Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 76 / 76

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Innovatie in klimaatadaptatie [Monograph]
[2014]
Wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan onderzoek om Nederland klimaatbestendig te maken. Per thema is een boek verschenen. Dit boek laat enkele hoofdrolspelers aan het woord en gaat in op de opzet van he ...
help
Rurale gebieden klimaat en natuur en landbouw [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Rurale Gebieden is onderzocht hoe landbouw en natuur gevolgen van klimaatverandering zoals droogte ...
help
Klimaatbestendige stad : klimaat en de stad [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. In het thema Klimaatbestendige Stad zijn maatregelen bedacht en onderzocht om onze steden aangenaam te houden.
help
Klimaatprojecties toekomstig klimaat [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Klimaatprojecties is onderzocht wat gevolgen van veranderingen in het weer zijn op lokale en regio ...
help
Governance klimaat en bestuur [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Governance zijn methodes bedacht en geanalyseerd om in verschillende samenwerkingverbanden adaptat ...
help
Beleidsondersteunende instrumenten : instrumenten voor klimaatbeleid [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Beleidsondersteunende instrumenten is gewerkt aan hulpmiddelen ter ondersteuning van het maken van ...
help
Met oog op de toekomst : Regionale klimaat Adaptatie Strategie Haaglanden [Monograph]
Greuningen, H. van \ Döpp, S. \ Norren, E. van \ Projectgroep ACC Klimaat \ [2014]
Haaglanden heeft de ambitie om in 2050 een klimaatbestendige internationale topregio te zijn (Regionaal Structuurplan 2020). Om deze ambitie te realiseren is het van belang om rekening te houden met veranderingen in de toekomst en om nu al de kansen ...
help
Belang van klimaatbestendige en waterrobuuste gemeenten [Presentation]
Zelm van Eldik, D. van \ 2014
Zelm van Eldik, D. van (2014). Belang van klimaatbestendige en waterrobuuste gemeenten, Symposium Kennisportaal voor een klimaatbestendige en waterrobuuste ruimte, 24 juni. Bijdrage van programmadirecteur Deltaprogramma, nieuwbouw en herstructurering
help
Governance-scenario voor zoetwater: what if... [Presentation]
Broekhoven, S. van \ Verkerk, J. \ Buuren, A. van \ 2014
Kennistransfer Klimaat Broekhoven, S. van, Verkerk, J., Buuren, A. van (2014). Governance-scenario voor zoetwater: what if..., Praktijkconferentie governance van klimaatadaptatie, 13 maart. Scenario's en klimaatadaptatie: scenario's belangrijk instru ...
help
Visualisatie van klimaatinformatie [Presentation]
Groot, M. de \ 2014
Groot, M. de (2014). Visualisatie van klimaatinformatie, Praktijkconferentie governance van klimaatadaptatie, 13 maart. Waarom klimaatadaptatie nog geen common practice is voor gemeenten. Geschetst aan de hand van kwetsbaaarheidskaart van de regio Ha ...
help
Adaptation governance choices in NL, SW & UK [Presentation]
Massey, E. \ 2014
Massey, E. (2014). Adaptation governance choices in NL, SW & UK, Praktijkconferentie governance van klimaatadaptatie, 13 maart. In all adaptation is framed as technical or technocratic problem that can primarily be addressed through better science wi ...
help
Het sedimentdelend systeem als ruggengraad van de Waddenkust [Presentation]
Valk, B. van der \ Oost, A. \ Wang, Z.B. \ Elias, E. \ Spek, A van der \ 2014
Valk, B. van der, Oost, A., Wang, Z.B., Elias, E., Spek, A. van der, et al (2014). Het sedimentdelend systeem als ruggengraad van de Waddenkust, Werkconferentie Waddengebied, 25 maart. De Waddenzee als onderdeel van het NL kustsysteem dat sediment ui ...
