Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 10 / 10

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: trefwoord="climate adaptation"
Check title to add to marked list
Sort by
help
On the relationship between risk perception and climate proofing [Monograph]
Boer, J. de \ [2010]
This document provides the results of a scoping study into the role of risk perception in shaping climate proofing the Netherlands. The study aims at the following objectives: to make multidisciplinary knowledge on risk perception accessible to poten ...
help
Scan op klimaatbestendigheid van UPR en Nota Ruimte projecten [Monograph]
Sedee, A.G.J. \ Goosen, H. \ Groot, M.A.M. de \ [2010]
Het ministerie van VROM heeft het onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat gevraagd te verkennen op welke wijze projecten uit het Urgentieprogramma Randstad en uit de Nota Ruimte rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering. Een ad hoc sameng ...
help
Klimaatbestendigheid, tussen ordening en adaptiviteit : een kritische slotbeschouwing over de legitimiteit van klimaatadaptatie [slot] \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Article]
Buuren, M.W. van \ Driessen, P.P.J. \ Teisman, G.R. \ 2010
In deze slotbeschouwing staat de zoektocht centraal naar bouwstenen voor een legitieme adaptatiestrategie die zich kan bewegen tussen twee uitersten: een gedurfde strategie gericht op daadkracht en voortvarendheid en een behoedzame strategie gericht ...
help
State of the art of mitigation & relation mitigation/adaptation [Monograph]
Lenstra, W.J. \ Doorn, J. van \ Verheggen, B. \ Sahan, E. \ Boersma, A.R. \ [2009]
This study has the main purpose to make useful information available for the programming of the Knowledge for Climate (KfC) program. The emphasis has been laid on a broad overview of mitigation options and relations, complemented with more detailed i ...
help
Geen adaptiestrategie zonder een klimaatbestendige ecohydrologie : een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om de biodiversiteit in Nederland onder een ander klimaat te voorspellen [Monograph]
Bodegom, P.M. van \ Dekker, S.C. \ Wassen, M. \ Witte, J.P.M. \ [2009]
Er is nog een grote leemte in kennis over de effecten van klimaatverandering op ecosystemen. Klimaatbestendige ecohydrologische modellen ter bepaling van de toekomstige biodiversiteit zijn noodzakelijk. De probleemstelling die ten grondslag ligt aan ...
help
De governance van adaptatie : bouwstenen voor een afwegingsproces : werkrapport/synthese [Monograph]
Buuren, A. van \ Driessen, P. \ Rijswick, M. van \ Rietveld, P. \ Salet, W. \ Spit, T. \ Teisman, G. \ 2009
De effecten van klimaatverandering zijn veelzijdig. De problemen met de waterveiligheid zijn bekend. Zowel de zeespiegelstijging, grotere rivierafvoeren als extremere neerslag vraagt om maatregelen. Maar ook de toename van uitheemse ziekten en plagen ...
help
Kennis voor Klimaat : verkenning van sociaalwetenschappelijke onderzoekthema’s over klimaatadaptatie Expertmeeting, Utrecht, 19.11.08 [Presentation]
Goverde, H. \ 2008
Powerpoint met kanttekeningen bij 'Governance of Adaptation'.
help
A state of the art of governance literature on adaptation to climate change: towards a research agenda [Presentation]
Nieuwaal, K. van \ Driessen, P. \ Spit, T. \ Termeer, K. \ [2008]
Powerpoint-presentatie met resultaten van een analyse van literatuur over bestuurskundige en planologische aspecten van klimaatadaptatie.
help
Verkenning van onderzoeksthema' s over klimaat adaptatie : ruimtelijke-economische verkenning [Presentation]
Gupta, J. \ Gier, T. de \ Rijswick, M. van \ [2008]
Powerpoint-presentatie over de studie die tot doel had een inventarisatie van bijdragen aan de wetenschappelijke literatuur waarin klimaatadaptatie vanuit een ruimtelijk-economisch perspectief wordt geadresseerd, en het benoemen van relevante onderzo ...
help
Reflectie bestuurlijk-juridische aspecten [Presentation]
Peeters, M. \ [2008]
Powerpoint-presentatie over bestuurlijk-juridische aspecten van 'Kennis voor klimaat'.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.