Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 20

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Verschillende perspectieven op de nieuwe waterveiligheidsnormen : Kennis voor Klimaat [Monograph]
Bötger, E. \ Linde, A. te \ [ca. 2015]
De nieuwe normstelling voor waterkeringen is een belangrijke verandering in het waterveiligheidsbeleid. Maar veiligheid, in welke mate en voor welke prijs? Zijn we bereid ten aanzien van overstromingen groter risico’s te nemen. Dergelijke vragen verd ...
help
Doorbraakvrije dijken: een nadere verkenning [Monograph]
Klijn, F. \ Doef, M. van der \ Asselman, N. \ Hendriks, A. \ Hengst, S. den \ Mens, M. \ 2014
Tijdens een studiedag over ‘Dijken voor de toekomst’, die KvK-Thema 1 in november 2011 samen met STOWA had georganiseerd, werd duidelijk dat veel discussie over ‘praktisch doorbraakvrije’ dijken het gevolg is van verschillende beelden, mede veroorzaa ...
help
Methode voor het selecteren van lokale zoetwateroplossingen en het afwegen van hun effecten effecten 'Fresh Water Options Optimizer' [Monograph]
Hoogvliet, M. \ Stuyt, L. \ Bakel, J. van \ Velstra, J. \ Louw, P. de \ Massop, H. \ Tolk, L. \ Kempen, C. van \ Nikkels, M. \ [2014]
Binnen Kennis voor Klimaat worden kleinschalige oplossingen ontwikkeld om de zoetwatervoorziening te verbeteren. In deze studie zijn de mogelijkheden voor opschaling onderzocht. Het gaat om de oplossingen (1) drains2buffer (D2B), (2) regelbare en kli ...
help
Duurzame deltasteden : onderzoek naar het opzetten van een gezamenlijke entiteit [Monograph]
Grontmij Nederland B.V. \ 2014
Een sterke Gemeente Rotterdam, TNO en Grontmij hebben het initiatief genomen om te onderzoeken en de mogelijkheden te bepalen voor het oprichten van een entiteit: een internationaal toonaangevend cluster van Nederlandse publieke organisaties, bedrijv ...
help
Comparative assessment of the vulnerability and resilience of deltas : extended version with 14 deltas : synthesis report [Monograph]
Bucx, T. \ Driel, W. van \ Boer, H. de \ Graas, S. \ Langenberg, V. \ Marchand, M. \ Guchte, C. van de \ 2014
Comparison of fourteen deltas in Africa, Asia, Europe North and South America.
help
Mogelijke effecten van actualisatie van zoutschadefuncties van grondgebonden, beregende landbouwgewassen [Monograph]
Stuyt, L.C.P.M. \ Schuiling, C. \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Oude Essink, G.H.P. \ Faneca Sanchez, M. \ Velstra, J. \ Polman, N.B.P. \ Vos, A.C. de \ 2014
De derving van de fysieke opbrengst van grondgebonden teelten die kunnen worden beregend wordt deels bepaald door het zoutgehalte van het beregeningswater. De kennis op grond waarvan deze opbrengstderving wordt berekend is gebaseerd op veelal buitenl ...
help
Methode voor het bepalen van de potentie voor het toepassen van lokale zoetwateroplossingen [Monograph]
Bakel, J. van \ Louw, P. de \ Stuyt, L. \ Tolk, L. \ Velstra, J. \ Hoogvliet, M. \ 2014
Binnen Kennis voor Klimaat worden kleinschalige maatregelen ontwikkeld om de zoetwatervoorziening te verbeteren. In deze studie zijn methoden ontwikkeld waarmee de potentie van dergelijke maatregelen op het schaalniveau van een groter gebied, voor ho ...
help
Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities : internationaal kennisloket en samenwerkingsverband voor duurzame Deltasteden [Presentation]
[2014]
Uitleg over RDC: Nederland is sterk verstedelijkte delta, met Regio Rotterdam als koploper duurzame deltastad.
help
Verkenningsstudie Meerjarig Expertise netwerk Ruimte en Water op het Eiland van Dordrecht [Monograph]
Herk, S. van \ Kelder, E. \ Zevenbergen, C. \ Witteveen, A. \ Gersonius, B. \ 2014
Verkenningsstudie voor de oprichting van MERWE: Meerjarig Expertise netwerk Ruimte en Water op het Eiland van Dordrecht.
