PhD theses

All Wageningen University PhD theses

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  Wageningen PhD theses


  This database contains bibliographic descriptions of all Wageningen University PhD theses from 1920 onwards. It is updated on a daily basis by WUR Library.

  Author abstracts and/or summaries are added to all descriptions. A link to the full text dissertation is added to the bibliographic description. In a few cases, no electronic version is available, mostly because of copyright issues.

  Hard copies of all theses are available for loan at WUR Library. To request them, click the link Request this publication in the full record presentation. This is a fee based service.

  mail icon WUR Library, 9 july 2012

   

Records 1 - 15 / 15

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q="overijssel"
Check title to add to marked list
help
Baron op klompen : mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis (1807-1884) aan de hefboom tot welvaart [PhD thesis]
Coster, W. \ 2008
biographies - politics - economics - education - knowledge - communication - trade - agriculture - rural economy - colonialism - netherlands - history - rural development - east netherlands

Abstract:
Mr. Bartholomeus Willem Anne Elise baron Sloet tot Oldhuis, kortweg Sloet, was een prominent burger in de 19e eeuw. Van oorsprong was hij Geldersman, maar het grootste gedeelte van zijn leven woonde en werkte hij in Overijssel. Hij was daar burgemeester, rechter en initiator van de ‘Overijsselse Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale Welvaart' waaruit in 1846 de Landhuishoudkundige Congressen voortkwamen. In de beide decennia rondom 1848 was hij een buitengewoon actief lid van de Tweede Kamer. Hij zette zich in voor de bevordering van de landbouw, de emancipatie van het platteland, de aanleg van wegen te water en te land en de verspreiding van kennis en kunde

help
A fisheye view on fishways [PhD thesis]
Winter, H.V. \ 2007
freshwater fishes - migration - hydraulic structures - flow - hydrology - rivers - netherlands - fishery biology - overijssel - fish migration

Abstract:
Barriers in rivers severely obstruct fish migration. To mitigate the impact, different types of fishways have been developed to facilitate upstream movements of fish. In this PhD-thesis the effect of a series of V-stepped fishways alongside weirs in the regulated River Vecht, the Netherlands, was evaluated.

help
Verzet en verlangen : de constructie van nieuwe ruraliteiten rond de mkz-crisis en de trek naar het platteland [PhD thesis]
Ziel, T. van der \ 2003
rural sociology - urban rural migration - social change - socioeconomics - social geography - foot and mouth disease - crises - rural areas - netherlands - gelderland - veluwe - overijssel

Abstract:
De toekomst van de landbouw en nieuwe functies voor en op het landelijk gebied, de voorbeelden liggen voor het oprapen. Het lokale verhaal van (nieuwe) plattelandsbewoners staan centraal in dit proefschrift. Juist daar waar veldwerk gedaan werd, brak mond- en klauwzeer uit. Het onderzoek bracht een wending: uitbreiden met hun verhalen over mkz, hun belevingen, en deze vervlechten in de bredere context van veranderingen op het platteland

help
Waterbeheer tussen crisis en vernieuwing : een studie naar vernieuwingsprocessen in de sturing van regionaal waterbeheer [PhD thesis]
Slobbe, E. van \ 2002
water management - innovations - water policy - regional policy - decision making - systems approach - netherlands - polder boards
help
Boeren in betwist landschap : strategische keuzes van boeren in een waardevol agrarisch landschap [PhD thesis]
Volker, C.M. \ 1999
rural development - farming - rural sociology - innovations - decision making - nature conservation - rural planning - netherlands
help
Remotely sensed hydrological isolation : a key factor predicting plant species distribution in fens [PhD thesis]
Sanders, M.E. \ 1999
plants - species - distribution - wetlands - remote sensing - aerial surveys - vegetation types - management - maps - national parks - netherlands - overijssel - nature
help
Weerbarstig land : een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en de Reest [PhD thesis]
Elerie, J.N.H. \ 1998
agricultural land - rural areas - land use - history - rural environment - environment - agricultural geography - netherlands - historical ecology - drenthe
help
Seed dispersal in agricultural habitats and the restoration of species-rich meadows = Dispersie van zaden in cultuurlandschappen en het herstel van soortenrijke graslanden [PhD thesis]
Dorp, D. van \ 1996
plant communities - temperate zones - grasslands - meadows - pastures - temperate grasslands - plant succession - man - migration - plants - dispersal - seed dispersal - flora - vegetation - protection - conservation - natural grasslands - rangelands - netherlands - disturbance
help
Vier eeuwen turfwinning : de verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950 [PhD thesis]
Gerding, M.A.W. \ 1995
peat - extraction - statistics - historical geography - north netherlands
help
In the shadow of the tree : kinship, property, and inheritance among farm families [PhD thesis]
Haan, H. de \ 1994
sociology - rural communities - family farms - kinship - families - netherlands - law - inheritance - agriculture - overijssel

Abstract:
cum laude graduation (with distinction)

help
Problem - oriented studies on plant - soil - water relations : sowing strategies for maize in rainfed agriculture in Southern Mozambique : water management in bog relicts in the Netherlands [PhD thesis]
Schouwenaars, J.M. \ 1990
soil - plant water relations - zea mays - maize - moorlands - peat soils - soil water - sowing - planting - transplanting - growth - crops - soil water balance - plant communities - water requirements - regulation - mozambique - models - research - netherlands - water level - overijssel
help
Ecological characterization of surface waters in the province of Overijssel, The Netherlands [PhD thesis]
Verdonschot, P.F.M. \ 1990
ecology - hydrology - hydrobiology - biocoenosis - biological techniques - water quality - rivers - streams - canals - water - river water - lakes - reservoirs - ponds - fresh water - netherlands - ecohydrology - aquatic ecosystems - biomonitoring - biological properties - inland waters - overijssel
help
Gleygronden in het dekzandgebied van Salland [PhD thesis]
Knibbe, M. \ 1969
gley soils - pseudogleys - pseudogleyed soils - palaeosols - soil types - horizons - salland - overijssel
help
Over de economische betekenis van insektenplagen in bossen (Cephalcia alpina Klug en Diprion pini L.) [PhD thesis]
Luitjes, J. \ 1958
forest damage - insects - insect pests - netherlands

Abstract:
ITBON onderzoek

help
De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lemmer en Blokzijl in het randgebied van de Noordoost Polder [PhD thesis]
Veenenbos, J.S. \ 1950
soil surveys - maps - soil water - overijssel - noordoostpolder - noordwest-overijssel

Abstract:
Sedert het droogvallen van de jongste Zuiderzeepolder in 1941 zijn steeds meer klachten over verdrogingsverschijnselen in het naburige graslandgebied gehoord.-Behalve de grasproductie ondervinden ook bedrijfsgebouwen en wegen ernstige schade. Een dating van de grondwaterspiegel is de oorzaak van al deze moeilijkheden. Reeds voor de drooglegging van de Noordoost Polder was de mogelijkheid van deze daling voorzien. De gegevens van een reeds in 1938 aangevangen hydrologisch onderzoek bleken evenwel geenszins in overeenstemming te zijn met de resultaten van een sinds 1943 over het gehele kustgebied door de Directie van de Wieringermeer uitgevoerd landbouwkundig onderzoek.

Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.