Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 3 / 3

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: (q=(Thema 3) AND project==(Thema 3) Klimaatbestendig maken van het platteland)
Check title to add to marked list
Sort by
help
Multifunctioneel landgebruik voor klimaatadaptatie in Het Groene Woud [Monograph]
Blom-Zandstra, G. \ Goosen, H. \ Korevaar, H. \ Steingröver, E. \ Rooij, S. van \ Grashof-Bokdam, C. \ Opdam, P. \ 2010
Het gebied Het Groene Woud bestaat voornamelijk uit zandgronden en zal daardoor vooral met toenemende droogte te maken krijgen. In natuurgebieden zal door de verwachte temperatuurstoename ook het verdwijnen van koudeminnende soorten een toenemend pro ...
help
Klimaatverandering en natuur: identificatie knelpunten als eerste stap naar adaptatie van de EHS [Monograph]
Vos, C. \ Kuipers, H. \ Wegman, R. \ Veen, M. van der \ 2008
Kunnen soorten de verschuiving van hun geschikte klimaatzone volgen, waar liggen knelpunten. Waar zijn sleutelgebieden mogelijk te klein voor het opvangen van weersextremen. De verdeling van warmteminnende en koudeminnende soorten over de natuurdoele ...
help
Waarheen stuurt het weer de vlinderstand? \ De levende natuur [Article]
Swaay, C.A.M. van \ Wallis de Vries, M.F. \ Baxter, W. \ Vliet, A.J.H. van \ 2006
Uit de data van het Landelijk Meetnet Vlinders (van Vlinderstichting en CBS) zijn jaarlijkse trends berekend. De veranderingen in populatiegrootte zijn vergeleken met weersfactoren; behalve gemiddelde wwersomstandigheden zijn voor het eerst ook extre ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.