Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 27

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
The simultaneous occurrence of surge and discharge extremes for the Rhine delta \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Scientific article]
Kew, S.F. \ Selten, F.M. \ Lenderink, G. \ Hazeleger, W. \ 2013
The low-lying Netherlands is at risk from multiple threats of sea level rise, storm surges and extreme river discharges. Should these occur simultaneously, a catastrophe will be at hand. Knowledge about the likelihood of simultaneous occurrence or th ...
help
Tailoring information about climate change and its impacts [Monograph]
Bessembinder, J.J.E. \ Overbeek, B.A. \ Jacobs, C.G.W. \ Reidsma, P. \ Schaap, B.F. \ Delsman, J. \ Verboom, J. \ Bodegom, P. van \ Witte, J.P.M. \ [2012]
Resultaten van onderzoek naar klimaatverandering en de mogelijke effecten zijn vaak niet beschikbaar in een vorm waarin ze direct door anderen gebruikt kunnen worden. Gebruikers van klimaat- en impactinformatie hebben vaak ook geen goed overzicht ove ...
help
Future weather [Monograph]
Lenderink, G. \ Attema, J. \ Kew, S. \ Selten, F. \ Maat, H. ter \ [2012]
The impact of climate change will manifest itself in our future weather. In the project Future Weather we investigated a number of these impact relevant weather conditions in the (present and) future climate. We focussed primarily on changes in preci ...
help
Intensiteit van extreme neerslag in een veranderend klimaat \ Meteorologica [Article]
Lenderink, G. \ Oldenborgh, G.J. van \ Meijgaard, E. van \ Attema, J. \ 2011
Intense buien hebben een grote invloed op de maatschappij en gaan vaak vergezeld met heftige meteorologische verschijnselen zoals onweer, hagel, windstoten, windhozen en tornado’s. Ze kunnen aanleiding geven tot lokale wateroverlast, beperkingen in h ...
help
Scaling and trends of hourly precipitation extremes in two different climate zones – Hong Kong and the Netherlands \ Hydrology and earth system sciences [Scientific article]
Lenderink, G. \ Mok, H.Y. \ Lee, T.C. \ Oldenborgh, G.J. van \ 2011
Hourly precipitation extremes in very long time series from the Hong Kong Observatory and the Netherlands are investigated. Using the 2m dew point temperature from 4 h before the rainfall event as a measure of near surface absolute humidity, hourly p ...
help
Climate adaption atlas [Brochure]
Goosen, H. \ Groot, M. de \ Bergh, D. van den \ Koekoek, A. \ [2011]
The Climate Adaptation Atlas (CAA) discloses spatial information on climate change impacts to a wider audience. The Atlas is a discussion/decision support tool. The Dutch Climate Adaptation Atlas consists of a large number of maps disclosed via an on ...
help
Climate adaption atlas [Poster]
Goosen, H. \ Groot, M. de \ [2011]
The Climate Adaptation Atlas (CAA) discloses spatial information on climate change impacts to a wider audience. The Atlas is a discussion/decision support tool. The Dutch Climate Adaptation Atlas consists of a large number of maps disclosed via an on ...
help
Interactieve samenvatting 'Tools voor adaptatie" [Monograph]
Goosen, H. \ Masselink, L. \ Pijnappels, M. \ 2011
Interactieve samenvatting, met vijf deelaspecten: Klimaateffectatlas, klimaatateliers, maatregeldatabase, DPL (duurzaamheidsprofiel van een locatie) en MKBA
help
KKF-Model platform coupling : application of KKF-pilot system in case studies [Monograph]
Schellekens, J. \ Verseveld, W. van \ Winsemius, H. \ [2011]
FEWS-KKF is a modular modelling system, containing hydrological and hydraulic models of the Rhine, Meuse (HBV and SOBEK, based on the FEWS-GRADE system), Northern Delta area (SOBEK), North sea and Wadden sea (Delft continental shelf model, DCSM) and ...
help
Mean precipitation changes and coastal effects in the ENSEMBLES regional climate model simulations [Monograph]
Attema, J. \ Lenderink, G. \ 2011
Recently, an ensemble of 19 regional climate integrations with an increased resolution of 25 km has become available through the ENSEMBLES project. In this report we analyze this model ensemble and focus on mean precipitation changes and the effect o ...
