Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 182

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: (q=(Thema 3) AND project==(Thema 3) Klimaatbestendig maken van het platteland)
Check title to add to marked list
Sort by
help
Meer bytes, minder beton : 3Di Waterbeheer [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Article]
Leeuwen, E. van \ Schuurmans, W. \ 2012
De waterschappen moeten bezuinigen, maar niet ten koste van veiligheid en de kwaliteit. Dat lijkt een onmogelijke opgave. Wie méér wil, met minder geld, moet inventief zijn. Hollands Noorderkwartier en Delfland investeren in nieuwe technologie die de ...
help
Geïntegreerd en ambitieus lokaal klimaatbeleid : een handreiking voor gemeenten naar aanleiding van de Hotspot Tilburg [Monograph]
Schneider, H. \ Schouw, J.C. \ 2012
Steeds meer gemeenten willen klimaatbeleid ontwikkelen en klimaatdoelen realiseren. Op onderdelen is er vaak al veel aanwezig. Via deze handreiking worden ideeën aangereikt voor een ‘ambitieus en geïntegreerd gemeentelijke klimaatbeleid’. In dit rapp ...
help
Klimaatateliers voor klimaatbestendige ruimtelijke inrichting : ervaringen uit 4 pilots [Monograph]
Goosen, H. \ Block, D. de \ Groot, S. de \ Koekoek, A. \ Groot, M. de \ Roggema, R. \ Masselink, L. \ [2012]
In verschillende sessies is in kaart gebracht waar in de toekomst knelpunten kunnen optreden en hoe deze mogelijk kunnen worden omgezet in kansen. De aanwezige Gelderse regio’s waren: Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Veluwe Vallei, Regio Stedendriehoek en ...
help
Veenergiek : rapportage Hotspot Veenkoloniën [Monograph]
Geldof, G.D. \ Putter, J. de \ [2012]
Het doel van deze studie was de beschikbare kennis over klimaatverandering en ruimte te projecteren op één gebied. Gekozen is voor het gebied Veenkolonien. Diverse wetenschappelijke verkenningen zijn uitgevoerd. Met betrekking tot energietransitie, e ...
help
Inzichten over het duiden van klimaat-gerelateerde informatie om participatie bij adaptatieprojecten te bevorderen [Monograph]
Boer, J. de \ 2012
Dit rapport laat zien dat de participatie van stakeholders bij adaptatieprojecten kan worden bevorderd door informatie over aard en effecten van klimaatverandering zo te duiden dat ook niet-specialisten kunnen snappen wat er aan de hand is. Het duide ...
help
Klimaat in ruimtelijke keuzes : het dialoogondersteunend afwegingskader (DAK); theorie en toepassing [Monograph]
Stalenberg, B. \ Vreeker, R. \ Edelenbos, J. \ Verweij, S. \ Winsemius, H.C. \ Herk, S. van \ Smid, G.J.P. \ Middendorp, B. van \ [2012]
Sociaal-maatschappelijke en economische factoren zijn in het algemeen de drijvende krachten achter een ruimtelijk project en niet de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Een goede afweging, waarin ook het klimaatvraagstuk wordt meegenomen, is v ...
help
Luchtkwaliteit, temperatuur en klimaatverandering in het Rijnmondgebied : een literatuurstudie [Monograph]
Willers, S.M. \ 2012
Dit rapport bevat een beknopt literatuuronderzoek naar de interactie tussen (stedelijke) luchtverontreiniging, temperatuur en klimaat, en geeft antwoord op de vraag of er bij het opstellen van de Rotterdamse klimaatadaptatiestrategie, in het bijzonde ...
help
Hotspot Zuidwestelijke Delta : midterm rapport [Monograph]
Landsman, N.R. \ cop. 2012
Het doel van de KvK Midterm Assessment 2012 is om een tussenbalans van het programma op te maken door elkaar te informeren, inspireren en van elkaar te leren, en waar mogelijk bij te sturen. Hotspot Zuidwestelijke Delta beschrijft de stand van zaken ...
help
Samenvatting projecten en cases Hotspot Zuidwestelijke Delta : annex 3 midterm review report [Monograph]
Landsman, N.R. \ [ca. 2012]
Er is overzicht ontstaan van de gemeenschappelijke kennisbasis over de vraag naar en het aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta. De grote diversiteit tussen de verschillende eilanden is opvallend. De aard van de huidige situatie en problemen ...
help
Integrated water management [Monograph]
Ven, F.H.M. van de \ 2012
The expected climate change has significant consequences for the water management of urban areas. Not only will the frequency and the intensity of heavy rainstorms increase, but also the frequency and intensity of droughts and heat waves. The impact ...
