Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 446

  • help
  • marked list
  • export
    A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your query. You can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
    We will mail you new results for this query: trefwoord="climate adaptation"
Check title to add to marked list
Sort by
help
Climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Scientific article]
Jeuken, A. \ Termansen, M. \ Antonellini, M. \ Olsthoorn, T. \ Beek, E. van \ 2017
In the near future, climate change will likely increase pressures on transition zones such as deltas and coastal areas (IPCC, 2013). This special issue focuses on how to "climate proof" these zones with special concerns for the stresses stemming from ...
help
Towards adaptation to climate change: water for rice in the coastal wetlands of Doñana, southern Spain : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Scientific article]
Iglesias, A. \ Sánchez, B. \ Garrote, L. \ López, I. \ 2017
Rice production in coastal wetlands provides critical ecosystem services that range from flood control to wildlife habitat. In the Iberian Peninsula rice was introduced in the 10th Century. Today Iberian rice accounts for about one quarter of the tot ...
help
Dealing with uncertainties in fresh water supply: experiences in the Netherlands : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Scientific article]
Thissen, W. \ Kwakkel, J. \ Mens, M. \ Sluijs, J. van der \ Stemberger, S. \ Wardekker, A. \ Wildschut, D. \ 2017
This paper, first, offers a brief overview of developments in the field of planning under (deep) uncertainty. Next, we illustrate application of three different approaches to fresh water provision planning under uncertainty in case studies in the Net ...
help
The governance of adaptation to climate change and the need for actionable knowledge: the challenges of climate change adaptation and the promise of action research \ Action research for climate change adaptation : developing and applying knowledge for governance [Scientific article]
Buuren, M.W. van \ Vliet, M. van \ Termeer, C.J.A.M. \ 2015
help
Adaptive flood risk management for unembanked areas in Rotterdam : co-creating governance arrangements for local adaptation strategies \ Action research for climate change adaptation : developing and applying knowledge for governance [Scientific article]
Buuren, M.W. van \ Duijn, M. \ Tromp, E. \ Veelen, P. van \ 2015
help
Understanding institutionalized ways of knowing climate risks: reflections on action research for participatory knowledge production \ Action research for climate change adaptation : developing and applying knowledge for governance [Scientific article]
Boezeman, D. \ Vink, M. \ Leroy, P. \ 2015
help
Forms and foundations of action research \ Action research for climate change adaptation : developing and applying knowledge for governance [Scientific article]
Huntjens, P. \ Eshuis, J. \ Termeer, C.J.A.M. \ Buuren, M.W. van \ 2015
help
Action research in governance landscapes : partnering with city guides and gatekeepers \ Action research for climate change adaptation : developing and applying knowledge for governance [Scientific article]
Vink, M. \ Boezeman, D. \ Dewulf, A. \ Termeer, C.J.A.M. \ 2015
help
Action research for climate change adaptation : developing and applying knowledge for governance [Monograph]
Buuren, A. van \ Eshuis, J. \ Vliet, M. van \ [2015]
Governments all over the world are struggling with the question of how to adapt to climate change. They need information not only about the issue and its possible consequences, but also about feasible governance strategies and instruments to combat i ...
help
Een klimaatadaptief Nederland : sneller, makkelijker en goedkoper [Monograph]
Meyer zu Schlochtern, A. \ Wetters, A. \ Ong, T. \ Kapteyn, M. \ Oostenbrugge, R. van \ Döpp, S. \ Vellinga, P. \ 2015
Het is een feit dat het klimaat verandert, we zien het bijna dagelijks. Nederland moet in zijn geheel, nu echt mee in de innovatiekansen en -uitdagingen die klimaatverandering biedt. Dit rapport geeft inzicht in hoe verschillende domeinen en stakehol ...
help
Hotspot Grote Rivieren : regionale adaptatiestrategie [Monograph]
Waveren, H. van \ 2015
‘Dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel’. Dat is het motto van de voorkeurstrategie van het Deltaprogramma voor het rivierengebied. Daar zou nog een ander motto aan kunnen worden toegevoegd: ‘Wateropgave en ruimtelijke adaptati ...
