PhD theses

All Wageningen University PhD theses

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  Wageningen PhD theses


  This database contains bibliographic descriptions of all Wageningen University PhD theses from 1920 onwards. It is updated on a daily basis by WUR Library.

  Author abstracts and/or summaries are added to all descriptions. A link to the full text dissertation is added to the bibliographic description. In a few cases, no electronic version is available, mostly because of copyright issues.

  Hard copies of all theses are available for loan at WUR Library. To request them, click the link Request this publication in the full record presentation. This is a fee based service.

  mail icon WUR Library, 9 july 2012

   

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 52

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: (dissertatie/nummer=* AND publication year==1986)
Check title to add to marked list
help
A systematic approach to improve the planning, design and operation of surface water management systems : a case study [PhD thesis]
Bakel, P.J.T. van \ 1986
crops - hydrology - loss prevention - models - water advance - surface water - water balance - water management - water requirements - water use - watersheds - drenthe

Abstract:
In deze case-study is het hydrologisch systeem van het waterschap "De Veenmarken" in de Veenkolonien gemodelleerd. Een van de belangrijkste doelstellingen was het opstellen van beheersregels voor stuwen en inlaatwerken. Hiertoe zijn de mogelijke effecten van waterconservering en -aanvoer voor het gehele studiegebied beschreven en is een economische analyse van effecten van peilbeheer opgesteld.

help
Behaviour of herbicides in soil : simulation and experimental assessment [PhD thesis]
Boesten, J.J.T.I. \ 1986
computer simulation - herbicides - leaching - models - physicochemical properties - plant protection - research - simulation - simulation models - soil - soil chemistry - soil properties

Abstract:
In dit onderzoek is getracht het transport en de transformatiesnelheid van bodemherbiciden onder veldomstandigheden te stimuleren m.b.v. wiskundige modellen. Het onderzoek was beperkt tot het gedrag van ongeladen herbiciden met lage verzadigde dampdrukken onder natuurlijke weersomstandigheden in een maritiem gematigd klimaat

help
Tomato juices and tomato juice concentrates : a study of factors contributing to their gross viscosity [PhD thesis]
Heutink, R. \ 1986
fluid mechanics - friction - fruit juices - solanum lycopersicum - tomatoes - viscometers - viscosity - vegetable juices
help
Synthesis and photochemistry of 8-substituted 5-deazaflavins [PhD thesis]
Link, P.A.J. \ 1986
derivatives - organic compounds - quinoline - quinolines - synthesis - photochemistry
help
Overweight and fat distribution : associations with aspects of morbidity [PhD thesis]
Seidell, J.C. \ 1986
obesity - overweight - adipose tissue - public health - health care
help
Idee- en consensusvorming in de ruimtelijke ordening : een sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de totstandkoming van het "Streekplan Friesland 1982" [PhD thesis]
Jong, M.J. de \ 1986
development - physical planning - planning - policy - regional planning - netherlands - friesland

Abstract:
Naast een presentatie van een historisch verslag van de totstandkoming van dit streekplan heeft de schrijver als doel beoogd: antwoord op de vraag, of door een analyse van de aangereikte ideeen (ideevorming) en de wijze waarop en de mate waarin daarover overeenstemming wordt bereikt (consensusvorming) werkelijk het inzicht kan worden vergroot t.a.v. hoe de inhoud van een plan feitelijk tot stand komt

help
Cassava in shifting cultivation : a systems approach to agricultural technology development in Africa [PhD thesis]
Fresco, L.O. \ 1986
shifting cultivation - manihot esculenta - cassava - farming systems - economic sectors - economic situation - farm management - africa - economic production

