Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 301370
Title Bescherming en reparatie
Author(s) Braam, C.R.
Source Agrabeton 5 (1995)1. - ISSN 0167-3246 - p. 21 - 25.
Department(s) Institute of Agricultural and Environmental Engineering
Publication type Article in professional journal
Publication year 1995
Keyword(s) landbouwbedrijfsgebouwen - opslagloodsen - mest - beton - versterking - bouwmaterialen - structuren - constructie - bouwconstructie - kostenanalyse - reparatie - farm buildings - stores - manures - concrete - reinforcement - building materials - structures - construction - building construction - cost analysis - repairing
Categories Farm Buildings and Installations
Abstract In dit artikel komt het beschermen en repareren van bestaande constructies ter sprake. Hierbij gaat de aandacht met name uit naar oppervlaktebehandelingstechnieken. In het kort zal worden stilgestaan bij overige technieken, zoals bijvoorbeeld het injecteren van scheuren en het coaten van wapening. Afgesloten wordt met een berekening van de contante waarde van de investeringskosten van een sleufsilo, waarbij rekening is gehouden met zowel de stichtingskosten als de onderhoudskosten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.