help
Towards a trilateral strategy for adaptation to climate change impacts [Presentation]
Jong, F. de \ 2014
Jong, F. de (2014). Towards a trilateral strategy for adaptation to climate change impacts, Werkconferentie Waddengebied, 25 maart. 15 years of trilateral cooperation on addressing climate change impacts
help
Visieontwikkeling Regionale Adaptatie Strategie (RAS) Hot Spot Waddenzee (HSWZ) [Presentation]
Baarse, G. \ 2014
Baarse, G. (2014). Visieontwikkeling Regionale Adaptatie Strategie Hot Spot Waddenzee, Werkconferentie Waddengebied, 25 maart. Doel: verkenning adaptatiestrategie voor op natuurlijke wijze in stand houden sedimentsysteem Waddenzee onder invloed van z ...
help
Policy experiments talk : learn how to design how to learn [Presentation]
McFadgen, B. \ 2014
Why experiment? Why now? McFadgen, B. (2014). Policy Experiments Talk: Learn how to design how to learn, Praktijkconferentie governance van klimaatadaptatie, 13 maart. What do we mean when we talk about experiments? What I mean when I talk about expe ...
help
Doorbraakvrije dijken: ‘Doorbraakvrije dijken: wensdroom of maakbaar?' [Presentation]
Klijn, F. \ 2014
Klijn, F. (2014). Presentatie studiedag doorbraakvrije dijken: ‘Doorbraakvrije dijken: wensdroom of maakbaar?', 5 maart. Dijken voor de toekomst: waar hebben we het over, en wat verwachten we ervan? Rekening dient gehouden te worden met: Waar veel sl ...
help
'Wat hebben we geleerd van praktijkproeven en wat betekent dat voor de vraag of je een dijk ‘doorbraakvrij’ kunt maken?' [Presentation]
Knoeff, H. \ 2014
Knoeff, H. (2014). Presentatie studiedag doorbraakvrije dijken: 'Wat hebben we geleerd van praktijkproeven en wat betekent dat voor de vraag of je een dijk ‘doorbraakvrij’ kunt maken?' 5 maart.
help
Baten en Kosten van doorbraakvrije dijken : investeren in hoogte versus investeren in sterkte vanuit doelmatigheidsperspectief [Presentation]
Doef, M. van der \ 2014
Doef, M. van der (2014). Presentatie studiedag doorbraakvrije dijken: 'Baten en Kosten van doorbraakvrije dijken', 5 maart. Veiliger door hogere dijken en / of veiliger door sterkere dijken
help
'Deltaprogramma Rivieren – op weg naar DP2015' [Presentation]
Aarsen, L. van den \ 2014
Aarsen, L. van den (2014). Presentatie werkconferentie Europese rivieren omarmd: 'Deltaprogramma Rivieren – op weg naar DP2015', 30 januari.
help
Een korte reflectie [Presentation]
Zwaneveld, P. \ 2014
Zwaneveld, P. (2014). Een korte reflectie - Centraal Planbureau. Presentatie symposium 'Kosten en baten klimaatadaptatie' 5 februari 2014.
help
CliCo tool : klimaatkosten analyse Amersfoort [Presentation]
Scherpenisse, R. \ Bijsterveldt, M. van \ 2014
Scherpenisse, R., Bijsterveldt, M. (2014). CliCo tool - Klimaatkosten analyse Amersfoort. Presentatie symposium 'Kosten en baten klimaatadaptatie' 5 februari 2014.
help
KennisCOcreatie: ervaringen uit het Kennis voor Klimaat programma [Presentation]
Driessen, P. \ 2014
Driessen, P. (2014). KennisCOcreatie: ervaringen uit het Kennis voor Klimaat programma. Presentatie workshop 'Verder met KennisCOcreatie'. Ervaringen van de wetenschappelijk directeur, Peter Driessen
help
Een multifocale wereld; PBL en kennisCOcreatie op het grensvlak van beleid en wetenschap [Presentation]
Ligtvoet, W. \ 2014
Ligtvoet, W. (2014). Een multifocale wereld; PBL en kennisCOcreatie op het grensvlak van beleid en wetenschap. Presentatie workshop 'Verder met KennisCOcreatie'. Bijdrage vanuit Planbureau voor de Leefomgeving: Van kennis naar beleid: wat weten we; w ...
