Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302095
Title Toeristisch-Recreatieve Index aangescherpt; vraag naar voorzieningen nu ook opgenomen
Author(s) Goossen, C.M.
Source Recreatie en Toerisme 5 (1995)4. - ISSN 0165-4179 - p. 16 - 18.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1995
Keyword(s) vrijetijdsactiviteiten - vrije tijd - oorsprong - toerisme - vakanties - economie - ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - Nederland - leisure activities - leisure - origin - tourism - holidays - economics - physical planning - land use - zoning - Netherlands
Categories Leisure, Recreation, Tourism (General)
Abstract Een typologie van toeristisch-recreatieve gebieden komt tot stand door de aard van het toeristisch-recreatieve aanbod te beoordelen. Het aanbod wordt bepaald door de mate waarin de basisvoorwaarden toegankelijkheid, bereikbaarheid, seizoensgebondenheid en publiciteit per voorziening en landschap scoren. Het aanbod wordt gewogen op basis van de vraag. Als indicator van de vraag is gekozen de berekende regionale participatiegraad en frequentie aan recreatie-activiteiten. Deze gegevens zijn verwerkt in een Toeristisch-Recreatieve Index, waarmee niet alleen de aantrekkelijkheid van de gemeeenten, maar ook van toeristisch-recreatieve marktsegmenten kan worden getypeerd en potenties in het aanbod kunnen worden opgespoord.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.