Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 301994
Title Het Bedrijfs Begeleidings-Systeem voor de visteelt
Author(s) Kamstra, A.
Source Aquacultuur 10 (1995)4. - ISSN 1382-2764 - p. 20 - 25.
Department(s) Netherlands Institute for Fisheries Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1995
Abstract In het kader van de thema-avond over IKB is mij gevraagd iets te komen vertellen over het project BedrijfsBegeleidingSysteem voor de visteelt (BBS), dat sinds enkele maanden loopt. Ik moet dan meteen opmerken dat het project BBS niet specifiek gericht is op IKB; het is gericht op slechts een schakel in de keten: de visteler. Daarnaast is het een onderzoeksproject, zij het sterk gericht op praktische toepassing en kennisoverdracht. Toch bevat het project enkele aanknopingspunten voor een IKB-benadering in de visteelt. Zo wordt binnen het project aandacht besteed aan residuen van diergeneesmiddelen, waar de heer Goebbels meer specifiek op ingaat. Voordat ik inga op deze specifieke raakvlakken met IKB, eerst iets over de achtergrond en doelstelling van het project BBS
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.