PhD theses

All Wageningen University PhD theses

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  Wageningen PhD theses


  This database contains bibliographic descriptions of all Wageningen University PhD theses from 1920 onwards. It is updated on a daily basis by WUR Library.

  Author abstracts and/or summaries are added to all descriptions. A link to the full text dissertation is added to the bibliographic description. In a few cases, no electronic version is available, mostly because of copyright issues.

  Hard copies of all theses are available for loan at WUR Library. To request them, click the link Request this publication in the full record presentation. This is a fee based service.

  mail icon WUR Library, 9 july 2012

   

Current refinement(s):

Records 1 - 9 / 9

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: (dissertatie/nummer=* AND publication year==1952)
Check title to add to marked list
help
Een onderzoek over de stroomruggronden van de Bommelerwaard met als proefgewas de aardappel [PhD thesis]
Ferrari, T.J. \ 1952
solanum tuberosum - potatoes - clay soils - soil surveys - maps - netherlands - bommelerwaard - gelderland
help
De invloed van opgenomen zouten op de groei en productie van landbouwgewassen op zoute gronden [PhD thesis]
Berg, C. van den \ 1952
soil chemistry - soil - nutrients - growth - crops - soil pollution - soil salinity - land improvement

Abstract:
Na alle overstromingen, die in de afgelopen vijftig jaar in ons land voorkwamen, werd aan deze kwestie aandacht geschonken en ook na de jongste inundaties leverde het onderzoek een bijdrage aan de oplossing van deze problemen. Thans is de mate van resistentie tegen zout van de meeste landbouwgewassen dan ook vrij nauwkeurig bekend. De snelle ontzilting van geïnundeerde gronden in ons land maakte een onderzoek in deze richting moeilijk. De uitgebreide inundaties in 1944-1945 en de door allerlei oorzaken vertraagde ontzilting schiepen de gelegenheid voor een nader onderzoek.

help
De invloed van onderzoek op de ontwikkeling van de teelt van uien en sjalotten [PhD thesis]
Beekom, C.W.C. van \ 1952
allium cepa - onions - allium ascalonicum - shallots
help
Zaaizaad en pootgoed in de Nederlandse landbouw [PhD thesis]
Addens, N.H.H. \ 1952
seeds - spores - propagation - vegetative propagation - seed testing - netherlands - seed potatoes - potatoes
help
De bloembollenstreek : resultaten van een veldbodemkundig onderzoek in het bloembollengebied tussen Leiden en het Noordzeekanaal [PhD thesis]
Meer, K. van der \ 1952
soil formation - soil surveys - maps - bollenstreek - zuid-holland - noord-holland

Abstract:
Gebiedsinformatie Bollenstreek

help
Over de differentiatie van Phytophthora infestans (Mont.) de Bary en de vererving van de resistentie van Solanum demissum Lindl. [PhD thesis]
Mastenbroek, C. \ 1952
plant pathogenic fungi - solanum tuberosum - potatoes - phytophthora
help
Een bodemkartering van Noord-Limburg (gemeenten Ottersum, Gennep en Bergen) [PhD thesis]
Schelling, J. \ 1952
soil surveys - maps - soil formation - netherlands - noord-limburg

Abstract:
Bodemkundige informatie Stiboka

help
Enige aspecten van de hedendaagse migratie van Nederlanders naar Canada [PhD thesis]
Tuinman, A.S. \ 1952
immigration - emigration - agriculture - canada - netherlands - social sciences
help
Zoutophoping door plantenwortels : een physisch-chemische studie over het binnentreden en de verplaatsing van ionen in een ruimte met een amphoteer kolloid [PhD thesis]
Vervelde, G.J. \ 1952
fertilizers - absorption - plant nutrition - nutrients - liquids - roots - root pressure - suction
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.