The Special Collections Catalogue

The Special Collections Catalogue

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  The Special Collections Catalogue covers the mainly printed rare and old books and journals stored in the stacks of the Special Collections Reading Room.
  The main subjects in the collection of 45.000 books, manuscripts and journals are agriculture, horticulture, ornamental plants, botany, land use and garden and landscape architecture. Some of the most valuable items include herbals, botanical and horticultural books from the 17th, 18th and 19th century and geographical and ethnographically illustrated descriptions of parts of the Netherlands and foreign countries and continents.
  The publications are not for loan, but may be used in the Reading Room.
  Garden designs can be found in ‘TUiN’ (in dutch).
  Journal articles covering green monuments are available via ‘Groen Erfgoed’ (in dutch).
   

Records 1 - 20 / 46853

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q=*
Check title to add to marked list
help
Belangrijk boekenbezit : een bloemlezing uit de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen [Monograph]
Kienhorst, Hans \ Veelenturf, K. \ Universiteitsbibliotheek te Nijmegen. \ 2017
Bookbinding - Rare books
help
Root system drawings [Monograph]
Kutschera, Lore \ Lichtenegger, Erwin \ Pflanzensoziologisches Institut \ 2017

Abstract:
This collection stores the outcome of 40 years (ca. 1970-2010) of root system excavations and drawings executed in Europe, predominantly Austria. The drawings, their analysis and description were executed by the Pflanzensoziologisches Institut, Klagenfurt, led by Prof. Dr. Lore Kutschera (d. 2008). The Institute is now in Bad Goisern, Austria. The work led to a number of publications (Wurzelatlas), and is the counterpart of the work by John E. Weaver (Nebraska) in the United States. These scans of the original drawings (made by Univ.-Prof. Dr. E. Lichtenegger (d. 2004)) cover a wide variety of species ranging from agricultural crops, to associated weeds, but also natural vegetation, from orchids to alpine shrubs and trees. The drawings are those of rooting systems of individual species carefully isolated from their environment, and drawn in fine detail. With consent of the authors and publishers the scans of the drawings are published in the database Wageningen Image Collections. Copyright is restricted.

help
Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland [Monograph]
Paulissen, Maurice \ Debie, Patricia \ Brus, Dick \ Koomen, Arjen \ Nieuwenhuizen, Wim \ Schuiling, Rini \ Verkuijl, Paul \ 2016
gardens - parks - netherlands - costs - maintenance - management of urban green areas - country estates

Abstract:
Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Environmental Research en onderzoeksbureau Debie & Verkuijl. De resultaten van het onderzoek naar de staat en onderhoudsbehoefte van groene rijksmonumenten zijn bij brief van 8 mei 2017 (TK 32 156, nr. 81) door de Minister aan de Tweede Kamer aangeboden. Kort samengevat blijkt dat 69% redelijk scoort, 20% goed, 11% matig en 0% slecht. Verontrustend is dat uit het onderzoek is gebleken dat van de beschermde groenaanleg in Nederland 30% totaal is verdwenen en dat 14% is aangetast. Grof afgerond betekent dit dus dat bijna de helft van de als groen aangewezen rijksmonument niet meer of nog slechts deels bestaat. Kanttekening hierbij is dat de beschrijvingen vaak decennia geleden zijn opgesteld en soms summier zijn. Controle is dus soms lastig. Het onderzoek betreft de instandhoudingsbehoefte van de onderhoudskosten om de groenaanleg door middel van sober en doelmatig onderhoud in redelijke staat te houden volgens de normen van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. De restauratiebehoefte is daarbij niet in kaart gebracht.

help
De atlas van Beckeringh : het Groninger landschap in de 18e eeuw [Monograph]
Reinders, Reinder \ Knol, Egge \ Leusen, Martijn van \ Mollema, Jan \ Musschenga, T.E. \ Hillenga, Martin \ Kijk in de Vegte, Marieke \ Stichting Groninger Historische Publicaties. \ 2016

