Title

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Records 1 - 20 / 113433

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q="agriculture"
Check title to add to marked list
help
Juridisch-bestuurlijke evaluatie Ruimte voor de Rivier [Monograph]
Groothuijse, F.A.G. \ Boeve, M.N. \ Broek, G.M. van den \ Keessen, A. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Boer, N. de \ Smit, C. \ 2018

Abstract:
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud, Programmabureau Ruimte voor de Rivier heeft het Utrecht Centre for Water Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht verzocht om een juridische-bestuurlijke evaluatie van het programma Ruimte voor de Rivier (hierna: RvR) dat is gebaseerd op de gelijknamige Planologische Kernbeslissing (PKB). Deze samenvatting bevat de belangrijkste bevindingen. De bevindingen zijn naar thema gerangschikt. De bevindingen zijn gebaseerd op een juridische ‘desk study’, interviews met een in overleg met de opdrachtgever gemaakte selectie van betrokkenen bij vijf Ruimte voor de Rivierprojecten, en een expertmeeting om de voorlopige resultaten te toetsen met deelnemers die niet eerder waren geïnterviewd.

help
Grondwaterheffing en schadevergoeding naar huidig recht en onder de Omgevingswet [Monograph]
Freriks, A. \ Rijswick, M. van \ Doorn-Hoekveld, W. van \ 2018

Abstract:
In onderhavig advies zijn twee vragen beantwoord: 1. Welke kosten kunnen onder huidig en toekomstig recht (Omgevingswet) uit de grondwaterheffing en schadevergoedingsregeling worden betaald? 2. Kan het kwaliteitsmeetnet uit de heffing worden betaald?

help
Verslag van Circular Economy Lab 18: Hoogwaardig hergebruik van biomassa [Brochure]
2018

Abstract:
In Nederland is er momentum voor de hoogwaardige verwerking van biomassa-restromen. Gemaaid bermgras, gekapt hout en baggerslib vinden in succesvolle innovatieprojecten hun weg naar de chemische industrie, papier en karton, bio-asfalt of de bouw. Tegelijkertijd wordt steeds meer biomassa verbrand. Hoewel verbranding de vraag naar fossiele brandstoffen vermindert, staat het hoogwaardiger toepassen van biomassa in de weg.

help
Simon Bush: Sustainable seafood - Do consumers matter? [Video recording]
Bush, S. \ 2018

Abstract:
Nearly 80% of all seafood sold in supermarkets is labelled as sustainable. Have you ever stopped to think why? The conventional view is that consumer choices drive market-led change. But behind these labels is a range of organisations and initiatives actively shaping political forms of consumerism for you. What is the effect they will have on seafood sustainability in the future?

help
How does agriculture contribute to food security? [Video recording]
Duncan, J. \ 2018

Abstract:
In this video we explain how agriculture contributes to our food security. And how it should be viewed: agriculture vs. food as the main viewpoint?

help
De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw : 1950 – 2015 – 2040 [PhD thesis]
Smit, Meino \ 2018
help
The economics of agro-food value chains : MOOC [Lecture notes]
Lang, H. \ Menapace, L. \ 2018

Abstract:
In this course, you learn how the agro-food value chain approaches the challenge of constantly improving its competitiveness by producing high quality food and products and also aiming to attain greater sustainability. Some of the topics of this course are: The notion of quality for food and agricultural products and consumer value. How to conduct market research in this field. Labelling, branding and pricing strategies, as-well as innovation in the agro-food sector. How sustainability can be used as a competitive advantage through corporate social responsibility. The role and different types of industrial standards. The different forms of coordination in the chain, in particular with regard to the retailing and distribution sector. This course is taught by a group of international experts from Universities in Italy, Germany, Ireland, Scotland and the Netherlands. Each of them will give you insights into a specific topic related to food quality and the organization of the agro-food value chains.

help
Sustainable Food Security: Crop Production : MOOC [Lecture notes]
Giller, K.E. \ Ven, G.W.J. van de \ 2018

Abstract:
Crop production: learn about agriculture and food production for the future How much food will be available for humankind in the future? Feeding nine billion people in 2050 without exhausting the planetary reserves is perhaps the greatest challenge humanity has ever faced. In this course of the XSeries in environmental studies, you will examine the principles of crop production. You will learn about the ‘availability pillar’ of global food security that lies at the heart of food production, applicable to both crops and animal production. This course will discuss why yields in some parts of the world are lagging behind and identify the agro-ecological drivers that shape the broad diversity of production systems. Also, key issues relating to the closing of yield gaps and the difference in visions of sustainability will be explored.

help
Co-Creating Sustainable Cities : MOOC [Lecture notes]
Spaargaren, G. \ Buren, E. van \ 2018
biobased economy - sustainability - renewable energy - innovations - politics - participation - sustainable energy - bioenergy - biomass - infrastructure

Abstract:
This MOOC will teach you about the dynamics of co-creation and the key principles of citizens interacting with service providing companies, technology and infrastructure developers, policy makers and researchers. You will gain an understanding of major types of co-creation and their interdependency with their socio-technical and political contexts. You will become equipped to indicate how you can use co-creation to develop innovative technologies, policy arrangements or social practices for a sustainable city in your own community. You will demonstrate this by developing an action plan, research proposal or project idea.

