PhD theses

All Wageningen University PhD theses

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  Wageningen PhD theses


  This database contains bibliographic descriptions of all Wageningen University PhD theses from 1920 onwards. It is updated on a daily basis by WUR Library.

  Author abstracts and/or summaries are added to all descriptions. A link to the full text dissertation is added to the bibliographic description. In a few cases, no electronic version is available, mostly because of copyright issues.

  Hard copies of all theses are available for loan at WUR Library. To request them, click the link Request this publication in the full record presentation. This is a fee based service.

  mail icon WUR Library, 9 july 2012

   

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q="veluwe"
Check title to add to marked list
help
Advancing forest structure product validation with ground, space and unmanned aerial vehicle sensors [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2020-06-21
Brede, Benjamin \ 2019
help
Rethinking wildlife management : living with wild animals [PhD thesis]
Boonman-Berson, Susan \ 2018
animal welfare - animal production - animal health - wild animals
help
Paradoxale modernisering : Ede, 1945-1995: groot geworden, herkenbaar gebleven [PhD thesis]
Bloembergen-Lukkes, J.R. \ 2014
history - modernization - politics - economics - demography - culture - education - migration - physical planning - sociology of leisure - local history - veluwe - netherlands
help
Regional nature governance in the Netherlands : four decades of governance modes and shifts in the Utrechtse Heuvelrug and Midden-Brabant [PhD thesis]
Arnouts, R. \ 2010
nature conservation - government policy - netherlands - governance - policy evaluation - nature conservation policy - nature - integrated spatial planning policy - noord-brabant - utrechtse heuvelrug

Abstract:
Dit proefschrift heeft als doel te beschrijven hoe overheden en niet-overheden in de loop der tijden het Nederlandse natuurbeleid heben vorm gegeven om te bepalen of er sprake is van een verschuiving in sturing (governance shifts), een omgekeerde verschuiving of geen verschuiving. Gebruik is gemaakt van beleidsarrangementen, bestaande uit vier dimensies: actoren, discours, macht en spelregels

help
Arthropods in linear elements : occurence, behaviour and conservation management [PhD thesis]
Noordijk, J. \ 2009
arthropods - roadsides - vegetation management - mowing - coleoptera - araneae - insects - netherlands - conservation - landscape elements - veluwe

Abstract:
Soortenrijke graslanden zijn zeldzaam geworden in Nederland en wegbermen vormen belangrijke wijkplaatsen voor dit biotoop. Om de soortenrijkdom in graslanden in stand te houden moeten ze gemaaid worden, gebeurt dit niet dan verruigt de vegetatie; een proces dat door atmosferische stikstofdepositie aanzienlijk wordt versneld. Dit onderzoek geeft resultaten van twee experimenten in grazige bermen. In een periode van vijf jaar werd met bodemvallen het effect van vijf maairegimes onderzocht op de aanwezigheid van loopkevers, snuitkevers, mieren en grondbewondende spinnen. Uitgaande van gangbare vormen van bermbeheer en verwaarlozing. Het tweede experiment betrof een middel-productieve berm; hier werd het effect van de verschillende beheerstypen op bloembezoekende insecten bestudeerd

help
Verzet en verlangen : de constructie van nieuwe ruraliteiten rond de mkz-crisis en de trek naar het platteland [PhD thesis]
Ziel, T. van der \ 2003
rural sociology - urban rural migration - social change - socioeconomics - social geography - foot and mouth disease - crises - rural areas - netherlands - gelderland - veluwe - overijssel

Abstract:
De toekomst van de landbouw en nieuwe functies voor en op het landelijk gebied, de voorbeelden liggen voor het oprapen. Het lokale verhaal van (nieuwe) plattelandsbewoners staan centraal in dit proefschrift. Juist daar waar veldwerk gedaan werd, brak mond- en klauwzeer uit. Het onderzoek bracht een wending: uitbreiden met hun verhalen over mkz, hun belevingen, en deze vervlechten in de bredere context van veranderingen op het platteland

help
The role of eutrophication models in water management [PhD thesis]
Molen, D. van der \ 1999
hydrology - water management - eutrophication - simulation models - models - research
help
Landschapsecologie en ruimtelijke organisatie in riviersystemen : een onderzoek naar de landschapsecologie van riviersystemen en de overheidszorg daarvoor in planning en beleid [PhD thesis]
Jongman, R.H.G. \ 1993
landscape - landscape ecology - physical planning - planning - policy - development - landscaping - watersheds - netherlands
help
Pinogram : a pine growth area model [PhD thesis]
Leersnijder, R.P. \ 1992
forestry - trees - computer simulation - simulation - simulation models - growth models - increment - forecasting - stand development - stand structure - biomass - pinus sylvestris