Abstract:
De provinciekaart die Theodorus Beckeringh in 1781 maakte, geniet vooral bekendheid door de kaartrand waarin 24 borgen (adellijke huizen) zijn afgebeeld. Maar ook de kaart zelf is een unieke bron voor de kennis van het Groninger landschap in de 18e eeuw. Onbekend waren tot voor kort de vele voorstudies die Beckeringh tekende in de aanloop naar de uitgave van zijn wandkaart, zowel gedetailleerde schetskaartjes als tekeningen van de talrijke buitenhuizen. De kaarten in De Atlas van Beckeringh tonen de dynamiek van het Groninger land, een gebied dat in de 18e eeuw nog volop bezig was met de inpolderingen langs de kust en de veenontginning in het binnenland. De vele kaarten, tekeningen en historische afbeeldingen bieden een vaak verrassende blik op de wereld die Beckeringh onder ogen heeft gehad.

help
Metamorphosis insectorum Surinamensium 1705 = Verandering der Surinaamsche insecten 1705 = Transformation of the Surinamese insects 1705 [Monograph]
Merian, Maria Sibylla \ Delft, Marieke T. G. E. van \ Mulder, Hans \ Merian, Maria Sibylla \ Merian, Maria Sibylla \ 2016
Botany - Insects - Insects Metamorphosis

Abstract:
Deze facsimile van een van de mooiste natuurhistorische boeken uit onze geschiedenis bevat zestig illustraties van exotische insecten, met hun oorspronkelijke beschrijving. Deze heruitgave op ware grootte is verrijkt met een geïllustreerde inleiding over leven, werk en betekenis van Maria Sibylla Merian en een nieuwe wetenschappelijke beschrijving van alle insecten, dieren en planten.

help
The botanical wall chart : art from the golden age of scientific discovery [Monograph]
Laurent, Anna \ 2016
Plants Posters - Botany - Plants - Posters in education

Abstract:
Botanical charts are experiencing a resurgence in interest, both as pieces of art and as objects of scientific and historical significance. This book documents this extraordinary convergence of disciplines that flourished in the late-nineteenth and early-twentieth centuries when Europe was enjoying a golden age of botanical illustration, naturalists were exploring the globe, and there was a calamour for knowledge of the natural world. Intellectual curiosity was no longer limited to the few, education was now considered a right afforded to all, in classrooms across the continent. Thus the botanical wall chart was born, a synthesis of art, science and education. This collection of wall charts from all over the globe, each accompanied by text explaining its historical and botanical contexts, has been put together by botanist Anna Laurent, and will delight anyone with an interest in the natural world.

help
Cartografie : visie op de kaart [Monograph]
Hameleers, Marc \ Carnier, Marc \ Alkhoven, Patricia \ Kruk, Rink \ 2016

Abstract:
Een boek dat de cartografie benadert vanuit de visie op beheer en gebruik voor beheerders én gebruikers van private, archief en museale cartografische collecties. Cartografische producten bestaan uit meer dan alleen de bekende oude kaarten van een producenten als Willem Jansz. en zijn zoon Joan Blaeu. Visualisaties van ruimtelijke gegevens worden sinds mensenheugenis om tal van redenen vervaardigd en gebruikt. Bijvoorbeeld om onbekende gebieden in kaart te brengen, ter oriëntatie op land, zee en in de lucht, om eigendom te registreren of om sociale en economische structuren in een bepaald gebied te visualiseren. Het beheren en gebruiken van cartografische collecties is het onderwerp van het te verschijnen boek. De artikelen over cartografische collecties zijn van de hand van een twintigtal auteurs uit Nederland en Vlaanderen. In de inleiding wordt het ontstaan van de cartografie en de kaart beschreven. Daarnaast gaat het boek met een ruim aantal artikelen in op kaartbeheer in tijden van digitalisering, beheer van geo-collecties en beschikbaarstelling. In een serie casestudies worden onderwerpen als polder-, stads-, toeristische en zee-cartografie besproken. Ook is er een bespreking van opleidingen in de cartografie opgenomen in het boek.

