Title

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 273

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: achternaam==Bruins
Check title to add to marked list
help
Hoe krijg je een vezelachtige structuur? : technologie bij het maken van eiwitrijke producten \ Voedingsindustrie : vakblad [Article]
Verkleij, T. \ Bruins, M. \ 2019
food industry - foods - food technology - meat

Abstract:
Voor producenten is het een uitdaging om voedingsmiddelen met een hoog eiwitgehalte, zoals vegetarische producten, een vezelachtige structuur te geven. De gebruikte technologie heeft (naast de gebruikte eiwitten en andere ingrediënten) een bepalende invloed op de textuur van het halffabricaat of eindproduct.

help
Commissiebrief Tweede Kamer inzake de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten [Letter]
Bruins, B. \ 2018

Abstract:
Vragen over de hoogte van het bedrag van de onverplichte tegemoetkoming voor patiënten met Q-koorts koorts en nabestaanden van patiënten die zijn overleden aan Q-koorts.

help
Beleidsregel van de Minister voor Medische zorg over regels voor de verstrekking van een tegemoetkoming in verband met de grote gevolgen van de Q - koortsuitbraak (Beleidsregel tegemoetkoming Q - koorts) [Letter]
Bruins, B.J. \ 2018

Abstract:
Kamerbrief met beleidsregel van de Minister voor Medische zorg over regels voor de verstrekking van een tegemoetkoming in verband met de grote gevolgen van de Q - koortsuitbraak (Beleidsregel tegemoetkoming Q - koorts)

help
Beleidsregel over de onverplichte financiële tegemoetkoming voor Q-koortspatiënten [Letter]
Bruins, B. \ 2018

Abstract:
Beleidsregel ter erkenning voor Q-koortspatiënten en uitvoering aan die toezegging. De beleidsregel treedt in werking per 1 oktober 2018, vanaf die datum kunnen aanvragen worden ingediend. Aanvragen moeten uiterlijk 31 januari 2019 zijn ontvangen.

help
Aanbieding van en reactie op RIVM Letter report “Mineral oils in food” [Monograph]
Bruins, B. \ 2018

Abstract:
Uit een nadere analyse door het RIVM van de wetenschappelijke kennis over minerale oliën blijkt dat de blootstelling voor het minerale olietype MOSH minder schadelijk lijkt. Voor het andere type MOAH is geen nieuwe informatie gevonden en is meer kennis nodig over de bron van MOAH om een inschatting van de schadelijkheid te kunnen maken. De bijdrage van verpakkingspapier en – karton is niet dusdanig groot dat inzet op maatregelen nu prioriteit moet krijg en, de aanpak moet zich richten op alle mogelijke bronnen. In de komende tijd werken de NVWA en het RIKILT, conform de aanbeveling van de Europese Commissie, verder aan het ontwikkelen van de geschikte analysemethodes en zodra deze beschikbaar zijn wordt er gemeten in producten en verpakkingsmaterialen. Vanwege de complexiteit van dit onderzoek heeft de Europese Commissie de lidstaten meer tijd gegeven om deze onderzoeken uit te voeren (tot 1 oktober 2019). Een discussie over eventuele wettelijke maatregelen zal niet starten, voordat de onderzoeksresultaten van de lidstaten beschikbaar zijn.

help
Reactie Advies Commissie Sorgdrager 'Onderzoek naar fipronil' [Letter]
Bruins, B. \ Schouten, C. \ 2018

Abstract:
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en minister Schouten (LNV) sturen de Tweede Kamer het rapport ‘Onderzoek fipronil in eieren’ van de commissie Sorgdrager.

help
Aanbieding Staat van Voedselveiligheid [Letter]
Bruins, B. \ 2018

Abstract:
Begeleidende Kamerbrief bij het rapport "De staat van voedselveiligheid."

help
Deskundigenberaad Zoönosen adviezen brucellose en seoul [Letter]
Bruins, B. \ 2018

Abstract:
Het Deskundigenberaad Zoönosen (DB - Z) heeft over zoönosen bij honden ( Brucella suis en canis ) en ratten (seoulvirus) twee adviezen opgesteld. In het DB - Z is de huidige stand van zaken op het gebied van deze zoönosen op humaan en veterinair geb ied besproken door een multidisciplinaire groep van deskundigen vanuit het humane en veterinaire domein. Hierbij mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), deze adviezen en de reactie hierop.

