Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 44

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: trefwoord="climate adaptation"
Check title to add to marked list
Sort by
help
Hotspot Rijnenburg : over kennisdoorwerking en een aanpak die tot een klimaatbestendige en duurzame structuurvisie Rijnenburg heeft geleid [Monograph]
Kruining, M.J. van \ Steenstra, M.K. \ Visser, W.M. \ Moens, R.P. \ [2012]
Bij het opstellen van de structuurvisie voor het nieuwe woongebied Rijnenburg is theoretische kennis op het gebied van klimaatadaptatie en -mitigatie (nationaal en internationaal) verzameld en toegepast in de structuurvisie. Zo is ervaring opgedaan m ...
help
Assessing the adaptive capacity of agriculture in the Netherlands to the impacts of climate change under different market and policy scenarios (AgriAdapt project) [Monograph]
Wolf, J. \ Reidsma, P. \ Schaap, B. \ Mandryk, M. \ Kanellopoulos, A. \ Ewert, F. \ Oort, P. van \ Angulo, C. \ Rumbaur, C. \ Lock, R. \ Enders, A. \ Adenauer, M. \ Heckelei, T. \ Rötter, R. \ Fronzek, S. \ Carter, T.R. \ Verhagen, A. \ Ittersum, M.K. van \ [2012]
The AgriAdapt project has developed methodologies that enable (a) the assessment of impacts, risks and resiliencies for agriculture under changes in climatic conditions but also under changes of other drivers (market, technology, policy, etc.) and (b ...
help
ACER: developing Adaptive Capacity to Extreme events in the Rhine basin [Monograph]
Linde, A.H. te \ Moors, E.J. \ Droogers, P. \ Bisselink, B. \ Becker, G. \ Maat, H. ter \ Aerts, J.C.J.H. \ 2012
Het algemene doel van het ACER project is om de gevolgen van klimaatverandering en adaptatie strategieën te onderzoeken voor het Rijnstroomgebied, zowel grensoverschrijdend in Duitsland en Frankrijk als voor het regionale waterbeheer in Nederland. AC ...
help
Biodiversity in a changing environment: predicting spatio-temporal dynamics of vegetations [Monograph]
Bodegom, P.M. van \ Aerts, R. \ Witte, J.P.M. \ [2011]
Om geschikte adaptatiemaatregelen te kunnen ontwerpen, is het noodzakelijk over betrouwbare schattingen van de vegetatiesamenstelling en de functionele biodiversiteit onder verschillende klimaatveranderingscenario’s te beschikken. Huidige benaderinge ...
help
Eindrapportage Hotspot Tilburg [Monograph]
Schneider, H. \ 2011
Het Hotspot project heeft de gemeente Tilburg ondersteund bij het inhoudelijk en procesmatig voorbereiden van een langdurig, ambitieus, meerjarenprogramma gericht op het klimaatneutraal en klimaatbestendig maken van de stad Tilburg. Om inhoud te geve ...
help
Impact changes of climatic extremes on arable farming in the north of the Netherlands \ Regional environmental change [Scientific article]
Schaap, B.F. \ Blom-Zandstra, M. \ Hermans, C.M.L. \ Meerburg, B.G. \ Verhagen, A. \ 2011
Agriculture is vulnerable to climate change in multiple ways. Here, we use the northern region of the Netherlands as a case study to explore how risk assessments for climate change impacts on crop production can address multiple vulnerabilities. We p ...
help
Spatial planning of a climate adaptation zone for wetland ecosystems \ Landscape ecology [Scientific article]
Vos, C.C. \ Hoek, D.C.J. van der \ Vonk, M. \ 2010
Here we present a spatial planning approach for the implementation of adaptation measures to climate change in conservation planning for ecological networks. We analyse the wetland ecosystems of the Dutch National Ecological Network for locations whe ...
help
Assessing adaptive management options to cope with climate change at the farm level \ Proceedings, FAO-IRRI workshop on Advanced technologies of rice production for coping with climate change: No-regret options for adaptation and mitigation, 23-25 June 2010 Los Banos, Philippines [Conference proceedings]
Rötter, R.P. \ Lehtonen, H. \ Kahiluoto, H. \ Helin, J. \ Palosuo, T. \ Salo, T. \ Pavlova, Y. \ Wolf, J. \ Carter, T.R. \ Ewert, F. \ 2010
In recent years, considerable achievements have been made by several European climate research groups in gaining a better understanding of and in developing methodologies and tools for integrated, multiscale analyses of how to adapt agricultural syst ...
