PhD theses

All Wageningen University PhD theses

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  Wageningen PhD theses


  This database contains bibliographic descriptions of all Wageningen University PhD theses from 1920 onwards. It is updated on a daily basis by WUR Library.

  Author abstracts and/or summaries are added to all descriptions. A link to the full text dissertation is added to the bibliographic description. In a few cases, no electronic version is available, mostly because of copyright issues.

  Hard copies of all theses are available for loan at WUR Library. To request them, click the link Request this publication in the full record presentation. This is a fee based service.

  mail icon WUR Library, 9 july 2012

   

Current refinement(s):

Records 1 - 9 / 9

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: (dissertatie/nummer=* AND publication year==1950)
Check title to add to marked list
help
De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lemmer en Blokzijl in het randgebied van de Noordoost Polder [PhD thesis]
Veenenbos, J.S. \ 1950
soil surveys - maps - soil water - overijssel - noordoostpolder - noordwest-overijssel

Abstract:
Sedert het droogvallen van de jongste Zuiderzeepolder in 1941 zijn steeds meer klachten over verdrogingsverschijnselen in het naburige graslandgebied gehoord.-Behalve de grasproductie ondervinden ook bedrijfsgebouwen en wegen ernstige schade. Een dating van de grondwaterspiegel is de oorzaak van al deze moeilijkheden. Reeds voor de drooglegging van de Noordoost Polder was de mogelijkheid van deze daling voorzien. De gegevens van een reeds in 1938 aangevangen hydrologisch onderzoek bleken evenwel geenszins in overeenstemming te zijn met de resultaten van een sinds 1943 over het gehele kustgebied door de Directie van de Wieringermeer uitgevoerd landbouwkundig onderzoek.

help
De betekenis van de toestand van de grond voor het optreden van aantasting door het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev) [PhD thesis]
Seinhorst, J.W. \ 1950
plant pests - soil - nematoda - pratylenchus - heteroderidae - tylenchidae
help
Morphologie en biologie van de schildluis Chionaspis salicis L. [PhD thesis]
Dinther, J.B.M. van \ 1950
coccidae
help
Onkruid associaties in Nederland : een sociologisch-systematische beschrijving van de klasse Rudereto-Secalinetea Br.-Bl. [PhD thesis]
Sissingh, G. \ 1950
arable farming - weeds - plant communities - vegetation - research - plant ecology - botany - netherlands
help
De landbouwkundige grondslag van snoei en pluk bij Assamthee [PhD thesis]
Schoorel, A.F. \ 1950
cultural methods - camellia sinensis - tea - harvesting
help
Proeve van een geografische verklaring van de verbreiding van de onderscheiden agrarische bedrijfsvormen in drie en tachtig gemeenten van Hollands Noorderkwartier [PhD thesis]
Rietsema, C. \ 1950
farms - farming systems - agriculture - farm management - geography - regions - travel - descriptions - netherlands - noord-holland
help
Het aardappelaaltje : (Heterodera rostochiensis Wollenweber), een gevaarlijke parasiet voor de eenzijdige aardappel-cultuur [PhD thesis]
Oostenbrink, M. \ 1950
plant pests - solanum tuberosum - potatoes - pratylenchus - heteroderidae - tylenchidae

Abstract:
cum laude graduation (with distinction)

help
Opheusden als boomteeltcentrum [PhD thesis]
Doorenbos, J. \ 1950
ornamental woody plants - nurseries - agricultural history - betuwe - gelderland
help
De bodemgesteldheid van enkele Zuidbevelandse polders en hun geschiktheid voor de fruitteelt [PhD thesis]
Bakker, G. de \ 1950
soil surveys - maps - fruit growing - land evaluation - land capability - soil suitability - netherlands - zeeuwse eilanden
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.