Title

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 1092

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: achternaam==Booij
Check title to add to marked list
help
‘Het leukst vind ik de stieren, die springen er toch uit’ : Generatie Alpha en Z : Jannes Kip \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Article]
Booij, A. \ 2018
beef cattle - animal husbandry

Abstract:
Elke generatie heeft zo zijn benaming(en). De generatie geboren tussen 1990 en 2000 wordt de (inter)netgeneratie of Z-generatie genoemd. De generatie geboren tussen 2000 en 2010 is de Google-generatie of alpha()- generatie. Wie is onze alpha- en Z-generatie in de vleesveesector? Wat typeert hen, wat drijft hen, welke dromen hebben ze? Eén zaak staat als een paal boven water: ze (m/v) hebben een passie voor vleesvee. In dit nummer een portret van Jannes Kip (18).

help
Meer interesse grote bedrijven voor automatisch melken : special grootschalig robotmelken \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Article]
Booij, A. \ 2018
cattle - dairy cattle - dairy farming - animal breeding - animal production - netherlands -

Abstract:
In het buitenland is het al langer een trend: bedrijven met meer dan 200 melkkoeien die automatisch gaan melken. Ook in Nederland en Vlaanderen lijkt de interesse toe te nemen, vooral onder druk van een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

help
Zuiver vleesvee sluit niet aan bij onze klantenkring : Interview: Gerrit Wolff \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Article]
Booij, A. \ 2018
beef cattle - animal husbandry - animal welfare - animal production - cattle - animal housing

Abstract:
Groei voor de zuivere vleesveehouderij ziet hij niet, en daarin kan Vion ook niet veel betekenen. ‘We werken vooral met retailers en dan praat je al gauw over 100 tot 500 dieren per week.’ Goed nieuws heeft Gerrit Wol ook. ‘Vlees vraagt om een identiteit. Concepten en streekproducten zijn dé trend.’

help
Weidegang en dierwelzijn ook issues in vlees \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Article]
Booij, A. \ 2018
cattle - dairy cattle - dairy farming - animal breeding - animal production - netherlands - animal welfare - animal production - cattle - animal housing -

Abstract:
Noem bij Gerrit Wolff het woord ‘worstkoe’ en hij begint een enthousiast betoog over de kwaliteit van hf-rundvlees. ‘Dat vlees heeft een supergoede smaak.’ De directeur Beef bij Vion ziet kansen voor vlees met een identiteit: ‘Concepten en streekproducten zijn dé trend'.

help
Nieuwe jongveekengetallen stimulans voor betere opfok \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Article]
Booij, A. \ 2018
cattle - dairy cattle - dairy farming - animal breeding - animal production - netherlands -

Abstract:
Met het kengetal kalversterfte en de KalfOK-score krijgen melkveehouders deze maand meer inzicht in hun jongveeopfok. Bij een relatief klein aantal bedrijven zijn de sterftecijfers te hoog, het gros doet het gewoon goed, geeft Mark van der Heijden, voorzitter van de Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwer bij de KNMvD, aan. ‘Een goede zorg voor het kalf hoort bij de license to produce.’

help
Fytosanitaire na-oogst behandel- en detectietechnieken voor plaagorganismen in tuinbouw : literatuur- en deskstudie [Monograph]
Qiu, Yu Tong \ Hogeveen, Esther \ Verschoor, Jan \ Rozen, Klaas van \ Ruizendaal, Jos \ Helsen, Herman \ Booij, Kees \ Dam, Martin van \ Sluis, Addie van der \ Pekkeriet, Eric \ Vreeburg, Peter \ Vijn, Marcel \ Spoorenberg, Piet \ 2018
help
Oei, ik groei...de keerzijde van schaalvergroting : hoofdartikel \ De boerin [Article]
Booij, A. \ 2018