help
Constructing adaptation strategies for species in the Dutch National Ecological Network using multifunctional land-use options [Presentation]
Schaap, B. \ Korevaar, H. \ 2009
Powerpoint presentation held at 10th INTECOL congres, Brisbane August 2009
help
Financing adaptation in developing countries : assessing new mechanisms [Monograph]
Drunen, M. van \ 2009
The estimated additional investment and financial flows needed for adaptation to climate change in developing countries up to 2030 could amount to many tens of billion US dollars per year. The funding available under the financing mechanisms of the U ...
help
Willingness of homeowners to mitigate climate risk through insurance \ Ecological economics : the journal of the International Society for Ecological Economics [Scientific article]
Botzen, W.J.W. \ Aerts, J.C.J.H. \ Bergh, J.C.J.M. van den \ 2009
The willingness of homeowners in the Netherlands to undertake measures that mitigate flood damage in exchange for benefits on hypothetical flood insurance policies is examined using surveys. The results indicate that many homeowners are willing to ma ...
help
Integratie van sectorale adaptatiemaatregelen voor een klimaatbestendige provincie Groningen \ RPB ruimteconferentie, abstractbundel [Conference proceedings]
Jacobs, C.M.J. \ Koomen, E. \ Roggema, R. \ 2009
De gevolgen van klimaatwijziging zijn groot en regiospecifiek. De provincie Groningen verwacht door klimaatwijziging bijvoorbeeld last te krijgen van verhoogd overstromingsgevaar door zeespiegelstijging, waterbergingsproblemen bij extreme neerslag en ...
help
Onderzoek naar het stadsklimaat in Nederland [Presentation]
Hove, B. van \ 2009
Klimaatprognoses voor Noordwest-Europa gedurende de 21ste eeuw en de mogelijke consequenties voor het stedelijk klimaat.
help
Hotspot Klimaatbestendig Groningen : eindrapportage [Monograph]
Roggema, R. \ [2009]
De resultaten van het hotspot project, zoals ze in dit eindrapport samengevat zijn uit de talloze uitgebreide deelrapportages, geven zowel een antwoord op de vraag hoe kunnen we klimaatadaptatie verankeren in het ruimtelijke ordeningsproces (methodis ...
help
Verslag Workshop IC10 en A18 [Monograph]
Buijen, M. \ Boer, J. de \ Wardekker, J.A. \ 2008
Verslag van een workshop die tot doel had informatie uit te wisselen tussen de Klimaat voor Ruimte projecten A18 (Hotspot Groningen) en IC10 (communicatie over klimaat).
help
Towards a climate proof energy system in Groningen : spatial impact of adjustments to the future energy system : report expert meetings & INCREASE conference [Monograph]
Roggema, R. \ Mallon, W. \ Sergeev, V. \ Swaving, G.J. \ 2008
Climate change is influenced strongly by the amount of greenhouse gases in the atmosphere. Especially, the CO2 concentration increases over the last decennia. This increase is mainly caused by the extensive use of fossil resources, such as oil and ga ...
help
Identification of stakeholder perspectives on future flood management in the Rhine basin using Q methodology \ Hydrology and earth system sciences [Scientific article]
Raadgever, G.T. \ Mostert, E. \ Giesen, N.C. van de \ 2008
This article identifies different stakeholder perspectives on future flood management in the downstream parts of the Rhine basin in Germany and The Netherlands. The perspectives were identified using Q methodology, which proved to be a good, but time ...
help
Assessing management regimes in transboundary river basins : do they support adaptive management? \ Ecology & society : a journal of integrative science for resilience and sustainability [Scientific article]
Raadgever, G.T. \ Mostert, E. \ Kranz, N. \ Interwies, E. \ Timmerman, J.G. \ 2008
River basin management is faced with complex problems that are characterized by uncertainty and change. In transboundary river basins, historical, legal, and cultural differences add to the complexity. The literature on adaptive management gives seve ...
help
Aanpassing aan weersextremen in grensoverschrijdende stroomgebieden [Fact sheet]
Aerts, J. \ 2008
De Nederlandse overheid is al geruime tijd bezig met maatregelen tegen overstromingen in de stroomgebieden van de grote rivieren. De overstromingen in de 90-er jaren en nieuwe inzichten in klimaatverandering hebben een discussie op gang gebracht over ...
help
Developing adaptive capacity to extreme events in the Rhine basin (ACER) [Fact sheet]
Aerts, J. \ 2008
For some years the Dutch government has been busy with flood protection measures in the floodplains of the main rivers. The floods in the 1990s and new insights into climate change have fuelled debate about the sustainability of current measures. Pla ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.