Title

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 1647

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: achternaam==Dam
Check title to add to marked list
help
Effecten ontwerp Klimaatakkoord [Monograph]
Hekkenberg, Michiel \ Koelemeijer, Robert \ Born, Gert Jan van den \ Brink, Corjan \ Hilbers, Hans \ Hoogervorst, Nico \ Koutstaal, Paul \ Ros, Jan \ Notenboom, Jos \ Vrijburg, Hendrik \ Dam, Jan van \ Daniëls, Bert \ Geilenkirchen, Gerben \ Hinsberg, Arjen van \ Hout, Marit van \ Kruitwagen, Sonja \ Matthijsen, Jan \ Nijland, Hans \ Meerkerk, Jordy van \ Muilwijk, Hanneke \ Ozdemir, Ozge \ Polen, Steven van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Traa, Michel \ Westhoek, Henk \ Weterings, Anet \ Dril, Ton van \ Menkveld, Marijke \ Smekens, Koen \ Stralen, Joost van \ Tigchelaar, Casper \ Wetzels, Wouter \ 2019
help
Catalogus biobased bouwmaterialen 2019 : het groene en circulaire bouwen [Monograph] - Derde herziene druk
Dam, Jan van \ Oever, Martien van den \ 2019
building materials - biobased economy - fibres - sustainability

Abstract:
Deze catalogus is opgesteld op basis van de eerdere versie in 2012, met een update van trends en beschikbare bioproducten en leveranciers. De catalogus is een brondocument voor hernieuwbare bouwmaterialen en duurzame bouwmethoden, waarmee de bouwsector een instrument in handen heeft voor het maken van verantwoorde keuzes van globaal ontwerp tot detail afwerking.

help
Wat we niet willen weten en ons toch moeten herinneren: toekomstperspectieven voor de Muur van Mussert in Lunteren [Monograph]
During, Roel \ Dam, Rosalie van \ 2019

Abstract:
In the Dutch memory culture on WW2, the discussion on managing and memorializing difficult heritage has long been eluded. Recently in the Netherlands this discussion was ignited by an object, the so called Mussert’s Wall, which is related to the group of perpetrators called the National Socialist Movement (NSB). This wall is part of a rally ground for the NSB and it has been named after Anton Mussert, the leader of the NSB. Recently the Minister of Culture decided to enlist the Wall as a National Monument. This decision ended several years of heavy disputes in politics and in the media, but even more important, it seems to mark a new era in the memory culture. After memorialising hero’s and victims, now the attention becomes focused on the dark pages in history which should not be forgotten. An action research project paved the way to this decision by reviewing the disputes, putting them in an international perspective and by involving many young students in a challenge called “Ideas for the future of Mussert’s Wall”. The results of the project will be described in this report, against the background of a very complicated situation of legal, political and societal conflicts.

help
Semantic systems biology of prokaryotes : heterogeneous data integration to understand bacterial metabolism [PhD thesis]
Dam, Jesse C.J. van \ 2019
help
Maatschappelijke initiatieven voor natuur en biodiversiteit : een schets van de reikwijdte en ecologische effecten en potenties van maatschappelijke initiatieven voor natuur in feiten en cijfers [Monograph]
Sanders, M.E. \ Langers, F. \ Henkens, R.J.H.G. \ Donders, J.L.M. \ Dam, R.I. van \ Mattijssen, T.J.M. \ Buijs, A.E. \ 2018

Abstract:
For the Assessment of the Dutch Human Environment we want to review what is known about social activities, initiatives and combination of functions for nature and biodiversity and what they contribute to enhancing biodiversity. In this study we collected data from the available literature and websites. These facts and figures show that most people are involved with nature in one way or another and that the involvement of individuals and businesses in some activities is even increasing. Most green citizens' initiatives are focused on amenity green space, but sometimes important natural values that support international biodiversity targets are also created. In addition, citizens play a vital role in monitoring plant and animal species. These facts and figures show also that in all current forms of land use there are possibilities and initiatives for nature combinations or for increasing biodiversity.

help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027 [Monograph] - Derde druk (2018)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den Broek \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Vriese, T. \ Duijts, R. \ Hartholt, J.G. \ Jager, Z. \ Stikvoort, E.C. \ Walvoort, D. \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2018

Abstract:
Dit rapport is de geactualiseerde versie van het document 'Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water', dat in het najaar 2012 werd vastgesteld door de Regiekolom. De getalswaarden in dit rapport zijn de doelen voor de ‘natuurlijke’ watertypen. Deze doelen zijn van toepassing bij de voorbereiding van de KRW-planperiode 2021-2027. In de Ministeriële regeling Monitoring onder het ’Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water’ (BKMW) wordt ernaar verwezen.

