Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302117
Title Scenariostudie naar de verandering van grondwaterstanden en grondwateraanvulling als gevolg van ingrepen in de waterhuishouding: resultaten gepresenteerd voor het studiegebied Kromme Rijn
Author(s) Querner, E.P.; Aarnink, W.H.B.
Source In: Waarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 109-114 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., Steenvoorden, J.H.A.M.,
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 1995
Abstract Door ingrepen in de waterhuishouding is in een groot deel van Nederland de grondwaterstand gedaald. Dit heeft mede geleid tot verdroging en tot veranderingen in natuur en landschap. Om deze verandering te kunnen kwantificeren is een aantal ingrepen doorgerekend met het regionaal hydrologisch model SIMGRO voor het studiegebied Kromme Rijn. De effecten van de ingrepen op de grondwaterstanden en grondwateraanvulling zijn gepresenteerd per grondwatertrap. Het blijkt dat vooral de meteorologische omstandigheden een grote invloed hebben gehad. De grondwaterstand is daarnaast vooral beonvloed door de veranderde ontwatering en afwatering, terwijl de gewasverdamping vooral invloed heeft gehad op de grondwateraanvulling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.