Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 10 / 10

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Een klimaatadaptief Nederland : sneller, makkelijker en goedkoper [Monograph]
Meyer zu Schlochtern, A. \ Wetters, A. \ Ong, T. \ Kapteyn, M. \ Oostenbrugge, R. van \ Döpp, S. \ Vellinga, P. \ 2015
Het is een feit dat het klimaat verandert, we zien het bijna dagelijks. Nederland moet in zijn geheel, nu echt mee in de innovatiekansen en -uitdagingen die klimaatverandering biedt. Dit rapport geeft inzicht in hoe verschillende domeinen en stakehol ...
help
Klimaatverandering: risico’s en kansen voor de Nederlandse visserij- en aquacultuursector [Monograph]
Rijnsdorp, A.D. \ Buisman, E. \ Beukers, R. \ Deerenberg, C. \ Graaf, M. de \ Kamermans, P. \ Poelman, M. \ Teal, L. \ Turenhout, M. \ 2014
Dit rapport presenteert de resultaten van een studie naar de effecten van klimaatveranderingen voor de Nederlandse vissector tot 2050. De studie is gebaseerd op beschikbare literatuur en getoetst in een bijeenkomst met stakeholders. Het rapport behan ...
help
Publieke en private verantwoordelijkheden voor klimaatadaptatie : een juridisch-bestuurlijke analyse en eerste beoordeling [Monograph]
Runhaar, H. \ Gilissen, H.K. \ Uittenbroek, C. \ Mees, H. \ Rijswick, M. van \ Gerretsen, A. \ 2014
Een belangrijk vraagstuk bij klimaatadaptatie is wie verantwoordelijk is voor het nemen van welk soort adaptatiemaatregelen. In dit onderzoek zijn daarom voor verschillende vitale en kwetsbare (sub)sectoren de juridische verantwoordelijkheden voor kl ...
help
Klimaatverandering en natuur : een verkenning van risico’s, kansen en aangrijpingspunten voor klimaatadaptatiebeleid [Monograph]
Braakhekke, W. \ Berendse, F. \ Jong, M. de \ Kreveld, A. van \ Winden, A. van \ 2014
In 2016 zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Nationale Adaptatie Strategie presenteren. Daarin wordt voor verschillende thema’s aangegeven hoe Nederland zich het beste kan voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. In deze rapp ...
help
Public and private responsibilities for climate adaptation : a legal-administrative analysis and a first assessment [Fact sheet]
Runhaar, H. \ Gilissen, H.K. \ Uittenbroek, C. \ Mees, H. \ Rijswick, M. van \ Gerretsen, A. \ 2014
In this research project, we systematically identified and assessed the legal responsibilities for adaptation in a number of critical and vulnerable sectors. The assessment was based on the criteria of completeness, transparency, legitimacy, and expe ...
help
Klimaatrisico's en -kansen voor de landbouw [Monograph]
Schaap, B.F. \ Reidsma, P. \ Agricola, H. \ Verhagen, A. \ 2014
Deze studie heeft als doel om de effecten van klimaatverandering op de land- en tuinbouw in kaart te brengen, in de huidige situatie en voor de (midden)lange termijn (2050). Op basis daarvan worden de risico’s en kansen voor de sector geïdentificeerd ...
help
Klimaatverandering en transport en infrastructuur : actualisatie van de risico's en kansen voor klimaatadaptatiebeleid [Monograph]
Maas, N. \ Vogel, R. \ 2014
Rapportage voor de sector transport, waarin is aangegeven welke risico’s en kansen er als gevolg van klimaatverandering voor deze sector zijn. Hierin is onderscheid gemaakt naar vijf subsectoren van wegen, spoorwegen, binnenvaart en havens, luchthave ...
help
Klimaatadaptatie en energie-infrastructuur : actualisatie van de risico's en kansen door klimaatverandering op de Nederlandse energie-infrastructuur [Monograph]
Vogel, R. \ Luiijf, E. \ Maas, N. \ Dijkema, G. \ Zielstra, A. \ 2014
Dit rapport analyseert de risicofactoren die ontstaan door extreme weersomstandigheden als gevolg van de voorziene klimaatveranderingen tussen nu en 2050 en de mogelijke kansen die dit brengt voor de Nederlandse energie-infrastructuur.
help
Effecten klimaat op gezondheid : actualisatie voor de Nationale Adaptatiestrategie (2016) [Monograph]
Wuijts, S. \ Vros, C. \ Schets, F.M. \ Braks, M.A.H. \ 2014
Klimaatverandering kán de volksgezondheid beïnvloeden. De consequenties daarvan kunnen onder bepaalde omstandigheden groot zijn. Zo kunnen hittegolven, die meer ziekte- en sterfgevallen tot gevolg hebben, vaker voorkomen en vorstperioden juist minder ...
help
Klimaatverandering en de sector Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) [Monograph]
Luiijf, H.A.M. \ Oort, S.H. van \ 2014
De Nationale Adaptatiestategie (NAS) vraagt om een breder inzicht in de risicofactoren voor Nederland als gevolg van de voorziene klimaatverandering. Als onderdeel van de infrastructuur komt hier de ict ter sprake.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.