help
Opvijzelen Voorstraat Dordrecht : een innovatieve oplossing voor de hoogwaterveiligheid in Dordrecht [Monograph]
Pol, J. \ 2012
De waterkering die wordt gevormd door de Voorstraat in Dordrecht moet met 0,75 m worden verhoogd om de komende eeuw aan de normen te blijven voldoen. Vanwege de historische, stedelijke bebouwing op deze dijk is dijkverhoging moeilijk, en tot op heden ...
help
Workshop CARE Baakse Beek [Monograph]
2012
Verslag van de Workshop CARE Baakse Beek op 14-5-2012 in Zelhem. 'Baakse Beek' is een case study binnen het CARE-project (Climate Adaptation for Rural arEas). CARE gebruikt een Agent Based Model (ABM) om autonome response van landgebruikers (met name ...
help
The governance of adaptation to climate change : a collaborative action research programme to develop and test legitimate, effective and resilient governance arrangements for climate adaptation : midterm review [Monograph]
Termeer, C.J.A.M. \ Vliet, M. van \ Berkhout, F.G.H. \ Driessen, P. \ Leroy, P. \ Rijkswick, H.F.M.W. van \ Soest, D.P. van \ Teisman, G.R. \ Buuren, W. van \ Dewulf, A.R.P.J. \ Huitema, D. \ Meijerink, S. \ Runhaar, H.A.C. \ Wiering, M.A. \ Boezeman, D. \ Broekhoven, S. van \ Dieperink, C. \ Dijk, J.J. \ Eshuis, J. \ Gilissen, H.K. \ Junnikkala, M.J. \ Keessen, A.M. \ Kempen, J. van \ Lamoen, F.B.A. van \ McFadgen, B. \ Mees, H.L.P. \ Morales, I. \ Os, V. van \ Verkerk, J. \ Vink, M.J. \ 2012
The Knowledge for Climate, Governance of Adaptation programme aims to integrate existing knowledge from the fields of public administration, economics, political science, spatial planning, law, environmental studies and psychology. Through close coop ...
help
Klimaatverandering en de effecten daarvan op de natuur [Presentation]
Witte, F. \ 2012
Presentatie getoond bij voordracht voor de Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen. Oosterbeek.
help
Workshop CARE Baakse Beek [Monograph]
2012
Verslag van de tweede stakeholderbijeenkomst van het CARE (Climate Adaptation for Rural Areas) project Baakse Beek op 10 december 2012.
help
Adaptation to climate change risks in Dutch urban areas : stimuli and barriers \ Regional environmental change [Scientific article]
Runhaar, H.A.C. \ Mees, H.L.P. \ Wardekker, A. \ Sluijs, J. van der \ Driessen, P.P.J. \ 2012
Climate change is associated with various risks, such as flooding and heat stress. So far, most research has concentrated on the identification and quantification of these risks as well as the development of adaptation measures. Yet much less is know ...
help
De rol van onzekerheid in kennis in de MER-procedure van het Volkerak-Zoommeer : achtergrond document [Monograph]
Veraart, J.A. \ Klostermann, J.E.M. \ cop. 2012
In deze deskstudie is geïnventariseerd welke onzekerheden in kennis over het watersysteem, regionale watervoorziening en verzilting een rol gespeeld hebben in het onderhandelingsproces over de verschillende beheersvarianten voor het Volkerak-Zoommeer ...
help
Opties voor een klimaatbestendige zoetwatervoorziening in Laag-Nederland : tussentijds integratierapport, mei 2012 [Monograph]
Jeuken, A. \ Duinen, R. van \ Pauw, P. \ Zee, S. van der \ Stofberg, S. \ cop. 2012
Dit rapport geeft een tussentijds overzicht van ‘state of the art’ kennis uit lopend onderzoek van het consortium ‘Climate Proof Fresh Water Supply’ (CPFWS) dat in het kader van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat wordt uitgevoerd. De focus v ...
help
Het integreren van klimaatadaptatie in stedelijk beleid: hoe begrijpen gemeentelijke afdelingen klimaatadaptatie? : een vergelijkende case studie tussen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag \ WT-afvalwater [Article]
Uittenbroek, C.J. \ 2012
Als promovenda aan de Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam, heeft Uittenbroek onderzoek gedaan naar het identificeren en verklaren van percepties voor klimaatadaptatie in diverse gemeentelijke afdelingen in drie Nederlandse gemeenten - ...
help
Verzilting, klimaatverandering en de Kaderrichtlijn Water : casestudie het boezemstelsel van Schieland [Monograph]
Veraart, J.A. \ Gerven, L.P.A. van \ 2012
Klimaatverandering, zeespiegelstijging, autonome verzilting en de toenemende watervraag maken de zoetwatervoorziening in Nederland in de toekomst complexer, ondanks dat er, onder normale omstandigheden, zoet water in overvloed is. De kans op extremer ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.