Abstract:
cum laude graduation (with distinction)

help
Ontwikkelingen in de functiekwaliteit van vrouwelijke en mannelijke afgestudeerden van de Landbouwuniversiteit Wageningen [PhD thesis]
Bos - Boers, M. \ 1992
agricultural colleges - universities - graduates - labour market - employment - demand - supply - agriculture - Netherlands - career choice - occupations - women - men - job specification - veluwe - gelderland - academic workers - intellectuals
help
Macrophytes, a key to understanding changes caused by eutrophication in shallow freshwater ecosystems [PhD thesis]
Hootsmans, M.J.M. \ Vermaat, J.E. \ 1991
aquatic communities - plant communities - potamogetonaceae - biocoenosis - synecology - lakes - reservoirs - ponds - water - water pollution - water quality - eutrophication - ecology - hydrology - models - research - plants - habitats - environment - netherlands - potamogeton pectinatus - aquatic ecosystems - ecohydrology
help
Radar remote sensing data for applications in forestry [PhD thesis]
Hoekman, D.H. \ 1990
remote sensing - radar - forest inventories - exploration - surveys - forestry - photogrammetry - aerial photography - techniques - forest stands
help
Determinants of body fatness in young adults living in a Dutch community [PhD thesis]
Baecke, J.A.H. \ 1982
obesity - overweight - feeding habits - netherlands - veluwe - gelderland
help
Modelling urban run-off : a quasilinear approach [PhD thesis]
Zondervan, J.G. \ 1978
discharge - hydrology - watersheds - drainage - rivers - urban areas - water - models - analogues - geography - settlement - research - netherlands - veluwe - gelderland
help
Food intake, nutritional anthropometry and blood chemical parameters in 3 selected Dutch schoolchildren populations [PhD thesis]
Haar, F. van der \ Kromhout, D. \ 1978
atherosclerosis - blood - chemical properties - anthropology - nutrition - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - school children - netherlands - anthropometry
help
De gewenste uitrusting van een dorp : een onderzoek onder de bevolking van Beekbergen, Lieren, en Oosterhuizen (Gemeente Apeldoorn) [PhD thesis]
Boks, A. \ 1971
sociology - rural communities - netherlands - veluwe - gelderland
help
Vegetatiekundig en oecologisch-geografisch onderzoek van het Quercion robori-petraeae in de Nederlandse zandgebieden ten Zuiden van de Waal [PhD thesis]
Bakker, J.G. \ 1969
deciduous forests - forest ecology - historical ecology - noord-brabant - rijk van nijmegen - gelderland - limburg

Abstract:
In dit proefschrift zijn de resultaten neergelegd van een onderzoek naar de vegetatie, het milieu en de verbreiding van het Quercion robori-petraeae (eikenberkenbos) in de zandgebieden van Noord-Brabant en Limburg en in het Rijk van Nijmegen. Dit onderzoek is afgerond met een bewerking van de beschikbare literatuurgegevens en eigen waarnemingen over dit verbond in andere gebieden van Nederland.

help
Grondverbetering op lage zandgronden [PhD thesis]
Otto, W.M. \ 1959
land - reclamation - sandy soils - grasslands - land development - netherlands - veluwe - gelderland - utrecht
help
Bronnen, bronbeken en bronbossen van Nederland, in het bijzonder die van de Veluwezoom : een plantensociologische en oecologische studie [PhD thesis]
Maas, F.M. \ 1959
plant ecology - springs (water) - ecohydrology - natural areas - soil plant relationships - veluwe - gelderland
help
De Sijsselt : een bijdrage tot de kennis van de Veluwse bosgeschiedenis [PhD thesis]
Oosten Slingeland, J.F. van \ 1958
forestry - forests - agricultural history - silviculture - veluwe - gelderland - historical ecology
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.