Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302084
Title Geïntegreerd modelinstrumentarium toegepast op regionaal niveau; case studie: beregeningsverbod Noordbrabants melkveebedrijf
Author(s) Broek, B.J. van den; Kabat, P.; Metselaar, K.; Wesseling, J.G.
Source In: Waarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 89-94 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., Steenvoorden, J.H.A.M.,
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 1995
Abstract Voor een representatief Noordbrabants melkveebedrijf is onderzocht wat de gevolgen zijn als de beregening uit grondwater wordt beperkt. Voor drie veldpodzolgronden zijn vier beregeningsscenario's doorgerekend. Met het model SWAGRAM zijn de gewasopbrengsten als functie van de vochtvoorziening gekoppeld met de voerbehoefte van de veestapel en het graslandgebruik. Deze blijken een belangrijke besparing op te leveren voor de grondwateronttrekking vanwege de lage beregeningsefficiëntie in het voorjaar. Het nettoresultaat is dat de arbeidsopbrengst voor de ondernemer door het tijdelijk beregeningsverbod zelfs toeneemt omdat wordt bespaard op beregenignskosten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.