Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 28

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Innovatie in klimaatadaptatie [Monograph]
[2014]
Wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan onderzoek om Nederland klimaatbestendig te maken. Per thema is een boek verschenen. Dit boek laat enkele hoofdrolspelers aan het woord en gaat in op de opzet van he ...
help
Rurale gebieden klimaat en natuur en landbouw [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Rurale Gebieden is onderzocht hoe landbouw en natuur gevolgen van klimaatverandering zoals droogte ...
help
Met oog op de toekomst : Regionale klimaat Adaptatie Strategie Haaglanden [Monograph]
Greuningen, H. van \ Döpp, S. \ Norren, E. van \ Projectgroep ACC Klimaat \ [2014]
Haaglanden heeft de ambitie om in 2050 een klimaatbestendige internationale topregio te zijn (Regionaal Structuurplan 2020). Om deze ambitie te realiseren is het van belang om rekening te houden met veranderingen in de toekomst en om nu al de kansen ...
help
Belang van klimaatbestendige en waterrobuuste gemeenten [Presentation]
Zelm van Eldik, D. van \ 2014
Zelm van Eldik, D. van (2014). Belang van klimaatbestendige en waterrobuuste gemeenten, Symposium Kennisportaal voor een klimaatbestendige en waterrobuuste ruimte, 24 juni. Bijdrage van programmadirecteur Deltaprogramma, nieuwbouw en herstructurering
help
Doorbraakvrije dijken: ‘Doorbraakvrije dijken: wensdroom of maakbaar?' [Presentation]
Klijn, F. \ 2014
Klijn, F. (2014). Presentatie studiedag doorbraakvrije dijken: ‘Doorbraakvrije dijken: wensdroom of maakbaar?', 5 maart. Dijken voor de toekomst: waar hebben we het over, en wat verwachten we ervan? Rekening dient gehouden te worden met: Waar veel sl ...
help
'Wat hebben we geleerd van praktijkproeven en wat betekent dat voor de vraag of je een dijk ‘doorbraakvrij’ kunt maken?' [Presentation]
Knoeff, H. \ 2014
Knoeff, H. (2014). Presentatie studiedag doorbraakvrije dijken: 'Wat hebben we geleerd van praktijkproeven en wat betekent dat voor de vraag of je een dijk ‘doorbraakvrij’ kunt maken?' 5 maart.
help
Klimaat schadekosten op lokatie [Presentation]
Bijsterveldt, M. \ Scherpenisse, R. \ Camps, P. \ Goosen, H. \ 2014
Bijsterveldt, M. van, Scherpenisse, R., Camps, P., Goosen, H. (2014). 'Klimaatschade kosten op lokatie'. Presentatie symposium 'Kosten en baten van klimaatadaptatie' 5 februari 2014. Behoeften uit de praktijk : Gemeenten voelen de urgen>e van klimaat ...
help
Hot Spot Mainport Schiphol (HSMS3.1) : visieontwikkeling regionale adaptatie strategie (RAS) [Presentation]
Baarse, G. \ 2014
Baarse, G. (2014). Presentatie Visieontwikkeling Regionale Adaptatie Strategie, Hotspot Schiphol, 20 oktober. Mainport Schiphol is een van acht hotspot gebieden waarvoor in onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat een visie is ontwikkeld
help
Kennisportaal voor ruimtelijke adaptatie [Presentation]
Betgen, C. \ Bijsterveldt, M. van \ Goosen, H. \ Grond, V. \ Hoogvliet, M. \ Potz, H. \ Westra, H. \ 2014
Betgen, C., Bijsterveldt, M. van, Goosen, H., Grond, V., Hoogvliet, M., Pötz, H., Westera, H., Procurios webdesign (2014). Kennisportaal voor ruimtelijke adaptatie, Symposium Kennisportaal voor een klimaatbestendige en waterrobuuste ruimte, 24 juni. ...
help
Gidsmodellen gebruiken bij adaptieve ruimtelijke inrichting [Presentation]
Grond, V. \ 2014
Grond, V. (2014). Gidsmodellen gebruiken bij adaptieve ruimtelijke inrichting, Symposium Kennisportaal voor een klimaatadaptieve en waterrobuuste ruimte, 24 juni. Hoe geef je ruimtelijke adaptatie handen en voeten. Naast klimaateffectatlas, groenblau ...
help
Meerlaagsveiligheid (MLV) tool [Presentation]
Bouwer, L. \ 2014
Bouwer, L. (2014). Meerlaagsveiligheid (MLV) tool, Symposium Kennisportaal voor een klimaatbestendige en waterrobuuste ruimte, 24 juni. Welke soort maatregelen: deltadijk, kansverlaging, normaanpassing (laag 1); aangepaste nieuwbouw, aanpassing infra ...
help
Innovation in climate adaptation [Monograph]
[2014]
The book you have in your hands presents the results of the Dutch ‘Knowledge for Climate’ research programme on climate change and adaption. The programme will conclude at the end of 2014. Nine books have been published, covering a cross-section of a ...
help
Waterveiligheid klimaat en overstromingen [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. In het thema Waterveiligheid zijn maatregelen bedacht en onderzocht om de risico’s van overstromingen te beheersen.
help
Climate-proofing spatial planning and water management projects: an analysis of 100 local and regional projects in the Netherlands \ Journal of environmental policy & planning [Scientific article]
Sedee, A.G.J. \ Swart, R.J. \ Pater, F. de \ Goosen, H. \ Pijnappels, M.H.J. \ Vellinga, P. \ 2013
Since the turn of the century, an increasing number of local and regional authorities in Europe started making their city or region resilient to climate change, or ‘climate-proof’. In order to identify common processes and characteristics, moving bey ...
help
De culturen van Veenweiden [Presentation]
Dijkman, W. \ 2013
Wim Dijkman (CLM) (2013). Symposium Opties voor Regionale Adapatie Strategiëen voor veenweide gebieden 20 november, Amersfoort. Duurzame landbouw – Gezond voedsel - Vitaal platteland
help
Kennistoepassing in het publieke domein [Presentation]
Koeze, R. \ 2011
Koeze, Rob, Waternet (2011). Kennistoepassing in het publieke domein, presentatie bijeenkomst Werkatelier Klimaatkennis voor de markt op 9 juni 2011 bij Dutch Ballooning in Soesterberg. De waterbestendige stad meerlaagsveiligheidsbenadering toegepast ...
help
Klimaatwetenschapper Pier Vellinga: "waterveiligheid meer regionaliseren" \ Waterbranche ... [Article]
2011
Klimaatwetenschapper Pier Vellinga, directeur van het nationale onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat, pleit voor meer regionalisering van de waterveiligheid, met een grotere rol voor de waterschappen. Want: ‘Wie het water deert, die het water keer ...
help
Extreme Climate Change and policy responses [Presentation]
Meyer, L. \ 2009
Leo Meijer (2009). Extreme Climate Change and policy responses, presented at the Holland Climate House on December 12, COP15, Copenhagen. Key message from PBL: There are risks that climate change may happen faster – or have more severe impacts – than ...
help
Climate into line [Presentation]
Jong, W.M. de \ 2009
Wouter de Jong (2009). Climate into Line, presented at the Holland Climate House on December 15, COP15, Copenhagen (Province of Utrecht). Climate change from the vuepoint of the government of the province of Utrecht.
help
Regional governments can make a difference : a systematic approach to climate protection [Presentation]
Zanichelli, L. \ 2009
Lino Zanichelli (2009). Regional governments can make a difference, presented at the Holland Climate House on December 15, COP15, Copenhagen (Regione Emilia Romagna).
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.