Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302097
Title De toeristisch-recreatieve index; een bruikbaar instrument bij landinrichting
Author(s) Goossen, C.M.
Source Landinrichting 35 (1995)6. - ISSN 0922-6419 - p. 21 - 26.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1995
Keyword(s) economie - vakanties - landgebruik - vrije tijd - vrijetijdsactiviteiten - Nederland - oorsprong - ruimtelijke ordening - toerisme - zonering - economics - holidays - land use - leisure - leisure activities - Netherlands - origin - physical planning - tourism - zoning
Categories Leisure, Recreation, Tourism (General)
Abstract Een Toeristisch-Recreatieve Index (TRI) is ontwikkeld om gebieden te vergelijken naar aantrekkelijkheid. De index wordt bepaald door scores op toegankelijkheid, bereikbaarheid, seizoensgebondenheid en publiciteit van voorzieningen, en het landschap tesommeren met de scores van regio-gebonden basisvoorwaarden. Vervolgens wordt gewogen via de berekende regionale participatiegraad en frequentie aan recreatieactiviteiten. De methode TRI kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de relatieve sterkte ofzwakte van de toeristisch-recreatieve sector van een gebied en bij simulaties in het aanbod en gebruik. Door de minder betrouwbare frequentiegegevens moet het berekend gebruik door inwoners en toeristen worden opgevat als een indicatie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.