Title

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Records 1 - 20 / 7622

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q="proteins"
Check title to add to marked list
help
Artificial viral capsid proteins : mimicking nature to deliver medicines [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2020-05-24
Willems, Lione \ 2019
help
Chemical characterization methods for the analysis of structural extracellular polymeric substances (EPS) \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Article]
Felz, S. \ Vermeulen, P. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Lin, Y.M. \ 2019
water pollution - water quality - water supply - waste water treatment - government policy - environmental policy - environmental legislation - air pollution - soil pollution - aquatic environment

Abstract:
Biofilm structure and functionality depend on extracellular polymeric substances (EPS), but analytical methods for EPS often lack specificity which limits progress of biofilm research. EPS were extracted from aerobic granular sludge and analyzed with frequently applied colorimetric methods. The colorimetric methods were evaluated based on their applicability for EPS analysis. EPS fractions of interest were proteins, sugars, uronic acids and phenolic compounds. The applied methods (Lowry method, bicinchoninic acid assay, phenol sulfuric acid method, carbazole sulfuric acid method) were investigated in terms of their sensitivity towards the selected standard compound. Interference of compounds present in EPS with the colorimetric methods was further evaluated. All methods showed to be highly depending on the choice of standard compound and susceptible towards interference by compounds present in EPS. This study shows that currently used colorimetric methods are not capable of accurately characterizing EPS. More advanced methods are needed to be able to draw conclusions about biofilm composition, structure and functionality.

help
Susceptibility genes, a novel strategy to improve resistance against the root-knot nematode Meloidogyne incognita [PhD thesis]
Warmerdam, Sonja \ 2019
help
Mildly derived ingredients for the utilization of oilseed material [PhD thesis]
Karefyllakis, Dimitris \ 2019
help
Identification of novel Theileria parva candidate vaccine antigens and discovery of new therapeutic drugs for the control of East Coast fever [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2020-05-14
Nyagwange, James J. \ 2019
help
The journey of prokaryotic argonaute proteins : from fundamentals to application [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2020-05-10
Hegge, Jorrit W.dissertant. \ 2019
help
Comparative genomics of the fungal genus Verticillium [PhD thesis]
Shi, Xiaoqian \ 2019
help
Molecular physiological studies on health effects of dietary nicotinamide riboside, a vitamin B3 [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2020-04-16
Shi, Wenbiao \ 2019
help
Power-to-Protein: eiwitproductie in een circulaire economie : fase 2 Pilotonderzoek [Monograph]
Oesterholt, Frank \ Broeders, Eddie \ Zamalloa, Carlos \ Palmen, Luc \ 2019
food supply - biobased economy - waste water treatment - sludge digestion - protein requirement

Abstract:
Door de groeiende wereldbevolking in combinatie met klimaatverandering en welvaartstoename zal de druk op de voedselvoorziening sterk gaan toenemen. Naast een verschuiving naar plantaardige eiwitten, moet de wetenschap op zoek naar alternatieve bronnen voor eiwitten. Door micro-organismen geproduceerde eiwitten, zogenaamde single cell proteins, vormen een alternatief met een grote potentie. Dit onderzoek richt zich op de biosynthese van single cell protein (SCP) door lithotrofe waterstofoxiderende bacteriën die koolzuurgas en ammonium onder invloed van waterstof als energiedrager en zuurstof op efficiënte wijze omzetten in celeiwit. Dit power-to-protein is ontwikkeld door Avecom in Gent. In 2014/15 is een inventariserende studie in het kader van TKI Watertechnologie uitgevoerd om de levensvatbaarheid van de koppeling van het Power to Protein- concept aan de afvalwaterketen in te schatten en deze te toetsen aan een casus voor de ‘urbane zone van Amsterdam, fase 1’ (Oesterholt, 2015). Uit de studie bleek een enorme potentie waarbij jaarlijks 6.300 ton eiwit kan worden geproduceerd uitgaande van ammonium in de natte fractie van de slibvergisting op RWZI Amsterdam-West. Hiermee zou voor 36 % van de Amsterdamse bevolking in de (netto) eiwitbehoefte kunnen worden voorzien. De economische potentie hang sterk af van de kosten voor de productie van de grondstoffen ammonium en waterstof én de verkoopwaarde van eindproduct.

help
Molecular determinants of arbovirus transmission by mosquitoes [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2020-03-29
Göertz, Giel P. \ 2019
help
Biorefinery of functional biomolecules from algae [PhD thesis]
Suarez Garcia, Edgar \ 2019
algae - biobased economy - biorefinery - plant protein
help
Unravelling the diversity and distribution of the soybean rust fungus Phakopsora pachyrhizi in East Africa [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2020-02-25
Murithi, Harun Muthuri \ 2019
help
Gene editing towards hypoimmunogenic gluten proteins in wheat [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2020-01-28
Jouanin, Aurélie A. \ 2019
help
Unfolding plant desiccation tolerance : evolution, structure, and function of LEA proteins [PhD thesis]
Silva Artur, Mariana Aline \ 2019
help
Aqueous extraction of oil bodies and proteins from tomato processing residues [Student report]
Scharf, Mirka Katharina \ 2018
tomato waste - crop residues - oil products - biobased economy - protein extraction - biomass cascading - biorefinery
help
Schimmels zijn super-eiwitproducenten \ LABinsights.nl [Article]
Brink, E. van den \ 2018
biobased economy - biobased chemistry - fungi - nutrition - novel proteins

Abstract:
Schimmels zijn efficiënte eiwitproducenten en prima toepasbaar voor microbiële productieprocessen. Het Bredase bedrijf BioscienZ ontwikkelt zo’n productieproces voor eiwitrijke vleesvervangers en het kippeneiwit ovalbumine en gebruikt hiervoor schimmels die groeien op aardappels en suikerbieten. Het begon allemaal een paar jaar geleden met een bezoek van De Vegetarische Slager, vertelt Wim de Laat, directeur van BioscienZ in Breda. Na jarenlang bij grote bedrijven zoals Gist-Brocades, DSM en Nedalco microbiële processen te hebben ontwikkeld, was De Laat in 2010 voor zichzelf begonnen, eerst als adviseur en in 2014 met een laboratorium voor contractonderzoek. De Laat had zich vooral gespecialiseerd in het ontwikkelen van processen op basis van schimmels.

help
Camelina Crambe and Insects [Video recording]
2018
biobased economy - innovations - crops - biomass - residual streams - insects - oils - camelina - crambe - agricultural wastes

Abstract:
What innovations reduce Europe’s dependency on unstable and contested imports of coconut oil, palm kernel oils, fatty acids and castor oil? For substitutes, researchers of Wageningen University and Research, by the COSMOS-project, looked into the crops Camelina and Crambe. New plant breeding techniques, such as CRISPR, enhanced characteristics of these crops regarding both their flavor and the molecular structure of their oils. One can further valorise the side streams, such as press cake, by using them as feed for the Black Soldier Fly larvae. The Entomology-department thus, out of these new crops, realise extra valuable proteins and insect oils.

help
Livestock farming systems on South American native grasslands: when production meets conservation [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2019-12-12
Modernel, Pablo \ 2018
help
Itaconic acid production in Aspergillus niger [PhD thesis]
Straat, Laura van der \ 2018
help
Towards biobased ethyl acetate and beyond : identification and application of the elusive Eat1 enzyme [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2019-11-21
Kruis, Aleksander Johannes \ 2018
biobased economy - biomass - biobased chemistry - cellulose - renewable energy - ethanol - fermentation
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.