Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 21

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: (q=(Thema 3) AND project==(Thema 3) Klimaatbestendig maken van het platteland)
Check title to add to marked list
Sort by
help
Innovatie in klimaatadaptatie [Monograph]
[2014]
Wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan onderzoek om Nederland klimaatbestendig te maken. Per thema is een boek verschenen. Dit boek laat enkele hoofdrolspelers aan het woord en gaat in op de opzet van he ...
help
Rurale gebieden klimaat en natuur en landbouw [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Rurale Gebieden is onderzocht hoe landbouw en natuur gevolgen van klimaatverandering zoals droogte ...
help
Klimaatbestendige stad : klimaat en de stad [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. In het thema Klimaatbestendige Stad zijn maatregelen bedacht en onderzocht om onze steden aangenaam te houden.
help
Klimaatprojecties toekomstig klimaat [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Klimaatprojecties is onderzocht wat gevolgen van veranderingen in het weer zijn op lokale en regio ...
help
Beleidsondersteunende instrumenten : instrumenten voor klimaatbeleid [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Beleidsondersteunende instrumenten is gewerkt aan hulpmiddelen ter ondersteuning van het maken van ...
help
Met oog op de toekomst : Regionale klimaat Adaptatie Strategie Haaglanden [Monograph]
Greuningen, H. van \ Döpp, S. \ Norren, E. van \ Projectgroep ACC Klimaat \ [2014]
Haaglanden heeft de ambitie om in 2050 een klimaatbestendige internationale topregio te zijn (Regionaal Structuurplan 2020). Om deze ambitie te realiseren is het van belang om rekening te houden met veranderingen in de toekomst en om nu al de kansen ...
help
Waar zijn we eigenlijk mee bezig? [Presentation]
Pötz, H. \ 2014
Pötz, H. (2014). Waar zijn we eigenlijk mee bezig?, Symposium Kennisportaal voor een klimaatbestendige en waterrobuuste ruimte, 24 juni. Waterbalans en hitte in de stad in relatie tot groen; Synergie via: effecten van meer natuur, groen en blauw in d ...
help
Enkele aandachtspunten en suggesties uit Kennis voor Klimaat thema 1 [Presentation]
Klijn, F. \ 2014
Klijn, F. (2014). Presentatie werkconferentie Europese rivieren omarmd: 'Enkele aandachtspunten en suggesties uit Kennis voor Klimaat thema 1 ORAS HS', 30 januari.
help
Klimaat schadekosten op lokatie [Presentation]
Bijsterveldt, M. \ Scherpenisse, R. \ Camps, P. \ Goosen, H. \ 2014
Bijsterveldt, M. van, Scherpenisse, R., Camps, P., Goosen, H. (2014). 'Klimaatschade kosten op lokatie'. Presentatie symposium 'Kosten en baten van klimaatadaptatie' 5 februari 2014. Behoeften uit de praktijk : Gemeenten voelen de urgen>e van klimaat ...
help
Waterveiligheid klimaat en overstromingen [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. In het thema Waterveiligheid zijn maatregelen bedacht en onderzocht om de risico’s van overstromingen te beheersen.
help
Verbinden wateropgave met ruimtelijke ordeningsopgave : deelprogramma nieuwbouw en herstructurering, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Elsinga, J. \ Hooimeijer, F. \ Slob, A. \ 2012
De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie richt zich op het verbinden van de wateropgave met ruimtelijke opgaven en het op een kwalitatief goede manier ruimte maken voor water. Om deze beslissing te kunnen onderbouwen, werkt het Deltaprogramma Nieuwbo ...
help
Achilleshiel of juist ongekende mogelijkheid? : deelprogramma zoetwater, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Bosch, A. van den \ Kielen, N. \ Beek, E. van \ Giesen, N. van de \ 2012
Het deelprogramma Zoetwater is één van de drie deelprogramma's dat op nationaal niveau speelt en met name invloed heeft op / beïnvloed wordt door de deelprogramma's Zuidwestelijke Delta, Rijnmond - Drechtsteden, IJsselmeer en Rivieren. Deze interacti ...
help
Is onze hydrologie goed genoeg voor extreme omstandigheden? : deelprogramma rivieren, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Aarsen, L. van der \ Savenije, H. \ Schielen, R. \ Sprong, T. \ 2012
Het deelprogramma Rivieren richt zich primair op veiligheid tegen overstromingen op de lange termijn. Daarbij geldt dat het rivierengebied een aantrekkelijk gebied is én moet blijven, om te leven, wonen, werken, recreëren en investeren. In het deelpr ...
help
Functies en belangen rond het IJsselmeer : deelprogramma IJsselmeergebied, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Edelenbos, J. \ Klaver, H. \ Timmermans, J. \ 2012
De Nederlandse overheid wil dat het IJsselmeergebied ook voor toekomstige generaties veilig en aantrekkelijk blijft. Hoe zorgen we er daarom voor dat het overtollige water uit de grote rivieren en het IJsselmeer ook in de toekomst naar de Waddenzee k ...
help
Een veilige en aantrekkelijke delta : deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Vos, R. \ Meijers, E. \ Nillesen, A.L. \ Vellinga, P. \ 2012
De regio Rijnmond-Drechtsteden dankt zijn ontwikkeling aan de ligging in de delta. Het laaggelegen gebied ligt in het overgangsgebied van de grote rivieren naar zee. Er wonen ongeveer 1,5 miljoen mensen (van wie 60.000 in buitendijks gebied). De have ...
help
Veilig, veerkrachtig en vitaal : deelprogramma zuidwestelijke delta, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Schrijnen, J. \ Jong, L. de \ Heip, C. \ Overloop, P.J. van \ 2012
Het deelprogramma Zuidwestelijke Delta heeft betrekking op de provincies Zeeland, het westelijke deel van Noord-Brabant en het zuidelijke deel van Zuid-Holland. Binnen het Deltaprogramma neemt dit deelprogramma historisch gezien een prominente rol in ...
help
Stand van zaken rond waterveiligheid in Nederland : deelprogramma veiligheid, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Gersonius, B. \ Zevenbergen, C. \ Jonkman, B. \ Kanning, W. \ Horst, W. ter \ 2012
Vorig jaar kwamen de resultaten van de derde landelijke toetsing van de veiligheid van de primaire waterkeringen beschikbaar. Ongeveer eenderde van de meer dan 3.700 km dijken en duinen voldoet niet aan de normen. Er bestaat dus een aanzienlijke opga ...
help
Bedenk, ontwikkel en gebruik : Kennis voor Klimaat in de praktijk [Monograph]
Pater, F. de \ Pijnappels, M. \ 2012
Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft een belangrijke en urgente taak: kennis ontwikkelen voor het klimaatbestendig maken van Nederland. Kennis voor Klimaat brengt wetenschappers en praktijkmensen samen in zogenaamde hotspots, real life l ...
help
Thema Energie en klimaat \ Kien : nieuwsbrief kennis en innovatie [Journal]
2010
Themanummer over Energie en klimaat, met de volgende bijdragen: Kopenhagen betekent een vernieuwde klimaat- en duurzaamheidsagenda voor LNV; Veehouderij: enorme kansen op milieuwinst'; Klimaatneutraal telen heeft de toekomst; Warmte oogsten met Kas z ...
help
Zeepkistensessie [Presentation]
2008
Elf korte presentatiesvan hotspots in KvR en KvK, een zeepkistsessie. Gehouden tijdens congres 'Op weg naar een klimaatbestendige samenleving’, dd 27 november 2008 te Rotterdam.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.