help
De natuurlijke alliantie voor een klimaatbestendige stad - Reflectie op het gebruik van CliCo [Presentation]
Camps, P. \ 2014
Camps, P. (2014). De natuurlijke alliantie voor een klimaatbestendige stad - Reflectie op het gebruik van CliCo. Presentatie symposium 'Kosten en baten van klimaatadaptatie' 5 februari 2014. Bijdrage vanuit de stad Amersfoort. Een toekomstagenda mili ...
help
Klimaat schadekosten op lokatie [Presentation]
Bijsterveldt, M. \ Scherpenisse, R. \ Camps, P. \ Goosen, H. \ 2014
Bijsterveldt, M. van, Scherpenisse, R., Camps, P., Goosen, H. (2014). 'Klimaatschade kosten op lokatie'. Presentatie symposium 'Kosten en baten van klimaatadaptatie' 5 februari 2014. Behoeften uit de praktijk : Gemeenten voelen de urgen>e van klimaat ...
help
Hot Spot Mainport Schiphol (HSMS3.1) : visieontwikkeling regionale adaptatie strategie (RAS) [Presentation]
Baarse, G. \ 2014
Baarse, G. (2014). Presentatie Visieontwikkeling Regionale Adaptatie Strategie, Hotspot Schiphol, 20 oktober. Mainport Schiphol is een van acht hotspot gebieden waarvoor in onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat een visie is ontwikkeld
help
Gebruikersperspectieven en de kennis en innovatie agenda Zoetwater [Presentation]
Veraart, J. \ 2014
Veraart, J. (2014). Gebruikersperspectieven en de kennis en innovatie agenda Zoetwater, Workshop zoetwaterinnovatie, 12 mei. Suggesties om de inhoudelijke formulering van de kennisvragen scherper te krijgen vanuit gebruikersperspectief: slim waterbeh ...
help
Supporting collaborative water resource management [Presentation]
Bressers, H. \ 2014
Bressers, H. (2014). Supporting collaborative water resource management, Werkbijeenkomst Hoge Zandgronden, 16 mei. What makes up a “good governance” context? Interreg IVb project in Netherlands, France, Belgium, Germany and UK
help
Kennisportaal voor ruimtelijke adaptatie [Presentation]
Betgen, C. \ Bijsterveldt, M. van \ Goosen, H. \ Grond, V. \ Hoogvliet, M. \ Potz, H. \ Westra, H. \ 2014
Betgen, C., Bijsterveldt, M. van, Goosen, H., Grond, V., Hoogvliet, M., Pötz, H., Westera, H., Procurios webdesign (2014). Kennisportaal voor ruimtelijke adaptatie, Symposium Kennisportaal voor een klimaatbestendige en waterrobuuste ruimte, 24 juni. ...
help
De klimaateffectatlas [Presentation]
Goosen, H. \ Betgen, C. \ 2014
Goosen, H., Betgen, C. (2014). De klimaateffectatlas, Symposium Kennisportaal voor een klimaatbestendige en waterrobuuste ruimte, 24 juni. Aandacht voor de kwetsbaarhedenkaarten
help
Gidsmodellen gebruiken bij adaptieve ruimtelijke inrichting [Presentation]
Grond, V. \ 2014
Grond, V. (2014). Gidsmodellen gebruiken bij adaptieve ruimtelijke inrichting, Symposium Kennisportaal voor een klimaatadaptieve en waterrobuuste ruimte, 24 juni. Hoe geef je ruimtelijke adaptatie handen en voeten. Naast klimaateffectatlas, groenblau ...
help
Meerlaagsveiligheid (MLV) tool [Presentation]
Bouwer, L. \ 2014
Bouwer, L. (2014). Meerlaagsveiligheid (MLV) tool, Symposium Kennisportaal voor een klimaatbestendige en waterrobuuste ruimte, 24 juni. Welke soort maatregelen: deltadijk, kansverlaging, normaanpassing (laag 1); aangepaste nieuwbouw, aanpassing infra ...
