Record number 695858
Article title De gedoogplicht van de huurder
Author(s) Adriaansens, C.A. ; Bolt, A.T.
Journal title Bouwrecht : maandblad voor rechtspraak en literatuur op het stuk van bouwrecht
Part(Year)Number 22(1985)7
Pages 514 - 520
Notes Refs
Keyword(s) housing / improvement / law / legislation
Category Social Welfare
Publication type Article
Language dut
About (Dutch) Nagegaan is wat de wettelijke regels zijn en hoe het oordeel in de rechtsspraak luidt n.a.v. een door de gemeente Den Haag opgesteld nieuw standaard huurcontract, waarbij de huurder verplicht wordt seriematige aanpassing, verbetering en isolatie te gedogen
Availability INTERNET; ; Jrg. 9(1972)-;
FORUM ; STACKS ; NN23703 ; Jrg. 29(1992)-47(2010);
IAR ; Bouwrecht ; Jrg. 10(1973)-42 no. 3(2005);
Comments
There are no comments yet. You can post the first one !
Journal links: