The Special Collections Catalogue

The Special Collections Catalogue

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  The Special Collections Catalogue covers the mainly printed rare and old books and journals stored in the stacks of the Special Collections Reading Room.
  The main subjects in the collection of 45.000 books, manuscripts and journals are agriculture, horticulture, ornamental plants, botany, land use and garden and landscape architecture. Some of the most valuable items include herbals, botanical and horticultural books from the 17th, 18th and 19th century and geographical and ethnographically illustrated descriptions of parts of the Netherlands and foreign countries and continents.
  The publications are not for loan, but may be used in the Reading Room.
  Garden designs can be found in ‘TUiN’ (in dutch).
  Journal articles covering green monuments are available via ‘Groen Erfgoed’ (in dutch).
   

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 35

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: (collection=sctu AND collection==SCTU)
Check title to add to marked list
help
Uytlegging van de plaat [Brochure]
1763
tulips - speculation - trade publications - netherlands - publications - illustrations - literature - criticism
help
Clare ontdeckingh der dwaesheydt, der ghener die haer tegenwoordigh laten noemen Floristen : gestelt in forme van 't samensprekingen tusschen de bloemen ende flora, d'eene haer klachten doende, ende d'ander antwoordende : met annotatien onder aen tot verclaringhe van 't gene sy te samen handelen [Brochure]
1734
tulips - speculation - trade publications - poetry - netherlands - literature - criticism
help
De drie t'zamenspraeken tusschen Waermondt en Gaergoedt, over de op- en ondergang van flora; als mede Floraes zotte-bollen, Troost-brief, en een register der tegenwoordige meest geachte hyacinthen met der zelver prysen [Brochure] - 2e [= 3e] dr. verm. en van veele fauten gezuyvert
Roman, A. \ 1734
tulips - speculation - trade publications - literature - poetry - prices - netherlands - criticism
help
Floraes Sotte-Bollen: afghemaelt in Dichten en Sanghen [Brochure]
[1643]
tulips - speculation - trade publications - poetry - netherlands - literature - criticism
help
Troost-brief, aen alle bedroefde Bloemmisten, die treuren over 't sterven of 't overlijden van Flora, Goddinne der Floristen [Brochure]
1643
tulips - speculation - trade publications - literature - criticism
help
Eerste t'samen-spraeck, tusschen Waermondt ende Gaergoedt, nopende de opkomste ende ondergang van flora [Brochure] - [2e of 3e dr.]
Roman, A. \ 1643
tulips - speculation - trade publications - literature - prices - netherlands - criticism
help
D' ontlooke flora [Brochure]
[1637]
tulips - speculation - netherlands - poetry - criticism
help
Copye : de Staten van Hollandt ende West-Vrieslant ... [Brochure] - Heruitg
Wolff, C. vander \ [1637]
tulips - speculation - trade publications - contracts - netherlands - literature - criticism
help
Copye van een notoriael accoordt, ghemaeckt tusschen de gecommitteerde der floristen van verscheyde steden [Brochure] - Heruitg
Barckman, P. \ [1637]
tulips - speculation - trade publications - contracts - netherlands - criticism
help
Floraas zwymel-snicken [Brochure]
Soet, I. \ 1637
tulips - speculation - trade publications - poetry - netherlands - literature - criticism
help
Register van de prijsen der bloemen, zijnde de derde samen-spraeck tusschen Gaergoed ende Waermond, inhoudende het vervolgh van den op ende ondergangh van Flora [Brochure]
1637
tulips - speculation - trade publications - prices - netherlands - literature
help
Tweede samen-spraeck tusschen Waermondt ende Gaergoedt, zijnde het vervolgh van den op ende ondergangh van Flora [Brochure]
Roman, A. \ 1637
tulips - speculation - trade publications - literature - netherlands - criticism -
help
Twee nieuwe liedekens van de Floristen : met een liedeken teghen de verachters der Floristen [Brochure]
1637
tulips - speculation - trade publications - poetry - netherlands - literature - criticism
help
Aenleydingh tot opmerck van 't misbruyck en rechte ghebruyck der bloemen : tot verbeteringhe der hedensdaegsche ghebreken [Brochure]
1637
tulips - speculation - trade publications - trade policy - poetry - netherlands - literature - criticism
help
Copye van een notoriael accoort, ghemaeckt tusschen de gecommitteerde der floristen van verscheyde steden [Brochure]
Barckman, P. \ 1637
tulips - speculation - trade publications - contracts - netherlands - literature - criticism
help
Een nieu rou-mantels liet voor de floristen : omdat Flora in de kraem is gelegen van twee doode hoere-kinderen [Brochure]
1637
tulips - speculation - trade publications - poetry - netherlands - literature - criticism
help
Buyre-praetje tot vertroostinge van Iantie Floraas [Brochure]
1637
tulips - speculation - trade publications - poetry - netherlands - literature - criticism
help
Geschockeerde blom-cap, t'samen ghenaeyt van veelderhande lappen ende wel warm gevoert met Schotse Bocken-vellen, gemaeckt op 't versoeck van verscheyden niet Tulpisten, maer oprechte Bloemisten, ofte Liefhebbers van alle bloemen en bloemkens [Brochure]
Campen, P.J. van \ 1637
tulips - speculation - trade publications - literature - criticism
help
Copye : de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt ... [Brochure]
Wolff, C. vander \ 1637
tulips - speculation - trade publications - contracts - netherlands - literature - criticism
help
Lijste van eenighe tulpaen : verkocht aen de meest-biedende op den 5 Februarij 1637 : op de sael van de Nieuwe Schutters Doelen, int bywesen van de E. Heeren Wees-meesteren ende voochden, ghecoomen van Wouter Bartelmiesz. Winckel, in sijn leven casteleyn van de Oude Schutters Doelen tot Alckmaer [Brochure]
[1637]
tulips - speculation - trade publications - trading - prices - netherlands - literature
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.