help
Modelling the solubility of the 20 proteinogenic amino acids with experimentally derived saturation data [PhD thesis]
Bowden, Nathan A. \ 2018
help
Voortgang aanpak antibioticaresistentie [Letter]
Bruins, B. \ 2018
help
Verzoek uit regeling van werkzaamheden inzake het bericht ‘Q-koorts wordt erger, ondanks intensieve behandeling’ [Letter]
Bruins, B. \ 2018
help
Integrale Risicoanalyse pluimveevleesketen [Letter]
Bruins, B. \ 2018
animal welfare - animal production - animal health - poultry - animal behaviour - animal housing - animal nutrition

Abstract:
Kamerbrief behorende bij de integrale risicoanalyse (IRA) voor de pluimveevleesketen die gepubliceerd is op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

help
Samenwerking internationale referentiemeren IJsselmeergebied : focus ecologie [Monograph]
Bruins, R.J. \ 2017

Abstract:
Dit rapport bevat een advies voor samenwerking met internationale referentiemeren voor het IJsselmeergebied op gebied van ecologie.

help
Sustainable protein technology : an evaluation on the STW Protein programme and an outlook for the future [Monograph]
Voudouris, Panagiotis \ Tamayo Tenorio, Angelica \ Lesschen, Jan Peter \ Kyriakopoulou, Konstantina \ Sanders, Johan P.M. \ Goot, Atze Jan van der \ Bruins, Marieke E. \ 2017
nutrition - proteins - plant protein - biomass - biorefinery - agro-industrial chains

Abstract:
In 2013 a new STW research programme was started on sustainable protein recovery. This STW Protein Programme consisted of five sustainable protein technology projects, which aimed at developing innovative methods to extract proteins from plant leaves, microalgae and insects to meet the increasing demand for food proteins for humans and livestock. The aim of the additional STW-project ‘Meer en Beter Eiwit’ was to summarize and evaluate the main results and conclusions of these five projects. Besides, some more recent additional insight on protein extraction was supplemented. Project partners including WUR, knowledge institutes and industry were interviewed to obtain their opinion on the project performed and future research needs.This has led to a vision document that gives direction to future research in the field of protein and technology.The approach of this project was to study the topic from start (biomass) via technology to finish (product). It was further put into a larger perspective, looking at the entire chain. When relevant, additional aspects such a soil quality and global protein demands were included.Biomass choice. When choosing a particular protein-recovery technology,biomass selection is the first requirement. Much research is being done on new biomass. However, the use of existing raw materials and residual flows should not be neglected.By building on existing processes and chains, fast(er)implementation is possible. Traditional crops like grain are relatively dry, and the proteins are present in protein bodies. Therefore, they are more easily extracted and give high yields and purities. New, green crops still require a lot of development.Protein streams in the world Protein-rich sources, like soybeans, rapeseed, maize and wheat are being consumed by both humans and animals.The crop with the largest production volume in Europe is is wheat, followed by potato, maize and barley. Together these four crops cover about 85% of the production of protein crops. Worldwide, maize is the largest crop. By far, the largest amount of proteins is being used in feed (>75%),followed by food consumption. Only a limited amount of proteins is isolated for specific use, for example as emulsifiers in different food formulations. An even smaller amount is used for application in chemicals or materials.Protein purity and functionality. Much research from the past focused on obtaining pure protein, e.g. RuBisCo from green leaves or protein from potato juice. Such processes can be economically feasible if the protein produced has a specific functionality, which allows for use as a high-quality food ingredient. However,high purity is not always required to obtain a certain functionality. In such cases the use of less refined,functional fractions is an interesting alternative.Mild separation and fractionation. When purified components are replaced by functional fractions, less intensive separation conditions can be used.Dry separation of proteins yielding a concentrate could bean alternative to wet separation yielding an isolate. Energy consumption is less, and a more native protein can be obtained. Fractionation can also lead to more complete use of biomass, generating little to no side streams.Chain approach for economy and sustainability. Next, it is also important to include the possibility of complete utilization of the raw material and closing cycles.These latter aspects can make or break economic feasibility and sustainability in a process. Efficient and effective use of protein and nitrogen, while maintaining biodiversity, is the most important development point for sustaining life on this earth. Modern agriculture should further improve nitrogen and feed use efficiencies to increase sustainability. Program evaluation. Next to conclusions on the content of the five projects, the evaluation also provides conclusions on the set-up of the STW/EZ programme on sustainable protein. Both academic and industrial participants acknowledged the added value of the link between fundamental research by a PhD and applied research by research institutes that was made in the project set-up. They also partly attributed the project successes to the multidisciplinary approach in the projects. The possibility within the projects to look at all aspects, and the ability to think anew on existing processes and develop new concepts of biorefinery greatly added to current scientific knowledge on protein extraction.

