Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 7 / 7

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendige natuur [Monograph]
Vonk, M. \ Vos, C.C. \ Hoek, D.C.J. van der \ 2010
Nederland warmt op en zal in de toekomst vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Meer droogte, hitte en wateroverlast zullen er onvermijdelijk toe leiden dat bepaalde populaties achteruit gaan of zelfs uit Nederland verdwijnen. Het ve ...
help
Provincies en klimaat \ Klimaat magazine : bouwstenen voor lokale duurzaamheid : beleid voor een veilige en gezonde toekomst : uitgave van het Klimaatverbond, COS Nederland en BSIK het Klimaat voor Ruimte Programma [Article]
2010
Provincies doen veel op het gebied van klimaat en werken in veel gevallen samen met gemeenten om hun beleid handen en voeten te geven. Voorbeelden te over uit Drenthe, Utrecht en Limburg.
help
Klimaat verandert water: last of lust? terugblik op een boeiend symposium \ NW nieuwsbrief [Article]
Ivens, W. \ 2010
Ruim tachtig belangstellende studenten en docenten verzamelden zich op 14 november in Eindhoven voor het jaarlijks symposium van de faculteit Natuurwetenschappen. In het ochtendprogramma, onder de bezielende leiding van onze ‘waterexpert’ drs. Cobi d ...
help
Thema Energie en klimaat \ Kien : nieuwsbrief kennis en innovatie [Journal]
2010
Themanummer over Energie en klimaat, met de volgende bijdragen: Kopenhagen betekent een vernieuwde klimaat- en duurzaamheidsagenda voor LNV; Veehouderij: enorme kansen op milieuwinst'; Klimaatneutraal telen heeft de toekomst; Warmte oogsten met Kas z ...
help
Waterschappen aanwezig bij klimaattop \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Article]
Gloudemans, E. \ 2010
Samen met de waterschappen nam de Unie van Waterschappen deel aan het Nederlands Side-event tijdens de klimaattop in Kopenhagen. Rode draad was de wisselwerking tussen het klimaatbeleid en de kennisontwikkeling en de manier, waarop partijen samenwerk ...
help
Klimaatkennis in de praktijk, dat werkt [Brochure]
Pijnappels, M. \ 2010
Deze uitgave geeft voorbeelden van wat er gebeurt met kennis die is ontwikkeld binnen Klimaat voor Ruimte. In het eerste deel zetten we in een analyse uiteen hoe Klimaat voor Ruimte kennis in de praktijk laat doorstromen. Vervolgens worden vier proje ...
help
Beleidsrelevantie van de onderzoeksprogramma's klimaat voor ruimte kennis voor klimaat [Monograph]
Sedee, A.G.J. \ Pijnappels, M.H.J. \ cop. 2010
Onderzoekvoorstellen worden getoetst op wetenschappelijke kwaliteit én maatschappelijke kwaliteit door onafhankelijke deskundigen. De onderzoekprogramma’s hebben voor de Deltacommissie informatie aangedragen over de mogelijk te verwachten zeespiegels ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.