Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 201

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: thema/naam==COM Communicatie
Check title to add to marked list
Sort by
help
Klimaatateliers voor klimaatbestendige ruimtelijke inrichting : ervaringen uit 4 pilots [Monograph]
Goosen, H. \ Block, D. de \ Groot, S. de \ Koekoek, A. \ Groot, M. de \ Roggema, R. \ Masselink, L. \ [2012]
In verschillende sessies is in kaart gebracht waar in de toekomst knelpunten kunnen optreden en hoe deze mogelijk kunnen worden omgezet in kansen. De aanwezige Gelderse regio’s waren: Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Veluwe Vallei, Regio Stedendriehoek en ...
help
Veenergiek : rapportage Hotspot Veenkoloniën [Monograph]
Geldof, G.D. \ Putter, J. de \ [2012]
Het doel van deze studie was de beschikbare kennis over klimaatverandering en ruimte te projecteren op één gebied. Gekozen is voor het gebied Veenkolonien. Diverse wetenschappelijke verkenningen zijn uitgevoerd. Met betrekking tot energietransitie, e ...
help
National AdaptationScan for local authorities [Monograph]
Star, J.K. \ Wierda, T. \ Schneider, H. \ Hommel, G. \ [2012]
The AdaptationScan is a qualitative tool which helps policymakers to pinpoint risks and opportunities posed by climate change within their area. It can be used to organize an adaptation agenda for a local government. The Scan is used in the following ...
help
Modelling and observing urban climate in the Netherlands [Monograph]
Hove, B. van \ Steeneveld, G.-J. \ Jacobs, C. \ Maat, H. ter \ Heusinkveld, B. \ Elbers, J. \ Moors, E. \ Holtslag, B. \ cop. 2011
Volgens de klimaatscenario’s van het KNMI uit 2006 zal de gemiddelde temperatuur in Nederland in de komende decennia verder stijgen. Hittegolven zullen naar verwachting vaker voorkomen en de intensiteit van met name zomerse buien kan toenemen. In ste ...
help
De matrix : hoofdrapport analysefase : een interdisciplinaire zoektocht naar samenhangende handelingsperspectieven om Nederland klimaatbestendig te maken [Monograph]
Sijmons, D. \ Bruyn, S. de \ Cath, A. \ Petersen, A. \ Klundert, B. van de \ 2011
Het Matrix project is een experiment om handelingsperspectieven voor de klimaatproblematiek te laten ontwikkelen door een kleine interdisciplinaire groep. Deze denktank in miniatuurformaat heeft de opdracht meegekregen de raakvlakken en dwarsverbande ...
help
Klimaat als ruimtelijke opgave : essay in het kader van het matrixproject \ De matrix : hoofdrapport analysefase : een interdisciplinaire zoektocht naar samenhangende handelingsperspectieven om Nederland klimaatbestendig te maken [Book chapter]
Klundert, A.F. van de \ 2011
Het Matrix project is een experiment om handelingsperspectieven voor de klimaatproblematiek te laten ontwikkelen door een kleine interdisciplinaire groep. Deze denktank in miniatuurformaat heeft de opdracht meegekregen de raakvlakken en dwarsverbande ...
help
Building the Netherlands climate proof: urban areas [Monograph]
Ven, F. van de \ Nieuwkerk, E. van \ Stone, K. \ Veerbeek, W. \ Rijke, J. \ Herk, S. van \ Zevenbergen, C. \ [2011]
Klimaatverandering heeft tot gevolg dat de weersomstandigheden veranderen, en dientengevolge ook de geofysische omstandigheden en de kwaliteit en veiligheid van onze woon- en werkomgeving. Klimaatverandering kan dus het vestigingsklimaat voor mensen ...
help
Kennis, klimaat en regionale planprocessen : advies over beschikbaarstelling en gebruik van klimaatkennis in het provinciale ruimtelijke planvormingsproces [Monograph]
Kuijpers-Linde, M. \ Groot, S.M. de \ Koomen, E. \ [2011]
Het doel van dit Klimaat voor Ruimte COM30 project is tweeledig: het verkennen van de klimaatgerelateerde kennisvragen in regionale planprocessen en het verkennen van de wijze waarop kennis over klimaatverandering kan worden ingebracht in regionale p ...
help
Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie [Monograph]
Driessen, P.P.J. \ Gier, A.A.J. de \ Meijerink, S.V. \ Pot, W.D. \ Reudink, M.A. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Schueler, B.J. \ Tennekes, J. \ Termeer, C.J.A.M. \ cop. 2011
In dit rapport worden de vragen over de wenselijke en de meest geschikte maatregelen voor adaptatie van de Nederlandse samenleving aan de klimaatverandering vanuit een geïntegreerde wetenschappelijke benadering behandeld. Aan het rapport is door vert ...