help
Mansholt: farming Europe : Wageningen UR Library, exhibition 10 September until 5 March 2016 [Monograph]
Missel, Liesbeth \ 2016
help
Botanische meesterwerken : bij het 170-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging [Monograph]
Weeda, Eddy \ Schaminée, Joop \ Rooijen, Nils van \ Nationaal Natuurhistorisch Museum \ 2016

Abstract:
In 'Botanische Meesterwerken' presenteren vooraanstaande Nederlandse botanici hoogtepunten uit de fraai geïllustreerde zestiende-eeuwse kruidboeken, lokale flora's en reisverslagen. Elk van de hoofdstukken - met onderwerpen als verre reizen, uitgevers, drukkers en illustratoren en oude plantenrassen - is geïnspireerd op een plaat uit een van deze bijzondere werken. Deze gaan vergezeld van een eigentijds antwoord van jonge kunstenaars afkomstig van de kunstacademie AKV | St. Joost in Den Bosch. De Nederlandse floristische literatuur en botanische geschiedenis; Zeldzame historische kruidboeken, flora's, reisverslagen en andere botanische werken; Voor liefhebbers van botanie, kunst, reizen en natuurhistorie. Het resultaat van de jonge kunstenaars is te zien in een tentoonstelling in Naturalis te Leiden vanaf 3 december 2015. Exhibition: Naturalis, Leiden, The Netherlands (03.12.2015- ).

help
Algemene begraafplaats Doesburg : karakterisering, aanbevelingen en klein historisch onderzoek [Monograph]
Oldenburger, Carla \ Oldenburger, Juliet \ 2016
help
Fascinating plants: Dutch Botanical Art@ : Wageningen UR Library, exhibition 20 April until 18 September 2015 [Monograph]
Missel, Liesbeth \ 2015
help
Opkomst en de bloei van rozendorp Lottum [Monograph]
Hendrix, H. \ Stichting Rozendorp Lottum \ [2015]
ornamental plants - roses - limburg
help
Nederlandsche vogelen, 1770-1829 [Monograph]Companion website
Nozeman, C. \ Sepp, C. \ Sepp, J.C. \ Delft, M. van \ Koninklijke Bibliotheek \ [2015]
wild birds - netherlands
help
Beeltenis van W.C.H. Staring herleeft : medaillon en nieuw afgietsel gemaakt van grafmonument Staring \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Article]
Chardon, W.J. \ Windt, R. de \ Comans, R.N.J. \ 2015
erosion control - soil conservation - soil analysis - sanitation - soil - decontamination - cleaning - soil pollution - health - government policy - environmental policy - environmental legislation - air pollution - water pollution - netherlands - soil - scientists - arts - veluwe - achterhoek

Abstract:
Dit artikel beschrijft de geschiedenis van een gipsen medaillon van de geoloog Winand C.H. Staring (1808-1877), het leven van de kunstena(a)r(es) Fre Jeltsema (1879-1971) die het maakte voor een bronzen plaquette en een penning, en de omzwervingen die dit kunstwerk maakte.

help
Wageningen Tulip Collection : verzameling tulpenpamfletten en het Tulpenboek van P. Cos []Companion website
Wageningen UR Library \ 2015
tulips - speculation - prices - poetry - works of art - netherlands

Abstract:
Wageningen UR Library owns a unique collection of historic documents about the tulip, originated at the height of the tulip mania en following century (1634-1763). On the one hand, the manuscript Tulip book, a kind of nursery catalogue containing 75 gouaches, of P. Cos, a nursery man in Haarlem in 1637. And on the other hand a collection of more than 30 brochures, tulipomania pamphlets, criticizing or defending the tulip speculation, some of them even in verse.

help
RDA and cartographic resources [Monograph]
Andrew, P.G. \ Moore, S. \ Larsgaard, M.L. \ 2015
maps - cataloguing

Abstract:
As the cataloging universe moves ever deeper into the era of RDA: Resource Description and Access, specialist catalogers need information on managing the materials in their areas of responsibility. In this manual, three expert catalogers offer a summary and overview of how to catalog cartographic resources using the new standard.

