Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 3 / 3

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: (q=(Thema 3) AND project==(Thema 3) Klimaatbestendig maken van het platteland)
Check title to add to marked list
Sort by
help
Veenergiek : rapportage Hotspot Veenkoloniën [Monograph]
Geldof, G.D. \ Putter, J. de \ [2012]
Het doel van deze studie was de beschikbare kennis over klimaatverandering en ruimte te projecteren op één gebied. Gekozen is voor het gebied Veenkolonien. Diverse wetenschappelijke verkenningen zijn uitgevoerd. Met betrekking tot energietransitie, e ...
help
Duurzame energiebeelden voor de Veenkoloniën op basis van energiepotentiekartering en netwerkanalyse [Monograph]
Broersma, S. \ 2011
In juni 2010 is voor de Agenda voor de Veenkoloniën het project Hotspot Veenkoloniën van start gegaan. Binnen dit project is het hoge ambitieniveau gesteld om als regio meer koolstofdioxide vast te leggen dan er uitgestoten wordt. Hiermee zal het geb ...
help
Ruimtelijke verkenning Veenkoloniën 2040 [Monograph]
Olsthoorn, J. \ Koomen, E. \ Dekkers, J. \ 2011
Binnen het Klimaat voor Ruimte-programma is veel kennis ontwikkeld, zowel op gebied van mitigatie als adaptatie. Er zijn echter nog weinig projecten waar deze kennis met elkaar wordt verbonden en integraal en gebiedsgericht wordt toegepast. De Veenko ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.