help
Ruimte voor klimaat : praktijkboek voor klimaatbestendig inrichten : cases, lessen, instrumenten [Monograph]
Pater, F. de \ 2011
Klimaatverandering stelt u als professional voor lastige vraagstukken. U wilt zorgen dat mensen in uw dorp, stad of regio aangenaam en veilig kunnen blijven werken, wonen en recreëren. Ook als de temperatuur oploopt, de zeespiegel stijgt en er teveel ...
help
Simulating land use policies targeted to protect biodiversity with the CLUE-scanner model \ Land use, climate change and biodiversity modeling : perspectives and applications [Scientific article]
Verburg, P.H. \ Lesschen, J.P. \ Koomen, E. \ Pérez-Soba, M. \ 2011
This chapter presents an integrated modelling approach for assessing land use changes and its effects on biodiversity. A modelling framework consisting of a macro-economic model, a land use change model, and biodiversity indicator models is described ...
help
Lokaal klimaatatelier : van kennis naar beleid [Presentation]
Goosen, H. \ Masselink, L. \ Grond, V. \ Groot, M. de \ 2011
Hasse Goosen, Luuk Masselink, Vincent Grond en Monique de Groot, Wageningen UR. (2011). Lokaal klimaatatelier, van kennis naar beleid, gepresenteerd tijdens de Workshop Lokaal klimaatatelier (Lijn 6 Buitengebied), Knooppunt Klimaat, 1 december, Amers ...
help
KNMInext : klimaatscenario's [Presentation]
Klein Tank, A. \ 2011
Albert Klein Tank, KNMI (2011). KNMInext klimaatscenario´s, gepresenteerd tijdens de Workshop KNMI next 2013 (Lijn 5 Maatwerk), Knooppunt Klimaat, 1 december, Amersfoort.
help
KlimaatAdaptieve Drainage [Presentation]
Drogers, P. \ 2011
Peter Drogers, Future Waters (2011). Pitch presentatie panel innovatieve ondernemers, Knooppunt Klimaat, 1 december, Amersfoort. Doelstelling Een innovatieve methode om piekafvoeren en watertekorten als gevolg van klimaatverandering te reduceren.
help
Meteo Consult : breed pallet aan diensten [Presentation]
Stoter, P. \ 2011
Peter Stoter, Meteo Consult (2011). Pitch presentatie panel innovatieve ondernemers, Knooppunt Klimaat, 1 december, Amersfoort. Uitstoot scheepvaart: tom tom’ voor brandstofoptimalisatie. Duurzame energie en adaptatie.
help
Bouwrijp maken-PLUS: ‘t Duyfrak, Valkenburg, gemeente Katwijk [Presentation]
Biron, D.J. \ 2011
David Biron, Witteveen+Bos(2011). Bouwrijp maken-PLUS: ‘t Duyfrak, Valkenburg, gemeente Katwijk, gepresenteerd tijdens de Workshop Waterrobuust Bouwen (Lijn 4 Waterland), Knooppunt Klimaat, 1 december, Amersfoort.
help
Kleien met klimaat, hoe ziet Nederland eruit in 2100? [Presentation]
Vliet, M. van \ Jongman, B. \ 2011
Mathijs van Vliet en Brenden Jongman, IVM (2011). Kleien met klimaat, hoe ziet Nederland eruit in 2100?, gepresenteerd tijdens de Workshop Kleien met klimaat (Lijn 4, Waterland), Knooppunt Klimaat, 1 december, Amersfoort.
help
Stellingen [Presentation]
Ward, P. \ 2011
Philip Ward, IVM (2011). Stellingen, gepresenteerd tijdens de Workshop Overstromingsrisico's (Lijn 4 Waterland), Knooppunt Klimaat, 1 december, Amersfoort.
help
Burger aan de beurt [Presentation]
Veen, T. \ 2011
Timo Veen, Duurzaam Hoonhorst (2011). Burger aan de beurt, gepresenteerd tijdens de Workshop Burger aan de beurt (Lijn 1 Stadscentrum), Knooppunt Klimaat, 1 december, Amersfoort.
help
Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat : wat levert het op? [Presentation]
Vellinga, P. \ 2011
Pier Vellinga, Kennis voor Klimaat (2011). Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat, Wat levert het op? De toepassing van klimaatateliers. In dieverse regio's en gemeenten.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.