help
Maatregelen watersysteem [Presentation]
Maat, J. ter \ 2014
Maat, J. ter (2014). Maatregelen watersysteem, Workshop zoetwaterinnovatie, 12 mei. Nationale maatregelen: zien hoe klimaat zich ontwikkelt? • Sterk afhankelijk van Rijnafvoer, • Maatregelen getriggerd door andere ontwikkelingen op korte termijn (nat ...
help
Economie : het afwegingssysteem van schaarse goederen en diensten en de beïnvloeding daarvan [Presentation]
Rhee, G. van \ 2014
Rhee, G. van (2014). Economie: het afwegingssysteem van schaarse goederen en diensten en de beïnvloeding daarvan, Workshop zoetwaterinnovatie, 12 mei. Economie: het afwegingssysteem van schaarse goederen en diensten en de beïnvloeding daarvan. Schaar ...
help
Klimaatadaptatie Verbeeld [Video recording]
Kennis voor Klimaat TV \ 2014
In 2050 leven er 9 miljard mensen op aarde, waarvan 75 procent in stedelijke gebieden zal wonen. Deze verstedelijking brengt drie uitdagingen met zich mee: hoe geven we al die mensen een plekje? Hoe gaan we om met klimaatverandering? En hoe gaan we d ...
help
Self assessments of the Knowledge for Climate research consortia [Monograph]
[2014]
This Scientific Progress Report is compiled based on the final reporting of the eight research consortia of Knowledge for Climate. The consortia have been asked to perform a self assessment on their scientific approach, implementation of the research ...
help
Innovation in climate adaptation [Monograph]
[2014]
The book you have in your hands presents the results of the Dutch ‘Knowledge for Climate’ research programme on climate change and adaption. The programme will conclude at the end of 2014. Nine books have been published, covering a cross-section of a ...
help
Waterveiligheid klimaat en overstromingen [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. In het thema Waterveiligheid zijn maatregelen bedacht en onderzocht om de risico’s van overstromingen te beheersen.
help
Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit: klimaat en zoet water [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit is kennis ontwikkeld om te zorgen voor een duurzame zoetwat ...
help
Infrastructuur en netwerken : klimaat en vitale infrastructuur [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Infrastructuur en Netwerken is de samenhang onderzocht van vitale infrastructuren en zijn manieren ...
help
Kennis voor Klimaat TV: voor een beter stadsklimaat [Video recording]
Arteffects \ 2013
Het klimaat verandert en dit is te merken in de stad. Het wordt warmer, natter en tegelijk droger in de stad. Gelukkig kunnen wij daar wat tegen doen en er direct ons voordeel uit halen. Wat dacht je van spelen met het water, het plaatsen van groene ...
help
Climate-proofing spatial planning and water management projects: an analysis of 100 local and regional projects in the Netherlands \ Journal of environmental policy & planning [Scientific article]
Sedee, A.G.J. \ Swart, R.J. \ Pater, F. de \ Goosen, H. \ Pijnappels, M.H.J. \ Vellinga, P. \ 2013
Since the turn of the century, an increasing number of local and regional authorities in Europe started making their city or region resilient to climate change, or ‘climate-proof’. In order to identify common processes and characteristics, moving bey ...
help
Opties voor Regionale Adaptatie Strategiëen veenweide gebieden [Presentation]
Verhoeven, J. \ 2013
Jos Verhoeven (UU) (2013). Opties voor Regionale Adaptatie Strategiëen veenweide gebieden, 20 november, Amersfoort. Veenbodems in Nederland en de ambitie en aanpak van de KvK hotspots.
help
De culturen van Veenweiden [Presentation]
Dijkman, W. \ 2013
Wim Dijkman (CLM) (2013). Symposium Opties voor Regionale Adapatie Strategiëen voor veenweide gebieden 20 november, Amersfoort. Duurzame landbouw – Gezond voedsel - Vitaal platteland
help
Superstorm [Video recording]
Kennis voor Klimaat TV \ 2013
Superstorm in Nederland? Een superstorm zoals Sandy in New York kan ook in Nederland voorkomen. En we zijn hier helemaal niet goed op voorbereid. Welke maatregelen kunnen genomen worden om de gevolgen te beperken en wat kun je zelf doen? In de nieuws ...
