Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 5 / 5

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: trefwoord="climate adaptation"
Check title to add to marked list
Sort by
help
Integratie van sectorale adaptatiemaatregelen voor een klimaatbestendige provincie Groningen \ RPB ruimteconferentie, abstractbundel [Conference proceedings]
Jacobs, C.M.J. \ Koomen, E. \ Roggema, R. \ 2009
De gevolgen van klimaatwijziging zijn groot en regiospecifiek. De provincie Groningen verwacht door klimaatwijziging bijvoorbeeld last te krijgen van verhoogd overstromingsgevaar door zeespiegelstijging, waterbergingsproblemen bij extreme neerslag en ...
help
Hotspot Klimaatbestendig Groningen : eindrapportage [Monograph]
Roggema, R. \ [2009]
De resultaten van het hotspot project, zoals ze in dit eindrapport samengevat zijn uit de talloze uitgebreide deelrapportages, geven zowel een antwoord op de vraag hoe kunnen we klimaatadaptatie verankeren in het ruimtelijke ordeningsproces (methodis ...
help
Verslag Workshop IC10 en A18 [Monograph]
Buijen, M. \ Boer, J. de \ Wardekker, J.A. \ 2008
Verslag van een workshop die tot doel had informatie uit te wisselen tussen de Klimaat voor Ruimte projecten A18 (Hotspot Groningen) en IC10 (communicatie over klimaat).
help
Towards a climate proof energy system in Groningen : spatial impact of adjustments to the future energy system : report expert meetings & INCREASE conference [Monograph]
Roggema, R. \ Mallon, W. \ Sergeev, V. \ Swaving, G.J. \ 2008
Climate change is influenced strongly by the amount of greenhouse gases in the atmosphere. Especially, the CO2 concentration increases over the last decennia. This increase is mainly caused by the extensive use of fossil resources, such as oil and ga ...
help
'Probeer het eens wél zo gek te bedenken' : rapportage klimaatbestendigheid van de watervoorziening in Groningen Allersmaborg, 26 november 2008 : Hotspot Klimaatbestendig Groningen [Monograph]
Roggema, R. \ Hoogeveen, H. \ Sanders, J. \ [2008]
In Nederland is de beschikbaarheid van zoet water nog relatief eenvoudig: er is voldoende water aanwezig dankzij de grote rivieren en onze laaggelegen ligging (beschikbaarheid grondwater). De centrale vraag van de expert meeting richt zich desondanks ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.