijk gebied niet in kaart gebracht kan worden ...
help
Het 'adaptieve vermogen' van het ontwerp Nationaal Waterplan : in hoeverre bevordert het ontwerp Nationaal Waterplan het vermogen van de Nederlandse samenleving om zich aan te passen aan klimaatverandering? [Monograph]
Klostermann, J. \ Jong, P. \ Gupta, J. \ Biesbroek, R. \ 2009
Het adaptatiewiel is door Kennis voor Klimaat toegepast op het te voeren waterbeleid (Nationaal Waterplan, 2008) in Nederland. In de inspraakreactie levert KvK commentaar op het NWP, maar wijst ook de sterke kanten van het ontwerp Nationaal Waterplan ...
help
Aandacht voor veiligheid [Monograph]
Aerts, J. \ Sprong, T. \ Bannink, B. \ 2008
De komende decennia worden er tussen de 500.000 en 1.500.000 woningen gebouwd waarvan een groot deel in laag Nederland. Deze studie laat zien dat door deze woningen overstromingsbestendig te bouwen schadereductie mogelijk is. Het schaderisico wordt d ...
help
Gebruikersbehoeftes IC11 socio-economic scenarios for climate assessments [Monograph]
Eeltink, W. \ Drunen, M. van \ 2008
Kort onderzoek naar de behoeftes van KvR-projectleiders aangaande socio-economische scenario’s. Eerst zijn negentien KvK projecten geïdentificeerd die iets te maken hebben met socio- economische scenario’s. Daarvoor is de KvR projectendatabase geraad ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.