Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 4 / 4

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: trefwoord="climate adaptation"
Check title to add to marked list
Sort by
help
Verkenning van onderzoeksthema' s over klimaat adaptatie : ruimtelijke-economische verkenning [Presentation]
Gupta, J. \ Gier, T. de \ Rijswick, M. van \ [2008]
Powerpoint-presentatie over de studie die tot doel had een inventarisatie van bijdragen aan de wetenschappelijke literatuur waarin klimaatadaptatie vanuit een ruimtelijk-economisch perspectief wordt geadresseerd, en het benoemen van relevante onderzo ...
help
Instituties voor adaptatie: is de Nederlandse institutionele structuur in staat zich aan te passen aan klimaatverandering? [Fact sheet]
Gupta, J. \ Termeer, K. \ 2008
Veel overheden proberen hun beleid meer in overleg met andere maatschappelijke partijen vorm te geven (van ‘government’ naar ‘governance’). Leent deze interactieve beleidsstijl zich wel voor een probleem als klimaatverandering? In het onderzoek wordt ...
help
Institutions for adaptation: is the Dutch institutional structure capable of adapting to climate change? [Fact sheet]
Gupta, J. \ Termeer, K. \ 2008
Many public authorities are trying to shape their policies in greater consultation with a range of civil society organisations (‘from government to governance’). Does this interactive policy style lend itself to a problem such as climate change? The ...
help
Institutions for climate change: a method to assess the inherent characteristics of institutions to enable the adaptive capacity of society [Monograph]
Gupta, J. \ Termeer, K. \ Klostermann, J. \ Meijerink, S. \ Brink, M. van den \ Jong, P. \ Nooteboom, S. \ 2008
This paper addresses the question: How can the inherent characteristics of institutions to stimulate the adaptive capacity of society to climate change from local through to national level be assessed? On the basis of a literature review and several ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.