Abstract:
cum laude graduation (with distinction)

help
Phytochrome and greening in etioplasts [PhD thesis]
Kraak, H.L. \ 1986
chloroplasts - phytochrome - plant pigments
help
Design of an organic-liquid-phase / immobilized-cell reactor for the microbial epoxidation of propene [PhD thesis]
Brink, L.E.S. \ 1986
biochemistry - biotechnology - chemical industry - chemical reactions - construction - design - development - equipment
help
The immune system as a target for antibiotics [PhD thesis]
Grondel, J.L. \ 1986
antibiotics - immune system - immunity - immunology
help
Etudes epidemiologiques sur la rouille de l'arachide en Cote d'Ivoire [PhD thesis]
Savary, S. \ 1986
Arachis hypogaea - Cote d'Ivoire - distribution - epidemiology - groundnuts - plant diseases - plant pathogenic fungi - plant pests - Puccinia - pucciniales
help
On the atmospheric chemistry of NO2 - O3 systems : a laboratory study [PhD thesis]
Verhees, P.W.C. \ 1986
atmosphere - composition - chemical composition - aerosols - dust - air pollution - air quality - precipitation - chemical properties - acidity - acid rain - ozone - nitrogen dioxide - laboratory methods - research
help
Ozone and nitrogen dioxide : a study on mechanisms of toxic action and cellular defense [PhD thesis]
Rietjens, I.M.C.M. \ 1986
toxicology - ozone - nitrogen dioxide - atmosphere - aerosols - composition - dust - air pollution - air quality - mode of action
help
DNA-mediated transformation of the filamentous fungus Aspergillus nidulans [PhD thesis]
Wernars, K. \ 1986
aspergillus - genetic engineering - recombinant dna
help
Produktie en voederwaarde van gras bij gebruiks- en bemestingsbeperkingen voor natuurbeheer [PhD thesis]
Korevaar, H. \ 1986
grasslands - farming - nature conservation - agriculture - policy - management - netherlands - agri-environment schemes

Abstract:
In verband met maatregelen voortvloeiend uit gesloten beheersovereenkomsten wordt in het hier gepresenteerde onderzoek de invloed bestudeerd van uitstel van de maaidatum van de eerste snede en van vermindering van de bemesting op produktie, voederwaarde, botanische samenstelling en op bodemvruchtbaarheid

help
Studies on the control of fungal contamination and aflatoxin production by Aspergillus flavus link in a cereal grain by the combination treatment of heat and irradiation [PhD thesis]
Odamtten, G.T. \ 1986
food irradiation - heat treatment - maize - storage - zea mays - fungus control - aflatoxins - aspergillus flavus

Abstract:
Onderzoek naar het afdoende bestrijden van schimmels in mais via een gecombineerde behandeling met hitte en gammastraling. Aan het einde van het onderzoek wordt aangetoond dat mais bewaard in polypropyleen-zakken microbiologisch langer van betere kwaliteit is dan mais verpakt in jute-zakken

help
Studies on fertility in dairy cattle based on analysis of AI data [PhD thesis]
Jansen, J. \ 1986
fertility - dairy cattle - dairy farming - research

Abstract:
Nagegaan is op welke wijze KI-gegevens, die routinematig verzameld en bewerkt worden, beter aangewend kunnen worden voor zowel foktechnische als management-doeleinden. De auteur concludeert o.a. dat bij de presentatie van de resultaten van KI-stieren rekening gehouden zou moeten worden met effect van seizoen, bedrijf en leeftijd van de geinsemineerde koe. Het gebruik van goed bevruchtende stieren blijkt ietwat nadelig te kunnen uitwerken op de bevruchtingsresultaten van de nakomelingen als pink, maar juist positief op de resultaten bij oudere koeien. Uit het onderzoek op welke wijze de KI-gegevens beter benut zouden kunnen worden voor de karakterisering van de vruchtbaarheidssituatie op de melkveebedrijven blijkt dat door koppeling van deze gegevens aan de melkcontrole-gegevens een aantal kengetallen routine-matig ten behoeve van het bedrijfsbeheer berekend kunnen worden

help
Body mass index in young Dutch adults : its development and the etiology of its development [PhD thesis]
Rookus, M.A. \ 1986
obesity - overweight - young adults - netherlands
help
The cellulases of Trichoderma viride : mode of action and application in biomass conversion [PhD thesis]
Beldman, G. \ 1986
amylases - cellulase - fermentation - food biotechnology - o-glycoside hydrolases - biomass conversion
help
Stamen development [PhD thesis]
Keijzer, C.J. \ 1986
plant physiology - plant development - flowers - flowering - inflorescences - pollen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.