help
Superveilige dijken [Video recording]
Kennis voor Klimaat TV \ 2013
Klimaatverandering zorgt voor meer neerslag en een stijgende zeespiegel. Nederland moet maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de dijken ook in de toekomst stand blijven houden tegen het water. Superveilige dijken (ook wel bekend als klimaatdijken ...
help
Hitte en ouderen [Video recording]
2013
Ouderen zijn extra gevoelig voor hittestress en de gevolgen kunnen vrij ernstig zijn: ademhalingsproblemen, uitdroging en zelfs sterfte. Slimme ouderen wachten de hittegolven echter niet lijdzaam af, maar nemen zelf maatregelen. In de nieuwste afleve ...
help
Kennis voor Klimaat TV: blauwalg [Video recording]
Arteffects \ 2013
Blauwalgen: iedereen heeft er van gehoord, maar hoe gevaarlijk zijn ze nu eigenlijk? Met de nieuwste aflevering van Kennis voor Klimaat TV leggen onderzoekers van Wageningen UR en de Radboud Universiteit uit dat blauwalgen kunnen leiden tot maag- en ...
help
Adaptation to climate change-related risks in Dutch urban areas: stimuli and barriers \ Regional environmental change [Scientific article]
Runhaar, H.A.C. \ Mees, H.L.P. \ Wardekker, A. \ Sluijs, J. van der \ Driessen, P.P.J. \ 2012
Climate change is associated with various risks, such as flooding and heat stress. So far, most research has concentrated on the identification and quantification of these risks as well as the development of adaptation measures. Yet much less is know ...
help
Bedenk, ontwikkel en gebruik : Kennis voor Klimaat in de praktijk [Monograph]
Pater, F. de \ Pijnappels, M. \ 2012
Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft een belangrijke en urgente taak: kennis ontwikkelen voor het klimaatbestendig maken van Nederland. Kennis voor Klimaat brengt wetenschappers en praktijkmensen samen in zogenaamde hotspots, real life l ...
help
Developing a future & climate proof building environment [Presentation]
Dommele, P. van \ 2011
Dommele, Peter van, Sublean Group (2011). Developing a Future & Climate Proof Building Environment. Presentatie bijeenkomst Werkatelier Klimaatkennis voor de markt op 9 juni 2011 bij Dutch Ballooning in Soesterberg.
help
Rotterdam climate proof : connecting climate change and opportunities [Presentation]
Jacobs, J. \ 2011
Jacobs, John, Programmabureau Duurzaam (2011). Rotterdam climate proof connecting climate change and opportunities, presentatie bijeenkomst Werkatelier Klimaatkennis voor de markt op 9 juni 2011 bij Dutch Ballooning in Soesterberg.
help
Kennistoepassing in het publieke domein [Presentation]
Koeze, R. \ 2011
Koeze, Rob, Waternet (2011). Kennistoepassing in het publieke domein, presentatie bijeenkomst Werkatelier Klimaatkennis voor de markt op 9 juni 2011 bij Dutch Ballooning in Soesterberg. De waterbestendige stad meerlaagsveiligheidsbenadering toegepast ...
help
Kennis-doorstroming rond de KNMI’06 klimaatscenario’s [Presentation]
Hurk, B. van den \ Bessembinder, J. \ Overbeek, B. \ 2011
Hurk, Bart van den, J. Bessembinder en B. Overbeek, KNMI (2011). Kennis-doorstroming rond de KNMI’06 klimaatscenario’s, presentatie bijeenkomst Werkatelier Klimaatkennis voor de markt op 9 juni 2011 bij Dutch Ballooning in Soesterberg.
help
Klimaatkennis voor de markt [Presentation]
Coppes, J. \ Wijngaarden, M. van \ 2011
Coppes, Jan (Witteveen en Bos) en Marjolein van Wijngaarden (Twijnstra en Gudde) (2011). Klimaatkennis voor de markt, presentatie bijeenkomst Werkatelier Klimaatkennis voor de markt op 9 juni 2011 bij Dutch Ballooning in Soesterberg. Aanleiding: Kenn ...