help
Leefbaarheids initiatieven op het platteland : analyse van eigenheid en eigenaarschap [Monograph]
Bock, Bettina \ During, Roel \ Dam, Rosalie van \ Donders, Josine \ Kruit, Jeroen \ Pleijte, Marcel \ Witte, David de \ 2018
help
Proficiency test for dioxins, dioxin-like PCBs and non-dioxin-like PCbs in feed oil [Monograph] - Version 2
Elbers, I.J.W. \ Dam, G. ten \ Pereboom, D.P.K.H. \ Nijs, W.C.M. de \ 2018
help
Waterwijzer Landbouw: instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie [Monograph]
Mulder, Martin \ Hack-ten Broeke, Mirjam \ Bartholomeus, Ruud \ Dam, Jos van \ Heinen, Marius \ Bakel, Jan van \ Walvoort, Dennis \ Kroes, Joop \ Hoving, Idse \ Holshof, Gertjan \ Schaap, Joris \ Spruijt, Joanneke \ Supit, Iwan \ Wit, Allard de \ Hendriks, Rob \ Haan, Janjo de \ Voort, Marcel van der \ Walsum, Paul van \ Werkgroep Waterwijzer Landbouw \ 2018

Abstract:
Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding vervolgens op deze functies? Het zijn vragen waar waterbeheerders iedere dag mee bezig zijn. De Waterwijzer Landbouw helpt bij het beantwoorden van deze vragen voor de gewasopbrengsten in de landbouw.

help
Soil hydrological modelling and sustainable agricultural crop production at multiple scales [PhD thesis]
Kroes, J.G. \ 2018

Abstract:
Dit proefschrift draagt bij tot een beter begrip van de interacties tussen de bodem-waterplant systemen en tot meer geavanceerde procesgerichte modelmatige benaderingen. Bovendien wordt antwoord gegeven op vier onderzoeksvragen: 1. Wat is de rol van de verticale waterstromen zoals capillaire opstijging en recirculerend percolatiewater op de gewasopbrengsten? 2. Hoe kunnen we droogte-, zout- en zuurstof-stress modelleren en wat is hun invloed op de gewasopbrengsten? 3. Kunnen we de impact van verschillende stress-vormen op de graslandproductie in Nederland voorspellen? 4. Wat is de invloed van veranderingen in grondwaterstanden en landgebruik op gewasopbrengsten en grondwateraanvulling?

help
Regional assessment of the current extent of acidification of surface waters in Europe and North America [Monograph]
Austnes, Kari \ Aherne, Julian \ Arle, Jens \ Čičendajeva, Marina \ Couture, Suzanne \ Fölster, Jens \ Garmo, Øyvind \ Hruška, Jakub \ Monteith, Don \ Posch, Max \ Rogora, Michela \ Sample, James \ Skjelkvåle, Brit Lisa \ Steingruber, Sandra \ Stoddard, John L. \ Ulańczyk, Rafał \ Dam, Herman van \ Toro Velasco, Mamuel \ Vuorenmaa, Jussi \ Wright, Richard F. \ Wit, Heleen de \ 2018

Abstract:
The current status of surface water acidification related to air pollution in Europe and North America has been assessed using country reports, monitoring data, critical loads and exceedance data, acid sensitivity and deposition maps, and data reported under the European Commission’s Water Framework Directive (WFD). Acidification is still observed in many countries, but the extent and severity vary. Maps of acid sensitivity and deposition suggest that surface water acidification is present in regions and countries for which no data or reports were delivered for the current assessment. Existing national monitoring varies in the ability to assess the spatial extent of acidification and the recovery responses of acidified sites. The monitoring requirements under the European Union’s National Emission Ceilings Directive are expected to reverse the recent decline in the number of monitoring sites observed in some countries. The information reported under the WFD is currently of limited value in assessing the extent of acidification of surface waters in Europe. Chemical recovery in response to reductions in acid deposition can be slow, and biological recovery can lag severely behind. Despite large and effective efforts across Europe and North America to reduce surface water acidification, air pollution still constitutes a threat to freshwater ecosystems.

help
Voorstel tot klimaatakkoord bevat nog heel veel losse eindjes : klimaatreeks 1 \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Article]
Duinhoven, G. van \ Dam, C. van \ 2018
nature conservation - forest management - netherlands - landscape conservation - Landscapes Netherlands - Landscape protection Netherlands - Forests and forestry Netherlands - Nature conservation Netherlands - Forests and forestry - Landscape protection - Landscapes - Nature conservation

Abstract:
Dat er iets moet gebeuren in het landgebruik van Nederland om de klimaatdoelstelling te behalen, is voor iedereen duidelijk. Alleen: hoe moet dat dan precies, wat gaan we dan doen en wie gaat het betalen? Daarover ging de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik. Voorzitter Pieter van Geel legt uit dat het Akkoord pas een eerste stap is. Dit is deel 1 uit een serie over klimaatslim bos- en natuurbeheer.

help
Evergreen - bollen Plantengroei bevorderende rhizobacteriën [Poster]
Dam, M. van \ Breeuwsma, S. \ Huisman, H.M. \ Greve, G. \ Wal, A. van der \ 2018