help
Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Uitvoering motie Ouwehand over een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen [Letter]
Bruins, B. \ 2017
help
Inspiratiesessie Irene Bruins : Is er toekomst voor zuivelmeisjes? [Video recording]
Bruins, I. \ 2017

Abstract:
Irene Bruins vertelt over de ontwikkelingen van het traditioneel melkveebedrijf tot zuivelboerderij. Maar ook over haar zoektocht naar de werking van het voedselsysteem, de toekomst als bedrijfsopvolger en hoe er meer waardering moet komen voor de primaire sector.

help
Iron and manganese removal: recent advances in modelling treatment efficiency by rapid sand filtration \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Article]
Vries, D. \ Bertelkamp, C. \ Schoonenberg Kegel, F. \ Hofs, B. \ Dusseldorp, J. \ Bruins, J.H. \ Vet, W. de \ Akker, B. van den \ 2017
water pollution - water quality - water supply - waste water treatment - government policy - environmental policy - environmental legislation - air pollution - soil pollution - aquatic environment

Abstract:
A model has been developed that takes into account the main characteristics of (submerged) rapid filtration: the water quality parameters of the influent water, notably pH, iron(II) and manganese(II) concentrations, homogeneous oxidation in the supernatant layer, surface sorption and heterogeneous oxidation kinetics in the filter, and filter media adsorption characteristics. Simplifying assumptions are made to enable validation in practice, while maintaining the main mechanisms involved in iron(II) and manganese(II) removal. Adsorption isotherm data collected from different Dutch treatment sites show that Fe(II)/Mn(II) adsorption may vary substantially between them, but generally increases with higher pH. The model is sensitive to (experimentally) determined adsorption parameters and the heterogeneous oxidation rate. Model results coincide with experimental values when the heterogeneous rate constants are calibrated.

help
Bacteriën zorgen voor kickstart bij verwijdering van mangaan : thema afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Bruins, J. \ 2016
water - water supply - water use - water treatment - waste water treatment - sewage effluent disposal - health protection - polluted water - mineral waters - beverages - hydrology - water conservation - water pollution - water quality - purification plants

Abstract:
Grondwater bevat stoffen als methaan, ammonium, ijzer en mangaan. Deze worden er bij het drinkwaterbedrijf uitgehaald. Hierbij volstaat een eenvoudige techniek, die ook in ontwikkelingslanden goed toepasbaar is. Jantinus Bruins, seniortechnoog bij WLN, onderzocht voor zijn promotie het proces van mangaanverwijdering en geeft aanbevelingen om de werkwijze te optimaliseren.

help
Manganese removal from groundwater : role of biological and physico-chemical autocatalytic processes [PhD thesis]
Bruins, Jantinus \ 2016
groundwater - water catchment - drinking water - manganese - removal - water treatment - groundwater quality - water treatment plants - Groundwater Pollution - Water Purification

Abstract:
In The Netherlands, manganese is removed by conventional groundwater treatment consisting of aeration and rapid (sand) filtration. Such a treatment process is easy to operate, cost effective and sustainable as it does not require the use of strong oxidants such as O3, Cl2, ClO2 and KMnO4 with the associated risk of by-product formation and over or under dosing. However, the application of aeration-filtration has also some drawbacks. In particular, the long ripening time required for filter media is a major concern. Currently, water supply companies have to waste large volumes of treated water, which reduces the sustainability of the process. In addition, the costs associated with filter media ripening (man power, electricity, operational and analyses costs) are high. Consequently, this thesis describes the removal of manganese from groundwater by microbial and physico-chemical auto-catalytic processes, with a specific focus on revealing the mechanisms involved in filter media ripening with the aim to shorten or even completely eliminate filter media ripening.

help
Mangaanverwijdering uit grondwater: de rol van biologische en fysisch-chemische autokatalytische processen \ H2O online [Article]
Bruins, J. \ 2016
hydrology - water treatment - journals - groundwater - water catchment - drinking water - manganese - removal - filtration - filters

Abstract:
In Nederland en België vindt mangaanverwijdering uit grondwater plaats door beluchting en zandfiltratie. In dit onderzoek zijn nieuwe en belangrijke inzichten gepresenteerd met betrekking tot het ontrafelen van processen en mechanismen die betrokken zijn bij de start van de mangaanverwijdering. Aangetoond is dat Birnessite, en niet Hausmannite, een cruciale rol speelt bij ontmanganing. De vorming van Birnessite begint biologisch, maar gedurende het ontmanganingsproces blijkt de vorming van fysisch-chemisch autokatalytisch Birnessite dominant. Door deze inzichten is het voor waterbedrijven mogelijk maatregelen te nemen om het filterrijpingsproces en de ontmanganing te optimaliseren.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.