help
Klimaatverandering en klimaatonzekerheid in MKBA’s [Monograph]
Koetse, M. \ Koomen, E. \ Koopmans, C. \ Rietveld, P. \ Verhagen, W. \ 2011
Het voornaamste doel van dit onderzoek is om een inventarisatie te maken van de huidige rol van klimaatverandering in de MKBA, om de omgang met klimaatonzekerheid in de praktijk in kaart te brengen, en om de knelpunten bij het gebruiken van verschill ...
help
Denk lokaal! : de zin (en onzin) van lokaal modelleren [Presentation]
Lenderink, G. \ 2011
Het gebruik van regionale klimaatmodellen tegenover mondiale modellen. Veel van de onzekerheid in de veranderingen van het regionale klimaat komt door de grotere schaal.
help
Intensiteit van extreme neerslag in een veranderend klimaat \ Weer en klimaat in Nederland [Article]
Lenderink, G. \ Oldenborgh, G.J. van \ Meijgaard, E. van \ Attema, J. \ 2011
Intense buien hebben een grote invloed op de maatschappij en gaan vaak vergezeld met heftige meteorologische verschijnselen zoals onweer, hagel, windstoten, windhozen en tornado’s. Ze kunnen aanleiding geven tot lokale wateroverlast, beperkingen in h ...
help
KKF-Model Platform Coupling : summary report KKF01b [Monograph]
Schellekens, J. \ Veldhuizen, A.A. \ Manders, A.M.M. \ Winsemius, H.C.M. \ Verseveld, W.J. van \ Linde, A.H. te \ Ulft, L.H. van \ Meijgaard, E. van \ Schaap, M. \ Barendregt, A. \ Schot, P.P. \ Wassen, M.J. \ Ward, P.J. \ Veldkamp, T.I.E. \ Mulder, H.M. \ Verkaik, J. \ 2010
Nederland bereidt zich voor op een sneller stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat. Hiervoor is het Deltaprogramma gestart. Dit deltaprogramma voorziet een serie beslissingen die grote gevolgen zullen hebben voor het beheer van het water in N ...
help
Future weather [Fact sheet]
Lenderink, G. \ [2010]
De KNMI’06 scenario’s bevatten informatie over mogelijke veranderingen. Ze zijn op een groot aantal meteorologische variabelen gebaseerd. Ondanks de aanzienlijke hoeveelheid informatie over klimaatverandering in de KNMI’06 scenario’s zijn niet alle m ...
help
Klimaatverandering en modellering van natuureffecten : verkenning van mogelijkheden om natuur effecten te voorspellen met hydrologische modellen als uitgangspunt [Monograph]
Barendregt, A. \ Schot, P.P. \ Wassen, M.J. \ 2010
Door koppeling van diverse bestaande modellen wordt getracht de effecten van klimaatveranderingen door te rekenen met o.a. luchtkwaliteits- en hydrologische modellen. De gesimuleerde abiotische veranderingen zouden vervolgens moeten worden doorvertaa ...
help
KKF-Model platform coupling : inventory of available and accessible data and models and design and first setup for a pilot system [Monograph]
Schellekens, J. \ Verseveld, W.J. van \ Winsemius, H.C.M. \ 2010
This research carried out an inventory of the currently available hydrological and hydrodynamic models for the Rhine/Meuse watershed including the delta of The Netherlands and the North Sea. These models are linked using existing technology (Delft-FE ...
help
Modelplatform – Tailoring [Fact sheet]
Bessembinder, J. \ [2010]
Er is veel onderzoek gedaan naar klimaatverandering. Er zijn al veel data gegenereerd en beschikbaar over klimaatverandering en de effecten van klimaatverandering op hydrologie, landbouw, ecosystemen. In deze eerste fase richt dit project zich op tai ...
help
Modelplatform – Coupling [Fact sheet]
Kwadijk, J. \ 2010
Er zijn diverse (regionale) modellen beschikbaar om de verschillende klimaatscenario’s door te rekenen. In de afgelopen tien jaar zijn veel scenariostudies uitgevoerd. Bij de scenariostudies ontbreekt echter een consistent inzicht in de indirecte (hy ...
help
Bouwstenen Nationale Adaptatie Strategie (NAS fase 1) [Fact sheet]
Goosen, H. \ 2010
Dit project zoekt naar manieren om kennis over klimaatverandering zo effectief mogelijk over te dragen. De daarvoor bedoelde instrumenten worden verder ontwikkeld, maar vooral ook toegepast in verschillende beleids- en planvormingstrajecten op region ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.