Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 18 / 18

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Towards a trilateral strategy for adaptation to climate change impacts [Presentation]
Jong, F. de \ 2014
Jong, F. de (2014). Towards a trilateral strategy for adaptation to climate change impacts, Werkconferentie Waddengebied, 25 maart. 15 years of trilateral cooperation on addressing climate change impacts
help
Baten en Kosten van doorbraakvrije dijken : investeren in hoogte versus investeren in sterkte vanuit doelmatigheidsperspectief [Presentation]
Doef, M. van der \ 2014
Doef, M. van der (2014). Presentatie studiedag doorbraakvrije dijken: 'Baten en Kosten van doorbraakvrije dijken', 5 maart. Veiliger door hogere dijken en / of veiliger door sterkere dijken
help
Kennisportaal voor ruimtelijke adaptatie [Presentation]
Betgen, C. \ Bijsterveldt, M. van \ Goosen, H. \ Grond, V. \ Hoogvliet, M. \ Potz, H. \ Westra, H. \ 2014
Betgen, C., Bijsterveldt, M. van, Goosen, H., Grond, V., Hoogvliet, M., Pötz, H., Westera, H., Procurios webdesign (2014). Kennisportaal voor ruimtelijke adaptatie, Symposium Kennisportaal voor een klimaatbestendige en waterrobuuste ruimte, 24 juni. ...
help
Self assessments of the Knowledge for Climate research consortia [Monograph]
[2014]
This Scientific Progress Report is compiled based on the final reporting of the eight research consortia of Knowledge for Climate. The consortia have been asked to perform a self assessment on their scientific approach, implementation of the research ...
help
Waterveiligheid klimaat en overstromingen [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. In het thema Waterveiligheid zijn maatregelen bedacht en onderzocht om de risico’s van overstromingen te beheersen.
help
Superveilige dijken [Video recording]
Kennis voor Klimaat TV \ 2013
Klimaatverandering zorgt voor meer neerslag en een stijgende zeespiegel. Nederland moet maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de dijken ook in de toekomst stand blijven houden tegen het water. Superveilige dijken (ook wel bekend als klimaatdijken ...
help
Rotterdam climate proof : connecting climate change and opportunities [Presentation]
Jacobs, J. \ 2011
Jacobs, John, Programmabureau Duurzaam (2011). Rotterdam climate proof connecting climate change and opportunities, presentatie bijeenkomst Werkatelier Klimaatkennis voor de markt op 9 juni 2011 bij Dutch Ballooning in Soesterberg.
help
Kennistoepassing in het publieke domein [Presentation]
Koeze, R. \ 2011
Koeze, Rob, Waternet (2011). Kennistoepassing in het publieke domein, presentatie bijeenkomst Werkatelier Klimaatkennis voor de markt op 9 juni 2011 bij Dutch Ballooning in Soesterberg. De waterbestendige stad meerlaagsveiligheidsbenadering toegepast ...
help
NRC debat Water [Presentation]
Vellinga, P. \ 2011
NRC debat Water, 1 november (2011). In de Rode Hoed, Amsterdam op 1 nov. 2011. Presentatie Pier Vellinga, Wageningen UR.
help
Beleidsrelevantie van de onderzoeksprogramma's klimaat voor ruimte kennis voor klimaat [Monograph]
Sedee, A.G.J. \ Pijnappels, M.H.J. \ cop. 2010
Onderzoekvoorstellen worden getoetst op wetenschappelijke kwaliteit én maatschappelijke kwaliteit door onafhankelijke deskundigen. De onderzoekprogramma’s hebben voor de Deltacommissie informatie aangedragen over de mogelijk te verwachten zeespiegels ...
help
Creating a water-robust urban environment : an approach for the Netherlands [Presentation]
Ven, F.H.M. van de \ 2009
Frans van de Ven (2009). Creating a water-robust urban environment, An approach for the Netherlands, presented at the Holland Climate House, on December 8 COP15, Copenhagen, Deltares / TU Delft.
help
Planning for Adaptation in The Netherlands & Rotterdam [Presentation]
Aerts, J. \ 2009
Jeroen Aerts (2009). Planning for Adaptation in The Netherlands & Rotterdam, presented at the Holland Climate House on December 10, COP15, Copenhagen. Scientific project flood risks, adaptation to climatic change for the town of Rotterdam. Contributi ...
help
Climate Robust Dikes [Presentation]
Drost, T. \ 2009
Ton Drost (2009). Climate Robust Dikes, presented at the Holland Climate House on December 15, Copenhagen. Use of climate robust dike, the situation at Tiel, Water Board Rivierenland.
help
Climate and water : Climate initiatives in regional water management [Presentation]
Glas, P. \ 2009
Peter Glas (2009). Climate and Water, presented at the Holland Climate House on December 15, COP15, Copenhagen The perspective of the water boards related to water management. (Association of the Water Authorities).
help
Regional governments can make a difference : a systematic approach to climate protection [Presentation]
Zanichelli, L. \ 2009
Lino Zanichelli (2009). Regional governments can make a difference, presented at the Holland Climate House on December 15, COP15, Copenhagen (Regione Emilia Romagna).
help
The Dutch Deltaprogramme : from knowledgebase to advice and programme [Presentation]
Vriend, H. de \ Guchte, C. van de \ Buntsma, J. \ 2009
Huib de Vriend (2009). The Dutch Deltaprogramme, presented at the Holland Climate House on December 16, Copenhagen. Contribution from Deltares. Flood protection being crucial for the Netherlands
help
Afwegingskader voor het klimaatbestendig inrichten van Nederland [Presentation]
Sedee, A. \ Leusink, A. \ 2008
Presentatie van Aad Sedee (Wageningen UR) & Aalt Leusink met stellingen (2008). Gehouden tijdens congres 'Op weg naar een klimaatbestendige samenleving’, dd 27 november 2008 te Rotterdam. Algemene uiteenzetting van gevolgen voor veiligheid, economie, ...
help
London and TE2100 [Presentation]
Reeder, T. \
Tim Reeder (2009). London and TE2100, presented at the Holland Climate House on December 10, COP15, Copenhagen (Environment Agency). A project to provide a plan demonstrating how flood risk can be managed in the Thames Estuary over this century
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.