Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 7 / 7

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: trefwoord="climate adaptation"
Check title to add to marked list
Sort by
help
Aanpassen aan klimaatverandering : kwetsbaarheden zien, kansen grijpen [Monograph] - Tweede editie (april 2014)
Oostenbrugge, R. van \ Knoop, J. \ Muilwijk, H. \ Vonk, M. \ Ligtvoet, W. \ Döpp, S. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ 2014
Het Nederlandse kabinet wil in de eerste helft van 2016 een Nationale Adaptatie Strategie uitbrengen. Het PBL is gevraagd om de kennis over de mogelijke effecten van klimaatverandering bijeen te brengen en aangrijpingspunten hiervoor aan te dragen. E ...
help
Knowledge for Climate : hotspots and consortia joining forces for national and regional adaptation strategies in the Netherlands [Poster]
2010
Options for regional adaptation strategies.
help
Knowledge for Climate : hotspots and consortia joining forces for national and regional adaptation strategies in the Netherlands [Brochure]
2010
Options for regional adaptation strategies.
help
Klimaat als kans : adaptatie aan klimaatverandering in de ruimtelijke ordening : reizende tentoonstelling : showcase en specificaties voor gastlocaties [Brochure]
Pijnappels, M. \ Bijssum, I. van \ 2010
Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat toont met vijf voorbeelden in deze tentoonstelling een overzicht van de stand van zaken van klimaatadaptatie in Nederland. We willen beleidsmakers, bestuurders en bedrijven inspireren en laten zien hoe Nederlan ...
help
A state of the art of governance literature on adaptation to climate change: towards a research agenda [Poster]
Nieuwaal, K. van \ Driessen, P.P.J. \ Spit, T. \ Termeer, C.J.A.M. \ 2009
Literature on governance of adaptation is concentrated in the domain of environmental studies, whereas the domain of public administration supplies hardly, if any, literature on the topic
help
Jaarverslag ... nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat [Annual report, serial]
Kennis voor Klimaat \ 2009-
In 2008 is het organisatorisch en inhoudelijk fundament gelegd voor het onderzoekprogramma. Door een actieve samenwerking tussen kennisinstellingen en kennisvragende instellingen (private partijen en de verschillende overheden) wordt de klimaatkennis ...
help
Jaarplan ... nationaal onderzoeksprogramma [Monograph, serial]
Kennis voor Klimaat \ 2008-
In 2008 is het organisatorisch en inhoudelijk fundament gelegd voor het onderzoekprogramma. Door een actieve samenwerking tussen kennisinstellingen en kennisvragende instellingen (private partijen en de verschillende overheden) wordt de klimaatkennis ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.