help
Capstone Chemistry and Technology for Sustainability : MOOC [Lecture notes]
Bitter, H. \ 2018
bioenergy - biofuels - biobased economy - biobased chemistry - sustainability - biomass - biobased materials

Abstract:
In this capstone project, you will focus on designing a sustainable biobased process. The emphasis of the project is on conversion. You will design a process from biomass to a finished product and discuss your choices for a catalyst, reactor type, organism and feedstock. You should be able to discuss your choices in the broad picture of sustainability while emphasising the conversion aspects of the process. The final product in this capstone project is a written report.

help
Animal breeding and genetics : MOOC [Lecture notes]
Komen, H. \ Mulder, H. \ Bijma, P. \ Bastiaansen, J. \ Calus, M. \ 2018

Abstract:
In this course, you will learn how an animal breeder balances the need for improving the desirable qualities of the animals with the need for genetic diversity and long-term sustainability of the breeding program. You will learn about the scientific concepts in genetics that are applied in animal breeding, as well as how to apply the models and computational methods that are used in animal breeding.

help
Land fragmentation and sustainable land management as climate change adaptation strategy in Ethiopia [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2019-09-05
Cholo, Tesfaye Chofana \ 2018
help
Think biobased! [Lecture notes]
Michels, M. \ Broens, D.F. \ 2018
teaching materials - biobased economy - biofuels - biobased materials - renewable energy - biobased chemistry - bioenergy - biogas

Abstract:
This MOOC “Think Biobased” stimulates the transition towards a Biobased Economy. You will learn the basics of several important themes in the biobased economy. The themes are Agriculture in the Biobased Economy, Food Processing Industry, Bioenergy, Biomass Components, Biobased Applications, Reuse and Biobased Business and Innovations. Learning activities include online instructional videos, literature, and discussions with course participants and quizzes. Additionally, a challenging assignment will be part of the MOOC to share your own innovative ideas.

help
Agriculture in the Netherlands, knowing the rules, ruling the knowledge in three regimes : agricultural science, farming and vocational education [Student report]
Meer, Suzanna van der \ 2018
help
Joint knowledge creation : towards sustainable agriculture in a changing climate [Monograph]
Heselmans, Marianne \ 2018
help
Recipe formulation and sustainability analysis of vegan pet food [Student report]
Altenburg, Marte \ 2018
help
Gedomesticeerd? : begripsomschrijving en beoordelingskader, toegepast voor het rendier en de zeboe [Monograph]
Neijenhuis, Francesca \ Hopster, Hans \ 2018

Abstract:
Een eenduidig onderscheid tussen wilde en gedomesticeerde diersoorten is voor de wetgever van groot belang om het gebruik van dieren in circussen en bij andere optredens al dan niet toe te staan. De studie in dit rapport beschrijft kort hoe domesticatie van dieren heeft plaatsgevonden en wat de kenmerkende elementen zijn voor de beschrijving van het begrip. Daarnaast wordt ingegaan op de gevolgen van domesticatie voor het gedrag, de fysiologie en de morfologie van dieren en op de wijze waarop veranderingen daarin van generatie op generatie worden doorgegeven. Vanwege een verzoek aan de minister van LNV om de zeboe (Bos taurus indicus) en het rendier (Rangifer tarandus) op bijlage IV bij het Besluit houders van dieren te plaatsen, is op basis van de literatuur tenslotte geëvalueerd in hoeverre beide soorten al dan niet als gedomesticeerd kunnen worden beschouwd en is ingeschat wat de gevolgen zijn voor het welzijn van exemplaren van deze soorten indien deze in circussen en bij andere optredens voor vermaak worden ingezet---A clear distinction between wild and domesticated animal species is important for Dutch legislation for either permit or forbid the use of animals in circuses and other performances. The study in this report briefly describes how domestication of animals has taken place and what the characteristic elements are for the description of the concept. In addition, the consequences of domestication for behaviour, physiology and morphology of animals and the way in which changes are passed on from generation to generation are discussed. Due to a request to the Minister of Agriculture, Nature and Food Quality to place the zebu (Bos taurus indicus) and the reindeer (Rangifer tarandus) on Appendix IV to the Animal Owners Decree, based on the literature, the extent to which both species can be considered as domesticated is evaluated. Furthermore it has been estimated what the consequences are for the well-being of specimens of these species if they are used in circuses and in other entertainment performances

help
Social-ecological modelling of potato late blight : managing crop resistance in disease control [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2019-09-04
Pacilly, Francine \ 2018
help
A plant’s inheritance : soil legacy effects of crops and wild relatives in relation to plant functional traits [PhD thesis]
Barel, Janna Marlinde \ 2018
help
Renewable Carbon is Key to a Sustainable and Future-Oriented Chemical Industry [Monograph]
Carus, M. \ Raschka, A. \ 2018
biobased chemistry - carbon - carbon cycle - biobased economy - sustainability - biomass - recycling

Abstract:
nova papers are proposals to stimulate the discussion on current topics of the bio- and CO2-based economy, by creating new perceptions based on scientific facts and by inviting relevant stakeholders to participate in decision-making processes and debates.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.