Abstract:
Effecten op groeistimulering en op ziekte-onderdrukking, kolonisatiegraad en is er verbetering als er substraat wordt toegevoegd?

help
Een nieuwe toekomst voor Fliegerhorst Deelen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Article]
Bokdam, J. \ Dam, D. van \ Breman, G. \ Visser, N. \ Krul, L. \ 2018
nature conservation - forest management - netherlands - landscape conservation - Landscapes Netherlands - Landscape protection Netherlands - Forests and forestry Netherlands - Nature conservation Netherlands - Forests and forestry - Landscape protection - Landscapes - Nature conservation

Abstract:
Het zuidoostelijke deel van Het Nationale Park De Hoge Veluwe maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van het militaire vliegveld Fliegerhorst Deelen. Zeventig jaar later gloort er een nieuwe toekomst voor de overblijfselen. De ongemakkelijke erfenis van de bezetter is veranderd in cultuurhistorisch en ecologisch waardevol erfgoed. Het is bovendien interessant als onbedoeld langlopend experiment met het gebruik van basenhoudend gesteente als remedie tegen bodemverzuring.

help
Minimale CO2-uitstoot door minimale verdamping tulp : fase 2: tolerantie voor RV≈100% tijdens de kiepgevoelige fase [Monograph]
Wildschut, Jeroen \ Dam, Martin van \ 2018

Abstract:
In een meerlaagse bloementeelt van tulpen kan tot 50% aan energie bespaard worden ten opzichte van een enkellaagse teelt. Er kan nog meer energie bespaard worden als de verdamping verminderd kan worden. Het risico op stengel- en bladkiep, waterstelen en/of kleurverbleking neemt echter toe bij verminderde verdamping. In het kader van de Meerjarenafspraak Energie Bloembollen heeft Wageningen University & Research Bloembollen in broeierijproeven in Lisse in 2017 aangetoond dat de gevoeligheid voor kiepen beperkt is tot een paar dagen tijdens de broei, en dan ook nog voor een aantal uur per dag. De duur en precieze fase van kiepgevoeligheid zijn cultivar afhankelijk, en ook Calcium bemesting speelt een rol. Als tulpen slechts in deze gevoelige fase bij lage RV (ca 70%) wordt geteeld en in de overige periode bij RV’s tot 100%, zou tot nog eens 47% op energie bespaard kunnen worden. Dit inzicht is niet alleen bruikbaar voor meerlagenteelt, maar ook voor voor de éénlaagsteelt---In multi-layer cultivation of tulip flowers, up to 50% of energy saving can be achieved compared to a single layer crop. Even more energy can be saved if the evaporation can be reduced. However, the risk of physiological abnormalities like ‘tipping’ increases with reduced evaporation. In the framework of the Long-Term Agreement on Energy in Flowerbulbs, Wageningen University & Research Flower Bulbs demonstrated in 2017 that the sensitivity to tipping is limited to a few days during the cultivation, and only for a number of hours per day. The duration and exact phase of sensitivity to tipping are cultivar dependent, and Calcium fertilization also plays a role. If tulips are grown in this sensitive phase at low RH (about 70%) and in the remaining period at RHs to 100%, up to an extra 47% could be saved on energy. This insight is useful not only for multi-layer cultivation, but also for single-layer cultivation

help
Fytosanitaire na-oogst behandel- en detectietechnieken voor plaagorganismen in tuinbouw : literatuur- en deskstudie [Monograph]
Qiu, Yu Tong \ Hogeveen, Esther \ Verschoor, Jan \ Rozen, Klaas van \ Ruizendaal, Jos \ Helsen, Herman \ Booij, Kees \ Dam, Martin van \ Sluis, Addie van der \ Pekkeriet, Eric \ Vreeburg, Peter \ Vijn, Marcel \ Spoorenberg, Piet \ 2018
help
Atmosphere-vegetation-soil interactions [Lecture notes] - Edition 2017/2018
Moene, A.F. \ Dam, J.C. van \ 2018
help
Meer ruimte voor natuur \ Ruimte en wonen [Article]
Dam, F. van \ 2018

Abstract:
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) heeft tot doel om de voortdurende afname van de biodiversiteit in Nederland tegen te gaan. De provincies zijn verantwoordelijk voor het realiseren hiervan. De nog resterende 46.000 hectare vormen een lastige opgave, maar deze kan mogelijk door slim combineren met andere ruimtelijke opgaven en andere ruimtegebruiksfuncties worden gerealiseerd. Dit schrijft Frank van Dam in Ruimte en Wonen.

help
Water 2 [Lecture notes] - Edition 2018
Klein, Jeroen de \ Brauer, Claudia \ Metselaar, Klaas \ Uijlenhoet, Remko \ Teuling, Ryan \ Dam, Jos van \ 2018
help
Water 1 [Lecture notes] - Edition januari 2018
Brauer, Claudia \ Dam, Jos van \ Klein, Jeroen van \ Uijlenhoet, Remko \ Roijackers, Rudi \ Teuling, Ryan \ 2018
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.