Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302115
Title De stromingsweerstand en de berekening van de afvoer in begroeide waterlopen
Author(s) Querner, E.P.
Source Het Waterschap 80 (1995)9. - ISSN 1380-4251 - p. 350 - 356.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1995
Keyword(s) schadelijke waterplanten - kanalen - kanalen, klein - sloten - stroming - vloeistoffen (fluids) - hydrodynamica - vloeistoffen (liquids) - onderhoud - waterwegen - onkruidbestrijding - aquatic weeds - canals - channels - ditches - flow - fluids - hydrodynamics - liquids - maintenance - waterways - weed control
Categories Fluid Mechanics
Abstract Maaionderhoud in waterlopen is een belangrijke taak van waterschappen. Het vermogen om water af te voeren is afhankelijk van de aanwezigheid van waterplanten en oevervegetatie en bepaalt het tijdstip van onderhoud. Met behulp van de stromingsweerstanden de mate van begroeiing met water- en oevervegetatie wordt het debiet in een waterloop berekend. Het dwarsprofiel van een waterloop wordt opgedeeld in een onbegroeid en een begroeid gedeelte. Voor het onbegroeide deel is met behulp van metingen in het veld en in een modelgoot een stromingsweerstand afgeleid. De stroming door het begroeide deel is te verwaarlozen. Het oppervlak dat door waterplanten wordt ingenomen, is gedurende het groeiseizoen gemeten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.