help
Op de museale weegschaal : collectiewaardering in zes stappen [Monograph] - 2. druk.
Versloot, Anne \ Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed \ 2014
Art objects Conservation and restoration - Cultural property Protection - Museums Collection management

Abstract:
Tot nu toe is de waardering van erfgoed uitsluitend in handen geweest van professionals als (kunst)historici, archeologen en sociaalgeografen. Maar de wereld verandert en daarmee ook onze kijk op de waardering van erfgoed. Anno 2013 is de expert niet meer de enige die het voor het zeggen heeft. Om in te spelen op deze veranderingen heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een nieuwe systematiek ontwikkeld voor de waardering van museale objecten en (deel)collecties. Dit systeem volgt zes stappen. Het is niet alleen te gebruiken door professionals, maar ook door andere liefhebbers zoals mecenassen, bruikleengevers en het publiek. Een collectie wordt vanuit verschillende criteria beoordeeld. In deze nieuwe systematiek zijn de criteria ondergebracht in vier hoofdgroepen. Eén heeft betrekking op de formele kenmerken van het object, zoals herkomst, conditie en zeldzaamheid. Deze leidt tot een beschrijving, nog niet tot een waardering. De overige hebben betrekking op drie waardedomeinen: cultuurhistorisch (de traditionele 'expertwaarden'), sociaal-maatschappelijk en gebruik. Deze drie groepen zijn in principe gelijkwaardig; de gebruiker kan zelf een hiërarchie aanbrengen. Om tot het cultureel erfgoed te worden gerekend, moet een object wel aan één criterium uit het waardedomein 'cultuurhistorisch' voldoen.

help
Topografische atlas 1:25.000 - Topografische atlas van Utrecht [Monograph]
Termeulen, T. \ Kersbergen, R. \ Topografische Dienst Kadaster \ [2014]
maps - topography - geography - utrecht - netherlands
help
De weg van de wederopbouw : Rhenen, Wageningen, Renkum, Oosterbeek, Arnhem [Monograph]
Post, H. \ Huurne, L. ter \ Ettema, M. \ Konijn, M. \ [2014]
reconstruction - heritage tourism - local history - cultural history - architecture - urban planning - visual arts - cultural tourism - walking - history - historical geography - maps - regions - gelderland - netherlands

Abstract:
Een folder met informatie, wandelroutes en achtergronden bij de wederopbouw in de regio Arnhem-Rhenen. In Rhenen, Wageningen, Renkum, Oosterbeek en Arnhem werd zowel in 1940 als aan het eind van de Tweede Wereldoorlog zwaar gevochten. De wederopbouw werd echter optimistisch ter hand genomen, wat leidde tot een schat aan naoorlogse kunstwerken en architectuur. In de regio van Arnhem tot Rhenen trok de tweede Wereldoorlog diepe sporen. Na de oorlog stak Nederland de handen uit de mouwen voor een grootschalige wederopbouw. In Rhenen en Wageningen begon dit zelfs al eerder, direct na de Duitse bezetting en de slag om de Grebbeberg. De weg van de wederopbouw biedt een ontdekkingsreis langs hoogtepunten van de architectuur, stedenbouw en beeldende kunst uit de wederopbouwtijd. De route gaat door Rhenen, Wageningen, Renkum, Oosterbeek en Arnhem en is wandelend, met de fiets of per auto af te leggen. In iedere kern is een wandeling uitgezet. Informatieve teksten over het gedachtengoed uit de naoorlogse periode worden afgewisseld met tekeningen, plattegronden en mooie historische foto’s. Met deze folder krijgt de naoorlogse architectuur in de regio Arnhem-Rhenen de erkenning die het verdient en wordt het verhaal van de wederopbouw voor iedereen toegankelijk.

help
Schadeatlas bibliotheken : hulpmiddel bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie [Monograph]
Valk, M. de \ Capiau, S. \ 2014
rare books - damage - analysis - inventories
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.