Abstract:
Schaalvergroting is van alle tijden. Er komt echter een keer een einde aan de hoeveelheid koeien die je per man/vrouw kunt verzorgen. Maar wanneer is dat moment? Hoe merk je dat het te veel wordt? En wat als de arbeidsdruk zover is opgelopen dat er sprake is van een burn-out of een depressie? Coach Maryse Versteeg: ‘Als je er middenin zit, ontbreekt het inzicht.’

help
Nieuwe jongveekengetallen stimulans voor betere opfok : special : jongveeopfok \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Article]
Booij, A. \ 2018
cattle - dairy cattle - dairy farming - animal breeding - animal production - netherlands -

Abstract:
Met het kengetal kalversterfte en de KalfOK-score krijgen melkveehouders deze maand meer inzicht in hun jongveeopfok. Bij een relatief klein aantal bedrijven zijn de sterftecijfers te hoog, het gros doet het gewoon goed, geeft Mark van der Heijden, voorzitter van de Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwer bij de KNMvD, aan. ‘Een goede zorg voor het kalf hoort bij de license to produce.’

help
'Schoolkoeien' op winst : keuring : Putten \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Article]
Booij, A. \ 2018
cattle - dairy cattle - dairy farming - animal breeding - animal production - netherlands -

Abstract:
Met Bertha 152 (v. Jango) en Warsau 7 (v. Jotan) kende de fokveedag Putten algemeen kampioenes die door scholieren werden begeleid. Opmerkelijk waren ook de jerseys en de koeien met 100.000 kg.

help
Met meer data gezondheid in de klauwen krijgen : special : klauwgezondheid \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Article]
Booij, A. \ 2018
cattle - dairy cattle - dairy farming - animal breeding - animal production - netherlands -

Abstract:
De klauwgezondheid van de koeien verdient aandacht. Naast economisch voordeel zorgen gezonde klauwen voor werkplezier en leven koeien langer en gelukkiger. ‘De afgelopen tien jaar is de klauwgezondheid met 15 procent verbeterd’, aldus Pieter van Goor, foktechnicus bij CRV. Met de fokwaarde klauwgezondheid is de komende tien jaar nog meer vooruitgang te verwachten in de fokkerij.

help
Op naar beter graslandmanagement : interview : Chris Kalden en Kees-Jaap Hin \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Article]
Booij, A. \ 2018
cattle - dairy cattle - dairy farming - animal breeding - animal production - netherlands -

Abstract:
Tien jaar geleden was het oubollig, inmiddels is weidegang de ‘license to produce’. Een ommezwaai die mede door de Stichting Weidegang in gang is gezet. ‘De kans bestaat dat er meer weidezuivel gevraagd wordt dan verwerkers kunnen produceren’, zo stelt het huidige bestuur.

help
Nieuw Nederlands Weiden: compromis tussen grasopname, grasbenutting en arbeid \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Article]
Booij, A. \ 2018
cattle - dairy cattle - dairy farming - animal breeding - animal production - netherlands -

Abstract:
Met meer aandacht voor weidegang is er ook behoefte aan een simpel weidesysteem dat op veel bedrijven past. Zo kwamen Bert Philipsen en Frank Lenssinck – gestimuleerd door de Stichting Weidegang – op het idee van het nieuw Nederlands Weiden. Melkveehouders en koeien weten daarmee iedere dag waar ze aan toe zijn. En maaien in dienst van weiden hoeft niet meer.

help
Bvd: het gevaar van de ‘Trojaanse koe’ : diergezondheid : bvd \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Article]
Booij, A. \ 2018
cattle - dairy cattle - dairy farming - animal breeding - animal production - netherlands -

Abstract:
Dragers van bvd kunnen prachtige kalveren zijn en ook fraaie koeien. Maar ondertussen zijn ze levensgevaarlijk. Het zijn deze dragerdieren die bvd een lastige én schadelijke ziekte maken. Besmettingen kunnen leiden tot problemen met de vruchtbaarheid, de uiergezondheid, een verminderde melkproductie en veel kalversterfte.