help
Integration in urban climate adaptation: lessons from Rotterdam on integration between scientific disciplines and integration between scientific and stakeholder knowledge \ Building and environment : the international journal of building science and its applications [Scientific article]
Groot, A.M.E. \ Bosch, P.R. \ Buijs, S. \ Jacobs, C.M.J. \ Moors, E.J. \ 2015
Based on the experience acquired in the Bergpolder Zuid district in the city of Rotterdam, The Netherlands, this paper presents lessons learned so far on science-policy interactions supporting the adaptation to climate change in an urban district. Tw ...
help
Overview of challenges and achievements in the climate adaptation of cities and in the Climate Proof Cities program \ Building and environment : the international journal of building science and its applications [Scientific article]
Albers, R.A.W. \ Bosch, P.R. \ Blocken, B. \ Dobbelsteen, A.A.J.F. van den \ Hove, L.W.A. van \ Spit, T.J.M. \ 2015
Despite all international, national and local initiatives to mitigate climate change, a certain degree of climate change is unavoidable. Urban environments in particular seem vulnerable to the consequences of climate change. How can cities, which are ...
help
Assessment of implementation strategies for adaptation measures in Dutch social housing \ Building and environment : the international journal of building science and its applications [Scientific article]
Roders, M.J. \ Straub, A. \ Visscher, H.J. \ 2015
Climate change is impacting on urban areas largely through drought, flooding from extreme precipitation, and heat stress. Climate change not only threatens the building stock, but also the quality of life of people living and working in urban environ ...
help
Outdoor thermal comfort within five different urban forms in the Netherlands \ Building and environment : the international journal of building science and its applications [Scientific article]
Taleghani, M. \ Kleerekoper, L. \ Tenpierik, M. \ Dobbelsteen, A.A.J.F. van den \ 2015
Outdoor thermal comfort in urban spaces is known as an important contributor to pedestrians' health. The urban microclimate is also important more generally through its influence on urban air quality and the energy use of buildings. These issues are ...
help
On the predicted effectiveness of climate adaptation measures for residential buildings \ Building and environment : the international journal of building science and its applications [Scientific article]
Hooff, T. van \ Blocken, B. \ Hensen, J.L.M. \ Timmermans, H.J.P. \ 2015
In this paper, the effectiveness of six passive climate change adaptation measures applied at the level of building components is assessed using building energy simulations for three generic residential buildings as commonly built in – among others – ...
help
De klimaatbestendige stad : adaptatiestrategieën van Europese koplopers \ Geografie [Article]
Boezeman, D. \ Ganzevoort, W. \ Lier, M. van \ Louwers, P. \ 2014
Steden zijn kwetsbaar voor klimaatverandering. Overstromingen, stormen, hitte en droogte laten hun sporen na. Veel steden willen daarom ‘klimaatbestendiger’ worden. Een rondgang langs zeven Europese koplopers laat zien hoe klimaatbestendigheid vraagt ...
help
Verslag 2e workshop Gebiedsstudie Noord Rotterdam [Monograph]
Geerdink, T. \ 2014
Een positief resultaat is dat er zoveel en de goede partijen (stakeholders) bij elkaar gekomen zijn. De uitwisseling van informatie en de verschillende visies en perspectieven te horen worden hoog gewaardeerd. Behoefte aan kaarten, omdat men niet zoc ...
help
Innovation in climate adaptation [Monograph]
[2014]
The book you have in your hands presents the results of the Dutch ‘Knowledge for Climate’ research programme on climate change and adaption. The programme will conclude at the end of 2014. Nine books have been published, covering a cross-section of a ...
help
Klimaatrisico's en -kansen voor de landbouw [Monograph]
Schaap, B.F. \ Reidsma, P. \ Agricola, H. \ Verhagen, A. \ 2014
Deze studie heeft als doel om de effecten van klimaatverandering op de land- en tuinbouw in kaart te brengen, in de huidige situatie en voor de (midden)lange termijn (2050). Op basis daarvan worden de risico’s en kansen voor de sector geïdentificeerd ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.