PhD theses

All Wageningen University PhD theses

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  Wageningen PhD theses


  This database contains bibliographic descriptions of all Wageningen University PhD theses from 1920 onwards. It is updated on a daily basis by WUR Library.

  Author abstracts and/or summaries are added to all descriptions. A link to the full text dissertation is added to the bibliographic description. In a few cases, no electronic version is available, mostly because of copyright issues.

  Hard copies of all theses are available for loan at WUR Library. To request them, click the link Request this publication in the full record presentation. This is a fee based service.

  mail icon WUR Library, 9 july 2012

   

Current refinement(s):

Records 1 - 9 / 9

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: (dissertatie/nummer=* AND publication year==1936)
Check title to add to marked list
help
Bloei en bloeislaging van de robusta koffie op Sumatra's Westkust [PhD thesis]
Deenen, W.J. \ 1936
coffee - flowering - sumatra - netherlands east indies
help
Over de systematische veranderingen in uitwisselings-capaciteit van klei [PhD thesis]
Baer, A.L.S. \ 1936
clay minerals
help
Physiologische symptomen van lage-temperatuur-bederf [PhD thesis]
Banga, O. \ 1936
storage disorders - cold injury - tomatoes - bananas - musa paradisiaca - solanum lycopersicum
help
Het stroomgebied van de Barito : landbouwkundige kenschets en landbouwvoorlichting [PhD thesis]
Schophuys, H.J. \ 1936
hydrology - rivers - streams - canals - systems - agriculture - estuaries - deltas - watersheds - drainage - geography - regions - travel - descriptions - netherlands east indies
help
Bodemkunde en bodemkarteering : in hoofdzaak van Wageningen en omgeving [PhD thesis]
Oosting, W.A.J. \ 1936
soil science - photogrammetry - applications - soil surveys - maps - netherlands - veluwe - gelderland - gelderse vallei

Abstract:
Geologie, geomorfologie, vegetatie, bodemkartering en bodemvormende processen zijn bestudeerd voor het Wageningse Binnenveld en de Bennenkomse Meent (Nergena), onderdeel van de Gelderse Vallei

help
Wiskundige waardeering van arbeidspraestaties [PhD thesis]
Campo, E.J. a \ 1936
work - analysis - labour - work study - mathematics - labour productivity
help
De bosvegetatie van de Achterhoek en enkele aangrenzende gebieden [PhD thesis]
Meijer Drees, E. \ 1936
flora - phytogeography - plant ecology - forestry - synecology - netherlands - gelderland - achterhoek
help
De invloed der bemesting op het carotine- en vitamine C-gehalte van de plant [PhD thesis]
IJdo, J.B.H. \ 1936
plant nutrition - fertilizers - manures - carotenes - provitamins - carotenoids - chemical composition - plants - chemical analysis - exposure - environmental degradation - kinetics - metabolism - ecotoxicology
help
De ontwikkeling van de natuurlijke vegetatie in de Wieringermeer-polder, de eerste groote droogmakerij van de Zuiderzee [PhD thesis]
Feekes, W. \ 1936
pioneer species - plant succession - drainage - seepage - polders - reclamation - flora - wieringermeer

Abstract:
De drooggevallen zeebodem geraakte begroeid door een dun wierviltje, bestaande uit blauwwieren en kiezelwieren, behalve op de plaatsen, waar kluiten greppelgrond uit de voor de detailontwatering gegraven greppels op het bodemoppervlak lagen. Dergelijke wierviltjes vindt men ook op schor en slik, doch vooral in zilte duinpannen. In de kwelstrook langs de dijk Medemblik—Den Oever, voorts in de plassen rondom de tallooze zoete wellen in de Noordoostelijke sector van de polder ontwikkelde zich een prachtig groenwieren-gezelschap van voornamelijk Enteromorphaen Vaucberia-soorten, waartusschen zwavel- en purperbacterieën. Deze wiervelden waren geliefkoosde verblijfplaatsen van watervogels. Veel onderzoek werd besteed aan de migratie der plantengroei naar het nieuwland, de vestiging en verdere voor de nieuwlandbegroeiing karakteristieke processen, zooals de projectie van uitgestrekte populaties (Aster Tripolium) vanuit haarden op het kustgebied, en de aggregatie van zaailingen rondom moederplanten.

Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.