help
RSPO 2004 - 2001 dilemma's [Presentation]
Vis, J.K. \ 2011
NRC debat Voedsel, 10 oktober (2011). Jan Kees Vis, Unilever, RSPO, 2004 – 2011, Dilemma’s. RSPO: Roundtable on Sustainable Palm Oil
help
Onze energievoorziening in feiten : mythes, nieuwtjes en kansen [Presentation]
Coninck, H. de \ 2011
NRC debat Engergie, 13 september (2011). Onze energievoorziening in feiten: mythes, nieuwtjes en kansen, Heleen de Coninck, ECN. Broeikasgassen en waar ze vandaan komen • Verleden, heden, toekomst De wereldenergiehuishouding • Energiebronnen • De rol ...
help
Klimaatverandering en onze voedselzekerheid [Presentation]
Kropff, M. \ 2011
NRC debat Voedsel, 10 oktober (2011). Klimaatverandering en onze voedselzekerheid, Martin Kropff, Wageningen University.
help
Klimaatadaptatie in deltasteden [Presentation]
Dircke, P. \ 2011
NRC debat Water, 1 november (2011). Klimaatadaptatie in Deltasteden, Piet Dircke, ARCADIS. Climate change: “extreme” events will hit coastal and delta cities more frequent
help
Climate Change – wetenschappelijke basis en ‘waterige implicaties' [Presentation]
Rohling, E. \ 2011
NRC debat Water, 1 november (2011). Climate Change – wetenschappelijke basis en ‘waterige implicaties', Eelco Rohling, School of Ocean and Earth Science. Het natuurlijke broeikaseffect en hoe het anders moet. Hoe warm is warm: de natuurlijke context.
help
Unilever sustainable living plan [Presentation]
2011
NRC debat Voedsel, 10 oktober (2011). Unilever Sustainable Living Plan. Kan consumptie duurzaam worden?
help
Klimaatwetenschapper Pier Vellinga: "waterveiligheid meer regionaliseren" \ Waterbranche ... [Article]
2011
Klimaatwetenschapper Pier Vellinga, directeur van het nationale onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat, pleit voor meer regionalisering van de waterveiligheid, met een grotere rol voor de waterschappen. Want: ‘Wie het water deert, die het water keer ...
help
'We moeten zaken slimmer aanpakken': omgaan met klimaatverandering \ Watermanagement insights [Article]
Vellinga, P. \ 2011
Het wordt niet alleen warmer, het gaat in de komende honderd jaar ook harder regenen. Bovendien stijgt de zeespiegel. Reden voor paniek? Volgens hoogleraar Pier Vellinga niet. "Je moet alleen weten wat het weer doet, hoe je slim op klimaatverandering ...
help
HBO minor klimaatbestendige gebiedsontwikkeling [Presentation]
Groenhuijzen, P. \ Pijnappels, M. \ 2011
Peter Groenhuijzen, Marjolein Pijnappels (Wageningen UR) (2011). HBO minor klimaatbestendige gebiedsontwikkeling, gepresenteerd tijdens de KennisMaakDag, Ede 25 mei 2011. Minor vanwege: Verwacht tekort aan experts op het gebied van delta’s & klimaat; ...
help
'Klimaatneutraal vlees kan niet' \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Article]
Vellinga, P. \ 2011
Reflectie van Pier Vellinga, hoogleraar Klimaatveranderingen en water aan Wageningen UR en leider van het nationale onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. ‘Iedereen concentreert zich op CO2-uitstoot die ontstaat bij de verbranding van olie, gas en ...
help
NRC debat Water [Presentation]
Vellinga, P. \ 2011
NRC debat Water, 1 november (2011). In de Rode Hoed, Amsterdam op 1 nov. 2011. Presentatie Pier Vellinga, Wageningen UR.
