Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 12 / 12

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: trefwoord="climate adaptation"
Check title to add to marked list
Sort by
help
Routeplanner naar een klimaatbestendig Nederland - 3: A qualitative assessment of climate adaptation options and some estimates of adaptation costs [Monograph]
Ierland, E.C. van \ Bruin, K. de \ Dellink, R.B. \ Ruijs, A. \ Bolwidt, L. \ Buuren, A. van \ Graveland, J. \ Groot, R.S. de \ Kuikman, P. \ Nillesen, E.E.M. \ Platteeuw, M. \ Reinhard, S. \ Tassone, V.C. \ Verhagen, A. \ Roetter, R. \ Verzandvoort-van Dijck, S. \ 2007
The Routeplanner project aims to provide a ‘systematic assessment’ of potential adaptation options to respond to climate change in the Netherlands in connection to spatial planning. The study is the result of a policy oriented project that took place ...
help
Climate scenarios : communicating uncertainties [Presentation]
Bessembinder, J. \ 2007
Presentation at MNP workshop on uncertainties and adaptation to climatic change. Set of generic climate scenarios for impact, adaptation studies.
help
Localising the land-use impact of global climate change : integration of sector-specific adaptation measures with the Land Use Scanner \ Framing Land Use Dynamics II – abstractbook. International conference, 18-20 April 2007, Utrecht University, the Netherlands. [Conference proceedings]
Koomen, E. \ Loonen, W. \ Kuijpers-Linde, M. \ 2007
Netherlands Climatic changes are expected to have important implications for land-use patterns, especially in coastal areas and river basins. Land use, on the other hand, also influences the climate through its impact on, amongst others, atmospheric ...
help
LANDS: land-use and climate change : Integration of sector-specific climate adaptation measures with the land use scanner [Poster]
Hoeven, E. van der \ Koomen, E. \ [2007]
Within the research program the LANDS project identifies climate change driven land-use developments and integrates these into balanced national visions and regional solutions. Poster presented at CCsP conference, The Hague, September 13, 2007
help
Planning for biodiversity in a changing climate : BRANCH project final report [Monograph] - English version
2007
BRANCH evidence confirms that there is an urgent need for spatial planners to act now to ensure that wildlife can respond to the impacts of climate change. This report summarises the project’s research findings and recommends how current planning pra ...
help
Adapting to climate change: a landscape approach [Presentation]
Vos, C. \ [2007]
Powerpoint presentation dealing with main impacts of climate change on biodiversity; effects stronger because of habitat fragmentation; adaptation strategies
help
Introduction to the symposium theme: climate change in fragmented landscapes; can we develop spatial adaptation strategies? [Presentation]
Verboom, J. \ Vos, C. \ Schippers, P. \ Jochem, R. \ [2007]
Presentation as introduction to the world congress of IALE (Wageningen, July 8-13 2007). Climate change in fragmented landscapes; can we develop spatial adaptation strategies?
help
Routeplanner 3: wat we weten en wat we niet weten over klimaatverandering in Nederland : Het Groene Hart, natuur, de stad en waterveiligheid [Monograph]
Drunen, M. van \ Brinkman, S. \ 2007
De Routeplanner is de wetenschappelijke tak van Nationaal Programma ‘Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK). Deze brochure vat de belangrijkste conclusies van de vier brugdocumenten samen. Zijnde: Het Groene Hart, Natuur, De stad, Waterveiligheid.
help
Adaptatiescan Tilburg : klimaatadaptatie in de Hotspot : eindrapport [Monograph]
Schneider, H. \ Dicke, D. \ Rovers, V. \ 2007
In het klimaatprogramma van Tilburg voor de jaren 2008-2011/2013 wordt zowel aandacht besteed aan het tegengaan van klimaatverandering als aan het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie). Om de gevolgen van klimaatverandering voo ...
help
CO2-neutraal Tilburg [Monograph]
Braber, K. \ Roos, J. \ Voskuilen, T. \ Manders, H. \ Rovers, V. \ 2007
Roadmap Tilburg beschrijft een serie van activiteiten die een gemeente stap-voor-stap CO2-neutraal kan maken. Het bestaat uit diverse typen activiteiten: behalve technische ook instrumenteel of organisatorisch van aard. Deze studie is onderdeel van E ...
help
Integrated scenarios of socio-economic and climate change : a framework for the 'Climate changes Spatial Planning' programme [Monograph]
Riedijk, A. \ Bouwman, A. \ Wilgenburg, R. van \ Koomen, E. \ Borsboom-van Beurden, J. \ Hoeven, N. van der \ Veraart, J. \ 2007
Dit rapport is een werkdocument binnen het kennisprogramma ‘Ruimte voor Klimaat’. In dit programma heeft het project LANDS (LAND uSe and climate change) tot doel de door klimaatverandering gedreven veranderingen en aanpassingen in landgebruik te iden ...
help
Towards a climate-proof Netherlands : summary routeplanner [Monograph]
Drunen, M. van \ 2007
Samenvatting van wetenschappelijke kennis over de effecten van klimaatverandering en de mogelijkheden om daar mee om te gaan. Dit rapport helpt om een strategie op te stellen om bij ruimtelijke ordening rekening te houden met de gevolgen van klimaatv ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.