help
Raamwerk Klimaatadaptatie Vitale Infrastructuren : Een hulpmiddel voor beleidsmakers, infrastructuurbeheerders en andere betrokkenen bij het proces om (onderling verbonden) vitale infrastructuren klimaatadaptief te maken [Presentation]
Vogel, R. \ Maas, N. \ 2014
Dit raamwerk richt zich op de vitale infrastructuren met relatief veel fysieke componenten. Binnen deze categorie kan er op verschillende schaalniveaus naar de verbindingen tussen vitale infrastructuren gekeken worden.
help
Stand van zaken post-sandy follow-up [Presentation]
Braamskamp, A. \ 2013
Lezing van Arjan Braamskamp, consul op het Nederlandse consulaat in New York, over de schade die super storm Sandy daar heeft aangericht. Hij ging ook in op de moeilijkheden op politiek, financieel en samenwerkingsniveau tijdens het herstel en bij he ...
help
Ketenafhankelijkheid van infrastructuurnetwerken : beschermen, vertrouwen en accepteren [Presentation]
Kolen, B. \ 2013
Een van de lezingen gegeven tijdens het "Mini Seminar Sandy", over de maatschappelijke en bedrijfseconomische afwegingen die gemaakt moeten worden bij de beslissing om een vitaal infrastructuur-object al dan niet beter te beschermen. Bescherming van ...
help
Verslag mini seminar woensdag 19 juni worst case scenario! : is het Nederlandse infrastructuurnetwerk bestand tegen extreme weersomstandigheden? [Monograph]
Vogel, R. \ [2013]
Kort verslag van het mini-seminar met lezingen en werksessies.
help
Kabels en leidingen 2 : mini seminar Sandy, Utrecht, 19 juni 2013 [Poster]
2013
'Filled in poster' met opmerkingen van deelnemers aan het Mini Seminar Sandy m.b.t. kwetsbaarheid van het netwerk van kabels en leidingen bij extreme weersomstandigheden.
help
Transport 2 : mini seminar Sandy, Utrecht, 19 juni 2013 [Poster]
2013
'Filled in poster' met opmerkingen van deelnemers aan het Mini Seminar Sandy m.b.t. het thema transportnetwerk.
help
ICT en elektriciteit 1 : mini seminar Sandy, Utrecht, 19 juni 2013 [Poster]
2013
'Filled in poster' met opmerkingen van deelnemers aan het Mini Seminar Sandy m.b.t. kwetsbaarheid van elektriciteits- en ICT-netwerken bij extreme weersomstandigheden.
help
ICT en elektriciteit 2 : mini seminar Sandy, Utrecht, 19 juni 2013 [Poster]
2013
'Filled in poster' met opmerkingen van deelnemers aan het Mini Seminar Sandy m.b.t. kwetsbaarheid van elektriciteits- en ICT-netwerken bij extreme weersomstandigheden.
help
Kabels en leidingen 1 : mini seminar Sandy, Utrecht, 19 juni 2013 [Poster]
2013
'Filled in poster' met opmerkingen van deelnemers aan het Mini Seminar Sandy m.b.t. kwetsbaarheid van het netwerk van kabels en leidingen bij extreme weersomstandigheden.
help
Transport 1 (2013) : mini seminar Sandy, Utrecht, 19 juni 2013 [Poster]
2013
'Filled in poster' met opmerkingen van deelnemers aan het Mini Seminar Sandy m.b.t. het thema transportnetwerk.
help
Kennismontage omtrent decentrale zoetwater buffering in een zoute ondergrond : kansen en uitdagingen op uitvoeringstechnisch, geohydrologisch, sociaal-economisch en beleidsmatig gebied [Student report]
Nikkels, M.J. \ 2013
Deze kennismontage omtrent decentrale zoetwaterberging/buffering in een zoute ondergrond focust zich op de kansen en uitdagingen op uitvoeringstechnisch, geohydrologisch, sociaal-economisch en beleidsmatige gebied. Aan de hand van interviews, literat ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.