help
Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendige natuur [Monograph]
Vonk, M. \ Vos, C.C. \ Hoek, D.C.J. van der \ 2010
Nederland warmt op en zal in de toekomst vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Meer droogte, hitte en wateroverlast zullen er onvermijdelijk toe leiden dat bepaalde populaties achteruit gaan of zelfs uit Nederland verdwijnen. Het ve ...
help
Provincies en klimaat \ Klimaat magazine : bouwstenen voor lokale duurzaamheid : beleid voor een veilige en gezonde toekomst : uitgave van het Klimaatverbond, COS Nederland en BSIK het Klimaat voor Ruimte Programma [Article]
2010
Provincies doen veel op het gebied van klimaat en werken in veel gevallen samen met gemeenten om hun beleid handen en voeten te geven. Voorbeelden te over uit Drenthe, Utrecht en Limburg.
help
Klimaat verandert water: last of lust? terugblik op een boeiend symposium \ NW nieuwsbrief [Article]
Ivens, W. \ 2010
Ruim tachtig belangstellende studenten en docenten verzamelden zich op 14 november in Eindhoven voor het jaarlijks symposium van de faculteit Natuurwetenschappen. In het ochtendprogramma, onder de bezielende leiding van onze ‘waterexpert’ drs. Cobi d ...
help
Thema Energie en klimaat \ Kien : nieuwsbrief kennis en innovatie [Journal]
2010
Themanummer over Energie en klimaat, met de volgende bijdragen: Kopenhagen betekent een vernieuwde klimaat- en duurzaamheidsagenda voor LNV; Veehouderij: enorme kansen op milieuwinst'; Klimaatneutraal telen heeft de toekomst; Warmte oogsten met Kas z ...
help
Klimaatkennis in de praktijk, dat werkt [Brochure]
Pijnappels, M. \ 2010
Deze uitgave geeft voorbeelden van wat er gebeurt met kennis die is ontwikkeld binnen Klimaat voor Ruimte. In het eerste deel zetten we in een analyse uiteen hoe Klimaat voor Ruimte kennis in de praktijk laat doorstromen. Vervolgens worden vier proje ...
help
Beleidsrelevantie van de onderzoeksprogramma's klimaat voor ruimte kennis voor klimaat [Monograph]
Sedee, A.G.J. \ Pijnappels, M.H.J. \ cop. 2010
Onderzoekvoorstellen worden getoetst op wetenschappelijke kwaliteit én maatschappelijke kwaliteit door onafhankelijke deskundigen. De onderzoekprogramma’s hebben voor de Deltacommissie informatie aangedragen over de mogelijk te verwachten zeespiegels ...
help
Climate research Netherlands : research highlights [Monograph]
Heinen, M. \ Driessen, P. \ Kabat, P. \ Pater, F. de \ Vellinga, P. \ 2009
In the Netherlands the temperature has risen, on average, by 1.6°C since 1900. Regional climate scenarios for the 21st century developed by the Dutch Royal Meteorological Institute [1] show that temperature in the Netherlands will continue to rise an ...
help
Transport [Presentation]
Meer, R. van der \ 2008
Rinske van der Meer (2008). Presentatie Thema Transport Hotspot Regio Rotterdam tijdens de bijeenkomst Hotspot Regio Rotterdam op 23 april 2008. KvK Hotspot Regio Rotterdam, Rineke van der Meer, woensdag 23 april 2008. Belang van binnenvaart, klimaat ...
help
Inspelen op klimaatverandering : schets van warmte en nattigheid \ Provincies [Article]
Hof, S. van 't \ 2008
In hun ruimtelijk, water- en natuurbeleid spelen de provincies actief in op de gevolgen van de klimaatverandering. Aan de basis van dit beleid ligt voor beleidsmakers goed toegankelijk gemaakt klimaatonderzoek.
help
Klimaatbeheersing en woningbouw \ Constructie CONTOUR [Article]
2008
Het wordt warmer, iedereen weet dat. Big deal, we zien later wel weer hoe we daarmee om moeten gaan, denken we dan. Zo denkt niet de stichting Klimaat voor Ruimte. Zij zijn met twee projecten gestart om kennis op te doen over bouwen in de toekomst. W ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.