help
België geeft het goede voorbeeld : internationaal : Belgie \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Article]
Booij, A. \ 2018
cattle - dairy cattle - dairy farming - animal breeding - animal production - netherlands -

Abstract:
Vanaf 1 april start voor melkveehouders in Nederland de verplichte aanpak van ibr en bvd. Zo’n zes jaar later dan in België. ‘Het wordt voor ons steeds belangrijker dat buurlanden ook meegaan in het terugdringen van deze ziekten’, geeft Stefaan Ribbens van DGZ aan.

help
Latente ibr-koe 'bom' in de veestapel : diergezondheid : ibr \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Article]
Booij, A. \ 2018
cattle - dairy cattle - dairy farming - animal breeding - animal production - netherlands -

Abstract:
‘Handgranaten waar de pin nog in zit.’ Deze omschrijving gebruikt Frederik Waldeck van de GD voor koeien die besmet zijn met ibr. Ogenschijnlijk is er niets aan de hand, maar bij stress of vermindering van de weerstand gaan deze dieren het virus weer uitscheiden. Vaccinatie beschermt. Bij niet-gevaccineerde bedrijven blijven latent besmette koeien ‘bommetjes’ in de veestapel.

help
‘We zijn te gemakkelijk geworden met het I&R-systeem’ : interview : Wim Thus \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Article]
Booij, A. \ 2018
cattle - dairy cattle - dairy farming - animal breeding - animal production - netherlands -

Abstract:
Een deel van alle onregelmatigheden rond het I&Rsysteem is toe te schrijven aan computerfouten. ‘Een ander deel door lankmoedig gebruik en een kleiner deel door bewust onjuist gebruik’, analyseert Wim Thus, voorman van de vleeskalverhouderij.

help
Criticus wordt bestuurder : portret : Wouter Hartendorf \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Article]
Booij, A. \ 2018
beef cattle - animal husbandry

Abstract:
De hele discussie rondom de fosfaatwetgeving was wel de druppel. LTO behartigde de belangen van haar vleesveehouders onvoldoende, zo ventileerde Wouter Hartendorf. Toen hem gevraagd werd om de LTO-vakgroep aan te voeren, kon hij niet weigeren. ‘Ik kan niet tegen onrecht of onzin.’

help
Eigen eiwit in opkomst \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Article]
Booij, A. \ 2018
beef cattle - animal husbandry

Abstract:
Het areaal alternatieve eiwitgewassen in Nederland en Vlaanderen stijgt. Dankzij subsidie in België, de aandacht voor ggo-vrij produceren en ruimte in het ruwvoerareaal telen meer veehouders hun eigen eiwit. Veredeling heeft geholpen bij het halen van hogere opbrengsten en meer rentabiliteit, maar het zijn geen teelten voor iedere veehouder.

help
Gluren naar vetzuren \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Article]
Booij, A. \ 2018
cattle - dairy cattle - dairy farming - animal breeding - animal production - netherlands -

Abstract:
Met het meten van vetzuren in tankmelk krijgen veehouders naast vet-, eiwit-, lactosegehalte en ureum meer informatie over de kwaliteit. Waarom is het belangrijk om dit te onderzoeken? Wat zeggen vetzuren over een veestapel en een rantsoen en hoe kunnen veehouders de percentages in de melk beïnvloeden?

help
Koeien met de maat en het karakter van paarden : bedrijfsprofiel : Frits Leenders \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Article]
Booij, A. \ 2018
beef cattle - animal husbandry

Abstract:
Om het gras in zijn paardenweilanden kort te houden heeft Frits Leenders al ruim 15 jaar vleesvee. In de marchigiana’s heeft hij zijn ideale ras gevonden. ‘Ze zijn groot en kunnen veel kilo’s aanzetten, hebben mooi gemarmerd vlees en een heel rustig, vriendelijk karakter.’

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.